Weten wat je wilt, is zijn wie je wilt zijn. Onderbewustzijn.

Door Lucifall gepubliceerd in Gezondheid en fitness
73790a68e4078faa9f052ef56de4dd62.jpg

De schatkamer van ons onderbewustzijn weet alles.

Weten wat je wilt is zijn wie je wilt zijn. Deel 2.

Zie voor deel 1 :http://www.xead.nl/weten-wat-je-wilt-is-zijn-wie-je-wilt-zijn
 

In de schatkamer van ons onderbewustzijn huist een onmetelijke kracht

2 cellen komen samen en het onderbewustzijn komt tot leven

"Wijsheid begint met verwondering"   Socrates


Je leven op Aarde is begonnen door de samensmelting van twee kleine cellen.
5021ae35bb7e49d7904f76c3ad4a114aOTE5ZDE5Eén cel draagt de essentiële historie van de voorvaderen van je vader.
De andere cel somt het levensverhaal op van de familieboom van je moeder.
Wanneer deze twee cellen zich verenigingen, neemt het onderbewustzijn de regie in handen. Het onderbewustzijn is vanaf dat moment de regisseur van de ontwikkeling van jouw lichaam, en controleert vanaf die dag iedere functie van jouw organisme.

Het onderbewustzijn neemt de regie in handen.

b25fa4352601e8a107715f6d3ab86797MC5qcGc=We noemen deze staat van levens-activiteit onderbewustzijn, omdat het, hoe het ook verschijnt, zich bevindt onder de lagen van ons bewuste.

Bij studie naar de resultaten van het werken van het onderbewustzijn hebben psychologen exacte kennis ontwikkelt over deze bijzondere krachten.


Na eeuwen gericht geweest te zijn op het bestuderen van de levensprocessen van het menselijk lichaam, middels de wetenschap van de biologie, staan psychologie en organische chemie nog steeds in de kinderschoenen. Wij weten maar weinig over wat er gebeurt als het hart klopt, als de lever gal produceert, of wanneer voedsel transformeert in levende cellen. Een actie, schijnbaar zo simpel, als het opheffen van een arm, is zo complex, dat het duizenden pagina’s zou kosten om alles in kaart te brengen van de chemie en de mechanische en psychologische transformaties welke hierbij plaatsvinden. Al doet men verwoede pogingen dit wel te doen; toch zal alles wat geschreven zal worden, slechts een gedeelte zijn, van wat werkelijk plaatsvindt. Continue research over een tijdsbestek van twee eeuwen niet zal leiden tot een volledige analyse van deze simpele actie, het opheffen van een arm.


Het onderbewustzijn weet alles over deze processen

9a45a84b011c62f243ff6b2c3b603958MDEuanBnHet onderbewustzijn maakt fijnere aanpassingen dan welke machine, ontwikkelt door de mens ook. Geen chemisch analist kan de wonderen kopiëren welke de klieren van een baby dagelijks verrichten. Onderbewustzijn doet dit precies zo goed voor een zuigeling als voor een volwassen wetenschapper. Geen van die wonderen van het lichaam hangen af van onze bewuste kennis.

Het onderbewustzijn geneest

3f46eb4279624946d50dcdfebc0557fdc3ViY29u

Medicijnen genezen niet. Ze bouwen een chemische reactie op, waarop de werkelijke helings-kracht dan reageert; en wat dat ook is, dit is verborgen in het onderbewustzijn.

Opereren geneest niet. Ook mechanische toevoegingen genezen niet. Zij nemen louter obstakels uit de weg om de vrije manifestatie van de verborgen helende kracht te laten werken.

Deze kracht kan door zuivere mentale (geestelijke) methoden worden gewekt.

In het onderbewuste kan succes geboekt worden, waar medicijnen en operaties hebben gefaald. Begrijp dit niet verkeerd. Dit is geen beschrijving van een gezondheids-cultus.
In onze tijd is bekend dat geestelijke methoden en werkwijzen iedere ziekte hebben kunnen genezen, terwijl andere vormen van therapie, zonder succes zijn toegepast.  Zullen we deze methoden dan moeten verlaten? Zeker niet, maar zonder twijfel zul je blij zijn met praktische tips om de mentale geneeskrachtige kracht in jezelf te wekken. Hierdoor zul je in staat zijn jezelf en anderen te helpen.

De onderbewuste helingskracht kent geen grenzen.

a46dbe35651fb6a2e33e66842ac0b841Mjc2ODg3

Niet lang geleden was het medisch vakgebied het unaniem eens dat de mogelijkheid van geestelijk helen niet bestond. Op den duur begonnen doktoren toe te geven dat zulke methoden, sommige gevallen van nerveuze en functionele wanorde, zouden kunnen verlichten. Leiders als de Maya's erkennen kennis te bezitten over koppige organische gebreken welke 'soms' genezen werden door het “geestelijke”, zonder gebruik van medicijnen, of operaties.

Soms, waarom niet altijd? Het eerlijke antwoord op deze vraag is : “dat is onbekend”

3da4cb36c81935a1300050af5bb8f7c1d2hpdGVf

In deze artikelen is het doel te vertellen wat wel bekend is. Mensen, die deze mentale methoden hebben gebruikt om hun emotionele houding te veranderen, onderwijl de onderbewuste helingskracht stimulerend, weten dat organische hartziekten, abnormale groei, eczeem, astma en andere ziekten waar doktoren tegen vechten, werden genezen.

 

Dit is geen les in geestelijk genezen.

2305b3f250b011a3d5264a01c06e116fRWRnYXJDOnderbewustzijn kan de gezondheid van je lichaam herstellen en onderhouden, dat is één van haar wonderlijke krachten. Experimenten hebben aangetoond dat het onderbewuste “verslag”  bijhoudt van al onze ervaringen. Alles wat onze zintuigen waarnemen laat een onderbewuste indruk achter, en als de (juiste) situatie het toestaat, kan ieder detail van dit complete verhaal van ons verleden, worden opgeroepen. Dus het geheim van een goed geheugen bestaat niet uit het behouden van indrukken, maar uit het maken van duidelijke indrukken. Allen netjes gerelateerd aan elkaar, zodat het naar de oppervlakte van het bewustzijn gebracht kan worden, op het moment dat het nodig is.

Bewust waarnemen en onbewust waarnemen en “data-opslag”


00a84f4b56f5709aa6033fa356e630c5Ymx1ZV9k

Wanneer men het geheim van herinnering kent, bezit men de rijkdom van ervaring opgeslagen in de geest als een resultaat van bewust waarnemen.


Ervaring, zal je in staat stellen, gebruik te maken van de grotere schatten, welke een enorme hoeveelheid indrukken bevat welke “opgenomen” zijn zonder bewuste kennis.

Het onderbewustzijn werkt in op deze massa van mentale gegevens, en schijnt de kracht te hebben, om op eigen kracht te “denken.”

Dit onderbewust redeneren, heeft desalniettemin, beperkingen.
“Het beperkt zich tot conclusies, getrokken uit een stelling.”

Blijkbaar neigt het onderbewuste gedachteproces iedere logische conclusie uit te werken vanuit een gegeven stelling.

Dit proces van deductie (uitwerken), zal foute stellingen net zo logisch uitwerken als dat het conclusies zal ontwikkelen vanuit werkelijke stellingen.

Dit is de reden van het bestaan van zoveel verkeerde doctrines.
Hoe logisch een serie uitwerkingen ook mag lijken, het is niets waard, mits de initiële stelling correct is. Je zult moeten leren hoe je te hoeden tegen deze trend van het onderbewuste om verkeerde stellingen “op te nemen”.  Dit, zodat je in staat bent het onderbewuste gedachteproces, veilig en constructief te gebruiken.

4a5d34bf440d15c6552973426ee9d01cQ2xhaXJ2Onze instincten en onze intuïtie komen tot ons via het onderbewustzijn.


Instincten komen vanuit onze diepte” en zijn een deel van onze onderbewuste overerving vanuit het verleden.
Intuïties komen via het onderbewuste, maar vanuit het superbewustzijn (Bovennatuurlijk bewustzijn), waar in een volgend artikel meer over gezegd zal worden.

 

Voorbeelden van de krachten van het onderbewuste

19dcabdd6d3eeeec2b3aed288064c759MjIwcHgt

Wij zien de krachten van het onderbewuste terug in vele wonderkinderen.

Zerah Colburn, een rekenwonder; Mozart, een muziekwonderkind. We kunnen het manifestaties van genieën noemen. Maar het feit blijft dat wonderkinderen op ieder “terrein”, steeds weer herhalen dat “iets hen de meest waardevolle dingen vertelt, welke ze kunnen uiten in hun specialiteit” 

De Soemerische teksten (spijkerschrift) heeft men kunnen vertalen, omdat Rowlinson had “geraden” dat een zin als “koning der koningen” frequent zou moeten voorkomen in de inscripties.
Deze zin werd geïsoleerd en zijn vertaling leidde tot de herontdekking van dit complete systeem van schrijven. Dit “raden” komt tot ons, “van buiten onze gewone normale gedachteprocessen”
Dat “raden” is onderbewustzijn en kan beheerst en gecontroleerd worden.
Personen die ongewone eigenschappen ontwikkelen, op welke manier ook, zullen leren & weten dat dit waar is. Het beste biljartschot; spectaculair spel in golf of tennis, de briljante “flitsen” van de  genie bij een schaakmeester, zijn zulke manifestaties van het onderbewustzijn.
Hier, ook, vindt de schrijver zijn beste inspiratie.

Dit is niet alles. Met de zuivere selectie van 1 vastomlijnd doel, met de bepaling, dit te realiseren, start een proces van verborgen activiteiten, welke ons de benodigde materialen aanreikt, en ons in contact zal brengen met die personen, die we nodig hebben te ontmoeten om zodoende ons doel te bereiken.


Bij vastomlijnde doelen komt dat op je pad wat nodig is dat doel te bereiken

dd915baf82d061438d9612f5dd3a060bZm9yZCUyNiet lang voor zijn dood, gaf Edison een interview waarin hij zei, sprekend over het spectaculaire succes van zijn vriend, Henry Ford:
“Henry? Waarom, Henry tapt uit het onderbewuste”
Ford zei zelf dat hij zeker was dat wanneer we determineren iets te doen en wij in onze determinatie blijven hangen, wij mentale entiteiten uitzenden, welke ons in contact brengen met andere mensen en ons de materialen brengt welke we nodig hebben ter volbrenging van onze plannen.

Geen compleet bevredigende verklaring kan gegeven worden voor dit verborgen handelen van ons onderbewustzijn. Er zijn vele pogingen gedaan. Boeken over nieuwe gedachten en mentalisme hebben een theorie voortgebracht welke men de “wet van aantrekking” noemt. Er zijn andere theorieën , sommige aannemelijk, en schijnbaar redelijk, andere, hooguit, gefantaseerd.

IETS

Iets in ons, onder de oppervlakte maakt verbindingen voor ons met wat we ook nodig hebben om te zijn wat we willen zijn, om te doen wat we willen doen, en om te hebben wat we willen hebben. Dit “iets” kan in werking worden gesteld door iedereen die wil leren en de nodige technieken wil beoefenen.

Al deze werkingen van ons onderbewustzijn zijn manifestaties van de kracht welke is beschreven in het voorgaande artikel. Moderne psychologen, hebben genoeg ontdekt over hoe onze geest zich gedraagt, om aan te tonen dat antieke occulte methoden, om onze verborgen krachten te sturen, rusten op een stevige basis van natuurlijke wetten.

Iedereen die het onderricht van bepaalde boeken, lange tijd geleden geschreven, kan begrijpen, kan waarnemen, dat de kunst van het sturen en gebruiken van de innerlijke kracht geen nieuw ding is.
In alle tijden zijn er personen geweest welke deze kunst begrepen, en zij hebben gegevens achter gelaten waar jij de essentie van zult ontvangen in deze artikelenreeks.

c19c7accc7fec598bada3f69d5da7a48bWljcm8t

Fixeer je aandacht op krachten die je onmiddellijk kunt gebruiken om je gekozen doel te realiseren. Weet dat,wanneer je het onderbewustzijn “stuurt”, je krachten ontplooit welke je in staat stellen tot:

1. Het efficiënt functioneren van het lichaam te behouden
2. Het ontwikkelen van je intuïtieve kennis van de wetten van de natuur moet je aan het werk zetten om dat Ene doel te bereiken
3. Om in contact te komen met de personen en de dingen die je nodig hebt om je gekozen doel te bereiken.

De wens/ wil, die je hebt uitgesproken, zoals beschreven in het eerste artikel, betekent een stuk meer dan je jezelf in eerste instantie gerealiseerd zult hebben.

Wanneer jij zegt, “ik zal al mijn krachten gebruiken” is dit inclusief de krachten van het onderbewustzijn.
Door een gericht doel te stellen, heb je al iets in werking gezet.
Dit is een machtige kracht, welke duizenden geholpen heeft om te groeien in wijsheid, kracht, geluk en werkelijke spiritualiteit.

Ga door met het oplezen van je verklaring, iedere morgen en iedere avond. Als je de woorden zegt, herinner dat ze potente suggesties planten in je onderbewustzijn. Als zaad, wat alleen nog maar ontkiemt hoeft te worden.

2dd672e293bd3b73fc13ed5ff5d4ebfbMTAxLWQu

 

28/11/2015 08:31

Reacties (5) 

25/12/2020 11:13
Top artikel..
Thanks
11/02/2017 18:43
Je moet je hoofd er bij houden om te lezen, maar boeiend artikel !
28/11/2015 10:34
28/11/2015 09:09
Mooi artikel, krachtig artikel!
28/11/2015 08:49
Moeilijke materie, maar toch duidelijk uitgelegd. Interessant artikel
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert