Ziekte van Alzheimer: symptomen, diagnose, behandeling, risicofactoren en wat er gebeurt

Door Schweiz gepubliceerd in Gezondheid en fitness

Iedereen kent jammer genoeg wel iemand met de ziekte van Alzheimer. Je ziet dat hij of zij stilaan in een andere wereld begint te leven, helemaal alleen. Ook al is er zoveel onderzoek naar gedaan, er is nog steeds te weinig over bekend om een echt geneesmiddel te produceren, maar niet alles bleef onbekend voor de mens; wat dat is leest u hier. 

Symptomen

Het leven van de patiënt begint steeds meer problemen te vertonen, het verandert zienderogen. Er komen problemen met het korte termijnsgeheugen, sommige personen hebben last van karakterveranderingen; de meest optimistische personen worden dan kwaad. Het opvallendst zijn de oriëntatieproblemen: niet meer weten waar je heen moet of weten welke dag het is. Een achteruitgang van het taalbegrip komt ook veel voor. Ten slotte is agnosie ook een symptoom. Als de telefoon rinkelt, horen ze dat wel, maar ze leggen dan niet de link met dat ze moeten opnemen. Die agnosie heeft te maken met een probleem in de secundaire hersencentra. 

Diagnose en onderzoek

Er zijn veel mensen die soms wel eens iets vergeten of niet op een woord kunnen komen, maar of het nu echt een ziekte is kan enkel een arts bepalen. Alzheimer is een soort dementie, dus gaat de arts ten eerste vaststellen of de patiënt dementie heeft, is dat niet zo dan is hij/zij gewoon verward. Is dat wel zo dan gaat hij de oorzaak vaststellen a.d.h.v. een psychologisch onderzoek, een MRI-scan van de hersenen. Als deze bekend is, dán pas kan de arts wel of niet vaststellen of het alzheimer is. 

Wat gebeurt er?

Wetenschappers weten het nog altijd niet zeker, ze hebben slechts een veronderstelling, een hypothese. Ze denken dat er in de hersenen een abnormale afbraak van bepaalde eiwitten is, zodat die zich gaan opeenhopen. Die opeenhopingen heten plaques. Daardoor gaan de zenuwcellen in de hersenen afwijkingen beginnen te vertonen en gaan ze slechter met elkaar kunnen communiceren. Ons lichaam gaat dan in de tegenaanval en produceert giftige stoffen, maar het resultaat is dat de plaques niet gaan afsterven, maar de zenuwcellen. Met als gevolg dat de hersenen gaan krimpen. Uiteindelijk zal de patiënt sterven. 

10e383f900f30db77bf598ea8d8d7128.jpg

Behandeling

Hoever de wetenschap ook al staat, Alzheimer is nog steeds ongeneesbaar. Maar men kan wel de achteruitgang afremmen met medicijnen en therapieën. Maar het is ook bewezen dat structuur brengen in het leven van de patiënt positieve gevolgen heeft. Dat kan door een dagschema met kleurtjes op te stellen, een beetje zoals een lessenrooster in de secundaire scholen. 

Risicofactoren

Nu, er zijn ook risicofactoren die je kans op Alzheimer beïnvloeden. De eerste en bekendste is leeftijd, hoe ouder je wordt, hoe meer kans je erop hebt. Het is soms ook erfelijk, als je veel van je grootouders Alzheimer hebben, is de kans reëel dat jij dat later ook krijgt. Roken en een hoge bloeddruk zijn ook nefast (nog maar eens een reden om stoppen met roken), net zoals een hersenletsel na je zestigste. 

Onder de vijfenzestigplussers heeft tien procent de ziekte van Alzheimer; onder degenen die ouder dan vijfentachtig zijn is dat bijna de helft. De kan is dus reëel dat je iemand met alzheimer kent, en als dat echt zo is: laat hem of haar dan niet in de steek, want ze genieten weldegelijk van je bezoek, ook al herkennen ze je niet zo goed meer. 

28/11/2015 13:51

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert