Het Manhattan Project:

Door Candice gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Het Manhattan Project: 

01 - Aanleiding:
02 - Het Team:
03 - Oorsprong naam Manhattan Project:
04 - Mei 1945: Duitsland geeft zich over.
05 - Was Hiroshima onvermijdelijk?
06 - De vliegtuigen en bemanning:
07 - Trinity:
08 - Hoe werkt een Atoombom?
09 - Gevolgen Manhattan Project op de Wereldgeschiedenis.
10 - Slotwoord.

01 - Aanleiding:

Een Duitse atoombom?

We schrijven eind jaren dertig als Europa aan de vooravond van een nieuwe oorlog staat. Hitlers Nazi-regime vormt een directe dreiging voor het Europese continent, wat, 20 jaar na W.O. 1 en langzaam opkrabbelend uit de grote recessie, de ene na de andere concessie doet aan Hitler c.s. om een oorlog te vermijden. Tevergeefs zoals zou blijken.
In Amerika maken natuurkundigen zich ernstige zorgen over de ontwikkelingen op hun vakgebied in nazi-Duitsland. Vele van hen hebben familie in Europa en sommigen zijn joods en hebben maar weinig goeds te verwachten van het gedachtegoed van Adolf Hitler. En laat nou Robert Oppenheimer en zijn broer Frank - joods - tot die groep behoren. Zij zien dat gedachtegoed letterlijk als het einde van de bestaande beschaving. Maar ook Albert Einstein maakte zich grote zorgen. In 1939 schrijft hij verschillende brieven naar de Amerikaanse president Roosevelt waarin hij waarschuwt voor de mogelijkheid dat Duitsland een allesvernietigend wapen zal kunnen ontwikkelen. Hij pleit voor een eigen Amerikaans onderzoeksprogramma. Wat er nog niet komt - nog niet. 
Als Duitsland op 1 september 1939 Polen binnenvalt blijven de Verenigde Staten neutraal, daar ze het een Europese aangelegenheid vinden en een meerderheid van de Amerikanen voelen er niks voor om hun zonen weer naar Europa te sturen om een strijd te beslechten. 
President Roosevelt is een andere mening toegedaan. Hij beseft dat een fascistisch Europa op termijn een bedreiging voor Amerika zal zijn. Maar hij kan weinig doen zonder steun van het volk. De omslag komt op 7 december 1941 als Japan, bondgenoot van Duitsland, zonder enige waarschuwing Pearl Harbor aanvalt, de thuisbasis van de Amerikaanse vloot. Vanaf dat moment is Amerika van de ene op de andere dag betrokken bij de Tweede Wereldoorlog en twijfelen nog maar weinig Amerikanen aan de noodzaak van de strijd. Het ontwikkelen van nieuwe wapens wint nu aan belang. Op diverse universiteiten wordt op volle kracht en met steun van het leger gewerkt aan deelprogramma's maar het ontbreekt aan echte coördinatie. Die komt er met de benoeming van Luitenant-Generaal Leslie Groves in september 1942.

78e67edf6e2ea388798a4a2ff169e9f8_medium.

Leslie Groves, een ingenieurofficier, en toezichthouder op de bouw van het Pentagon kreeg de militaire leiding van het project.
Groves gaat voortvarend te werk. Al op zijn eerste werkdag laat hij 1250 ton van de hoogste kwaliteit uranium aankopen. En binnen enkele weken heeft hij geregeld dat zijn ‘Manhattan Project’ bij iedereen en alles de hoogste prioriteit krijgt. Groves stelt Oppenheimer aan als leider van een nieuw centraal laboratorium waar de atoombom moet worden ontwikkeld. Oppenheimer staat inmiddels bekend als iemand die mensen goed kan laten samenwerken. Hij vraagt Groves een plek te regelen in de woestijn van New Mexico waar de werkzaamheden zich ver van de bewoonde wereld kunnen voltrekken. En hij vraagt wetenschappers uit de hele Verenigde Staten om naar die plek te komen. Het wordt Los Alamos, eind 1942 een stip op de kaart. In razend tempo worden er woonbarakken en werkplaatsen uit de grond gestampt. ‘Nooit hebben er zoveel Nobelprijswinnaars tegelijk op een plek bij elkaar gezeten’, zegt natuurkundige Hans Bethe. Zelf kreeg hij de belangrijke prijs in 1967. Naast Bethe komen onder meer Niels Bohr, Enrico Fermi, Edward Teller en I.I. Rabi naar Los Alamos. In hun kielzog een groot aantal beginnende, maar veelbelovende medewerkers. Daarnaast verschijnen er mensen voor de ondersteunende diensten en de nodige militairen voor de beveiliging. In 1944 telt Los Alamos 6000 tijdelijke bewoners. Niemand mag aan familie of vrienden schrijven waar ze zitten. Het Manhattan Project werd met hele grote geheimzinnigheid omgeven. 
Het ging er vooral om voldoende splijtbaar materiaal van voldoende zuiverheid te verkrijgen. Omdat uit de mijnen van het Belgische Union Minière in Congo veel uranium kwam waar men geen raad mee wist kochten de Amerikanen dit op en namen ze een optie op de rest van het uranium dat nog uit deze mijnen zou komen. Verder werd de productie van twee stoffen ter hand genomen: uranium-235 en plutonium-239, de isotopen die in de eerste twee bommen op Hiroshima en Nagasaki werden gebruikt.
Het onderzoek zou op meer dan 30 locaties plaatsvinden, maar toch voornamelijk op 3 streng geheime locaties. Te weten: Hanford (Washington), Oak Ridge (Tennessee) en Los Alamos (New Mexico). Op het hoogtepunt van het project in 1945 werkten er maar liefst 130.000 mensen aan het project. Het totale kostenplaatje bedroeg 2 miljard Dollars. (omgerekend zou dat nu ruim 25 miljard zijn) De 3 streng geheime locaties zouden tot het einde van de oorlog staatsgeheim blijven. 


02 - Het Team:

Van al die mensen die meewerkten waren dit toch wel de bekendsten:

134c08912d28c7680b0b153fad99fff8_medium.

Robert Oppenheimer (wetenschappelijk projectleider)
Hoogbegaafd, razend snel van begrip, excentriek, charmant. Het zijn een paar karaktertrekken van de man die aan de wieg staat van de atoombom: Robert Oppenheimer. Geboren in 1904 in New York, groeit hij op in een welgestelde familie, studeert aan de universiteit van Harvard en rondt daar in drie jaar het studieprogramma af, cum laude. Hij kijkt rond op verschillende universiteiten in Europa en raakt daar betoverd door de kernfysica. Ondertussen leert hij ook een handvol vreemde talen en leest 16de eeuwse Franse poëzie.


093f9c5f8213935a451dc1ef796a003b_medium.

Enrico Fermi
Enrico Fermi was een in Italië geboren Amerikaans natuurkundige. Hij geniet de grootste bekendheid voor zijn werk op het gebied van bètaverval, de ontwikkeling van de eerste kernreactor en de mede-ontwikkeling van de kwantumtheorie.
 

9677927af40e4cfa932a7c99e87a0532_medium.

Richard Feynman
Richard Phillips Feynman was een Amerikaans natuurkundige en Nobelprijswinnaar.
 

87a12339bf60fe964c5edc68fc9cbfe6_medium.

David Bohm
David Joseph Bohm was een in de Verenigde Staten geboren Brits kwantum-natuurkundige, die belangrijke bijdragen leverde op het gebied van de theoretische natuurkunde, de filosofie en de neuropsychologie.
 

64f2da32901b56ece33f22997c56358d_medium.

John von Neumann
John von Neumann, Hongaars: Neumann János was een Hongaars-Amerikaanse wiskundige, die behalve op vele deelgebieden van de wiskunde, ook in de natuurkunde, computerwetenschappen, informatica en economie zeer belangrijke bijdragen leverde.
 

851881ae86b87841c8af97ebcfcc1568_medium.

Edward Teller
Edward Teller, oorspronkelijke naam Teller Ede, was een Amerikaans natuurkundige van Joods-Hongaarse afkomst. Hij wordt ook wel de vader van de waterstofbom genoemd.
 

62775771e75e09c2cc468e8970f75929_medium.

Hans Bethe
Hans Albrecht Bethe was een Amerikaans natuur- en sterrenkundige van Duitse afkomst. In 1967 won hij de Nobelprijs voor zijn ontdekking van energieopwekking in sterren in de jaren 1930. 
 

ec6b9860c14fa906b5eaa9e1d8882676_medium.

Niels Bohr
Niels Henrik David Bohr was een Deens theoretisch natuurkundige en theoretisch scheikundige. In 1922 ontving hij de Nobelprijs voor de Natuurkunde. Niels Bohr wordt algemeen gezien als één van de grondleggers van de atoomfysica.
 

b474f48745a12a66cba9db54b5fa4bbb_medium.

I.I. Rabi 

Isidor Isaac Rabi was een Amerikaans natuurkundige van Oostenrijk-Hongaarse afkomst. In 1944 ontving hij de Nobelprijs voor de Natuurkunde voor de ontdekking van magnetische resonantie van atoomkernen.
20 van de medewerkers aan het project kregen eerder of later een Nobelprijs. Er was dus een geweldig hoeveelheid talent dat meewerkte.

 

0a9239835ec4f6cdd1ff7d431706fca1_medium.

Samuel Goudsmit
Samuel Abraham Goudsmit was een Nederlands-Amerikaans natuurkundige van Joodse afkomst.
 

41705af742f3321605010751ad19f343_medium.

Leo Szilard
Leó Szilárd was een Hongaars-Amerikaans natuurkundige. Hij is vooral bekend door zijn ontdekking van het principe van de kettingreactie en medewerking aan de eerste Amerikaanse atoombom in het Manhattanproject.

03 - Oorsprong naam Manhattan Project:

Hiervoor gaan we naar Broadway.
Tower 270  Broadway, oftewel het Arthur Levitt State Office Building, 80 Chambers Street, en 86 Chambers Street) is een 28-verdiepingen tellend gebouw in Downtown Manhattan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het een federaal kantoorgebouw. De meest prominente huurder was de Noord-Atlantic Division van het Amerikaanse Army Corps of Engineer, die kantoren op de 18e verdieping hadden.

 

972a8802a923185dd761a58b97f52538_medium.

De eerste voorgestelde naam voor de ontwikkeling van de atoombom was "laboratorium voor de ontwikkeling van vervangende materialen." Uit angst dat de naam onnodig aandacht op zich zou vestigen, veranderde Generaal Groves het in het "Manhattan Engineer District," wat uiteindelijk werd ingekort tot het Manhattan Project. De naam is gebaseerd op het Korps praktijk van het benoemen van de wijken op basis van hun hoofdkwartier.

04 - Mei 1945: Duitsland geeft zich over.

Het ontwikkelen van de atoombom begon vanuit een diepgevoelde overtuiging dat nazi-Duitsland niet mocht overwinnen. Als het Duizendjarige Rijk van Hitler instort en Duitsland zich overgeeft op 8 mei 1945, zou het eigenlijk logisch zijn geweest om met het werk aan de bom te stoppen. Maar dat gebeurt niet. De Amerikaanse inlichtingendienst weet zelfs al vanaf het najaar 1944 dat de nazi’s niet meer werken aan kernwapens. Het heeft echter geen gevolg voor de werkzaamheden in New Mexico. Iedereen blijft koortsachtig bezig met het volbrengen van de opdracht: de fabricage van een kernwapen.

‘Het is verbazend hoe je verstrikt kan raken in de technologie’, geeft Frank Oppenheimer toe. Hij is de jongere broer van Robert en werkt ook als natuurkundige in Los Alamos. Wetenschappers willen hun kennis testen. Eenmaal begonnen, willen ze weten of ‘hun’ bom werkt, of alle berekeningen kloppen. Natuurkundige Freeman Dyson noemt het een klassieke Faustiaanse deal: je verkoopt je ziel aan de duivel in ruil voor kennis en macht. In zijn visie is de duivel het Amerikaanse leger. Dat gaf Oppenheimer alle middelen, de miljarden dollars die nodig waren om zijn grote droom - het maken van een atoombom- te verwezenlijken. In ruil daarvoor kreeg het leger de beschikking over een wapen dat het naar eigen oordeel kon inzetten. Daar had de uitvinder niets meer over te zeggen. Dyson zal de eerste zijn om toe te geven dat dit een visie achteraf is. Hij erkent als natuurkundige ‘de glitter van atoomkracht, het beheersen van de kracht die sterren laat ontstaan’. Dyson werkte niet in Los Alamos, daar was hij te jong voor, maar leerde later veel mensen kennen die er wel werkten. Onder hen Robert Wilson, collega van Oppenheimer in Los Alamos en eerder in Berkeley. Wilson vraagt zich nog altijd af waarom hij na de overgave van Duitsland niet is gestopt met het werk aan de bom. Hij herinnert zich nog dat hij toen een discussiebijeenkomst organiseerde met als thema: is ons werk nog wel in overeenstemming met de normen van de beschaafde wereld? Oppenheimer was er bij en wist de anderen te overtuigen dat ze juist nu verder moesten gaan. Tot dan toe gebeurde alles in het diepste geheim en Oppenheimer wilde juist zoveel mogelijk openbaarheid. Dat kon alleen als een eerste test was gedaan. Dan, zo was zijn idee, zou de hele wereld weten wat een allesvernietigend wapen er was uitgevonden en die kennis zou een einde maken aan de oorlog. 

05 - Was Hiroshima onvermijdelijk?

Het testen van de eerste atoombom wordt gepland in Alamogordo, een verlaten woestijngebied ten zuiden van Los Alamos. Lokaal staat het bekend als ‘de woestijn van de reis naar de dood’. Oppenheimer geeft de test een naam: ‘Trinity’ ofwel ‘drie-eenheid’. Op 11 juli 1945 arriveren de eerste onderdelen, waaronder zo’n 5 kilo plutonium. De chauffeur die dat brengt krijgt een handtekening op zijn afleveringsbriefje - geschatte waarde van het pakje: een miljard dollar. Als de eerste atoombom explodeert ligt Frank Oppenheimer naast zijn broer, plat op de grond in de eerste controlebarak, op zo’n acht kilometer afstand van de installatie waarin de bom hangt. Het is 16 juli, half zes in de ochtend lokale tijd. De hoeveelheid licht en geluid die de explosie teweeg brengt is onvoorstelbaar, daar zijn alle ooggetuigen het achteraf over eens. Foto’s laten een gelukkige Oppenheimer zien - het is hem gelukt. Collega Robert Wilson vraagt zich bezorgd af wat nu volgt. Hij stelt voor een tweede test te doen in Alamogordo en daar Japanners voor uit te nodigen. Dan kunnen die met eigen ogen zien hoe allesvernietigend de atoombom is en dus hoe zinloos het is om verder te vechten. Japanners zien dat inderdaad - maar niet tijdens een test. Precies drie weken na Trinity wordt een atoombom boven de Japanse stad Hiroshima afgeworpen. Twee dagen later volgt er nog een op Nagasaki. Japan geeft zich over. De Tweede Wereldoorlog is voorbij. Freeman Dyson meent dat het daadwerkelijke gebruik van de bom onvermijdelijk was. ‘Alles was er voor gereed, de hele bureaucratische machine liep, het leger had een speciaal vliegveld aangelegd’. Enkele Japanse steden waren in eerdere traditionele bombardementen gespaard juist om het effect van de atoombom duidelijk te maken. Generaal Leslie Groves zegt later in een hoorzitting voor het Amerikaanse Congres: ‘We hadden alle moeders van zonen die nog gesneuveld zouden zijn na een bepaalde datum achter ons aan gekregen als we de bom niet hadden gebruikt.’ Nog steeds is onder historici een discussie gaande of Japan zich ook niet had overgegeven zonder het gebruik van de atoombom. Zeker is in ieder geval dat de wetenschappers die in Los Alamos werkten diep geschokt waren over het effect van hun ‘speeltje’, zoals ze de bom in de testfase nog liefkozend hadden genoemd. Met hoeveel energie en overtuiging ze ook hadden gewerkt aan een wapen dat vrede moest bewerkstelligen, de beelden uit Hiroshima maakten duidelijk dat hun werk een hoge prijs had.

06 - De vliegtuigen en bemanning:

Enola Gay en Bockscar:

0ffa2c28c8f0c35f7e948f3da4c7aead_medium.


Enola Gay is de naam van de Amerikaanse B-29 Superfortress-bommenwerper die tijdens de Tweede Wereldoorlog op 6 augustus 1945 de eerste atoombom, met de naam Little Boy, boven Hiroshima afwierp. Hierdoor kwamen 78.000 mensen direct om.

Kolonel Paul Tibbets, commandant van de 509th Group en piloot
Kapitein Robert Lewis, co-piloot
Luitenant Jacob Beser, radarofficier
William "Deak" Parsons, wetenschapper van het Manhattanproject
Joseph Stiborik, radaroperator
George Caron, staartschutter
Richard Nelson, radio-operator
Robert Shumard, hulpingenieur
Wyatt Duzenbury, vluchtingenieur
John Porter, grondonderhoudsofficier
Theodore "Dutch" Van Kirk, navigator
Thomas Ferebee, bombardier

2d3dfb338f8a9be47d29c052651c8659_medium.95182b178f7735a0bd62f2b703d2a811_medium.7e7fb989938d88200b0ec3b6a5b932d7_medium.

 

6be166b66e1181eb850fc7b0ed1e1159_medium.


Bockscar, soms ook Bock's Car of Bocks Car is de naam van de Amerikaanse B-29 Superfortress-bommenwerper die tijdens de Tweede Wereldoorlog op 9 augustus 1945 de tweede atoombom met de naam Fat Man boven Nagasaki afwierp. Hierdoor kwamen 39.000 mensen direct om.
Eind 1945 waren als gevolg van de aanvallen circa 250.000 mensen om het leven gekomen. Als gevolg van stralingsziekte en kanker zouden nog enige honderdduizenden slachtoffers zijn gevallen.

Maj. Charles W. Sweeney, piloot
Capt. James Van Pelt, navigator
Capt. Raymond "Kermit" Beahan, bommenrichter
1st. Lt. Charles Donald Albury, co-piloot
2nd Lt. Fred Olivi, co-piloot
Cpl Abe Spitzer, radio operateur
Master Sgt. John D. Kuharek, boordwerktuigkundige
Staff Sgt Ray Gallagher, schutter, assistent boordwerktuigkundige
Staff Sgt Edward Buckley, radar operateur
Sgt. Albert Dehart, staartschutter
Cmdr. Frederick L. Ashworth, schutter;
Lt. Philip Barnes, assistent schutter;
Lt. Jacob Beser, radio counter measures;
 

b219ee45f5794c5d1f5c28465f062230_medium.8422569ec94b18f2e861527e946e4214_medium.c31dc30850546c1c951569a7ab71d93f_medium.

 

07- Trinity:

Trinity (Engels voor Drie-eenheid) was de codenaam van de eerste atoombom van de Verenigde Staten. Deze plutoniumbom werd gemonteerd op een stalen toren in de woestijn van New Mexico en op 16 juli 1945 om 5.30 uur ’s ochtends tot ontploffing gebracht. Hij heette informeel Gadget, maar had Trinity als officiële codenaam. Topmedewerkers van het Manhattanproject zoals projectleider generaal Leslie R. Groves, wetenschappelijk directeur Robert Oppenheimer en Enrico Fermi keken van veilige afstand toe.

f9e7b417beebbce2b5af0c78e06bc8cb_medium.

 


De explosie van Trinity had een enorme kracht, geschat op 19.000 ton TNT, vier keer zo groot als verwacht. De zwaarste bommen hadden toen een kracht van "slechts" 20 ton TNT. Op de plek van de explosie werd later een radioactief soort gesteente gevonden dat ze later trinitiet hebben genoemd.
Trinitiet bestaat voornamelijk uit siliciumdioxide dat is ontstaan uit gesmolten zand. Het is meestal lichtgroen van kleur. Deze kleur is van het ijzer afkomstig in het zand. Hoewel het vlak na vorming vrij radioactief was, is de radioactiviteit van het materiaal tegenwoordig nauwelijks meer meetbaar. Een stukje trinitiet bestaat uit twee verschillende kanten. De bovenkant is vrij glad, terwijl de onderkant vaak nog herkenbare zandkorrels bevat.
 

13728789c6bf9835e4a20e0a50ff8006_medium.


First Atom Bomb Trinity Test Manhattan Project 15-16 July 1945 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=uW2clYJmvhE

08 - Hoe werkt een Atoombom?

Voor de volledige werking van een Atoombom verwijs ik u graag naar deze site.

http://www.sciencespace.nl/article/view.do?supportId=3660

09 - Gevolgen Manhattan Project op de Wereldgeschiedenis.

De gevolgen van het project waren gigantisch. Het was het startschot van de nucleaire wapenwedloop tussen met name Amerika en de toenmalige Sovjet-Unie. Onwaarschijnlijke kapitalen werden uitgetrokken om kernbommen te ontwikkelen met tig keer meer kracht dan de eerste twee bommen. Decennia lang leefde de Wereld met de angst van; 'wanneer gaat het fout' en nog steeds bestaat die dreiging. 
Er ontstond tussen de supermachten een bizar soort van vrede. Vrede door nucleaire afschrikking. En dat heeft nog stand gehouden ook, al hoeven we daar de vml. Sovjets en Amerikanen niet per definitie dankbaar voor te zijn. Stel je eens voor als het geld dat na 1945 in de wapenwedloop is gestoken voor meer humanitaire en vredelievender doeleinden was gebruikt? Geschat wordt dat de koude oorlog alleen Amerika al 18 Biljoen dollar heeft gekost.
18.000.000.000.000 dollar. Alleen Amerika. Tel dan de kosten van alle andere landen daarbij op en je gaat richting de 100 biljoen. En dat bedrag, of een deel daarvan had heel veel problemen kunnen voorkomen.

10 - Slotwoord.

Hoezeer ik net als elk weldenkend mens tegen kernwapens ben, sta ik achter het besluit om het Manhattan Project te starten en sta - met pijn, absoluut - achter het besluit om de atoombommen te gooien. Japan was nog niet bereid tot overgave en een invasie van de Japanese eilanden, om ze te verslaan zou tot vele honderdduizenden militaire slachtoffers aan zowel Amerikaanse als Japanese kant hebben geleid. Daarnaast zou de burgerbevolking zwaar getroffen raken door  het oorlogsgeweld en zou de complete infrastructuur van de eilanden, alsmede de steden worden verwoest. En er was een extra reden om de bommen te gebruiken. Namelijk, de al groeiende controverse met de Sovjet-Unie. En door de inzet van de bommen werd ook Stalin duidelijk gemaakt dat de oorlog voorbij was. Het is geen geheim dat Stalin niet wilde stoppen na de val van Nazi-Duitsland. Hij dacht wel degelijk aan doorgaan, om heel Europa te veroveren.
Kernwapens de Wereld uit brulden miljoenen mensen begin jaren tachtig. In Nederland was er een volkspetitionnement om de plaatsing van kruisraketten tegen te gaan. Ik tekende niet. Ben van mening dat als je met een tegenstander wilt onderhandelen over minder kernwapens, dat je dan sterker staat als je ze zelf ook hebt. Want waarom zou je tegenstander meewerken als je er niks tegenover kunt zetten?

RUSH - Manhattan Project - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=znr4yylgGH0

"Manhattan Project"

Imagine a time when it all began
In the dying days of a war
A weapon that would settle the score
Whoever found it first would be sure to do their worst
They always had before...

Imagine a man where it all began
A scientist pacing the floor
In each nation, always eager to explore
To build the best big stick
To turn the winning trick
But this was something more...

The big bang took and shook the world
Shot down the rising sun
The end was begun and it hit everyone
When the chain reaction was done
The big shots tried to hold it back
Fools tried to wish it away
The hopeful depend on a world without end
Whatever the hopeless may say

Imagine a place where it all began
Gathered from across the land
To work in the secrecy of the desert sand
All of the brightest boys
To play with the biggest toys
More than they bargained for...


Imagine a man when it all began
The pilot of 'Enola Gay'
Flying out of the shockwave on that August day
All the powers that be, and the course of history
Would be changed forevermore...

 

Bronnen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Manhattanproject_(operatie)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Leslie_Groves

http://nl.wikipedia.org/wiki/Trinity_(atoombom)

Met dank aan Victor Brenntice voor de tips hoe het op te zetten/uit te werken.

Merci Victor.

26/11/2015 20:44

Reacties (10) 

1
29/11/2015 12:25
Sterk artikel. Ik ben het er mee eens dat 'afschrikken' een succesvolle tactiek kan zijn. Anderzijds vrees ik dat het ooit niet meer bij 'afschrikken' zal blijven.

Als ik me niet vergis heeft Einstein later nog verklaart: 'Mijn enige invloed op het ontstaan van de atoombom is het schrijven van de brief aan de president. Achteraf gezien; als ik had geweten dat het de Nazi's nooit was gelukt om de bom te ontwikkelen, had ik de brief nooit geschreven.'

Ik weet niet of dat historisch gezien klopt, heb me er nooit in verdiept. Maar die herinnering kwam naar boven na het l...
29/11/2015 12:45
Dank je.
We kunnen voor de Wereld alleen maar hopen dat er geen eentje meer zal vallen, maar ook terroristen kunnen mogelijk een kleintje maken.
1
28/11/2015 11:50
Uitstekend en volledig overzicht.
Ook ik ben van mening dat de atoombom een derde wereldoorlog heeft voorkomen. De wapenwedloop heeft uiteindelijk ook tot het uiteenvallen van de Sovjetunie geleid.
Afschrikking is soms al voldoende. Dat hebben de ban-de-bom activisten destijds niet doorgehad. De harde kern van de beweging werd trouwens door Moskou betaald.
1
28/11/2015 11:57
Dank je.
Klopt helemaal, de SU kon dat financieel niet meer opbrengen.
Herinner me ook nog die posters van stop de Neutronenbom. Maar het was altijd maar eenzijdig en hoe kun je nou een land met veel meer kernwapens aan de tafel krijgen en eisen aan stellen als jezelf niks of te weinig hebt?
Ja dat IKV en nog wat organisaties werden allemaal door Moskou betaald.
1
27/11/2015 13:29
prachtig uitgebreid artikel, ben het met Vita eens.
2
Candice tegen Yneke
27/11/2015 13:31
Dank je. Deze is vanaf Plazilla geimporteerd.

Ik ook, maar toch valt er niet te ontkennen dat die kernwapens er wel eens voor gezorgd kunnen hebben dat het nooit tot WO3 is gekomen.
2
27/11/2015 09:22
Goed artikel, maakt duidelijk waarom het project ooit is gestart. Wat een geld, 18 biljoen en een totaal van iets van 100, pffft.
2
Candice tegen Vita
27/11/2015 10:08
Dank je.

De Sovjet cijfers zullen vermoedelijk hoger liggen, want daar hoefden ze geen rekening te houden met hun volk. Althans, dat hebben ze daar nooit gedaan. Net als in China.
28/11/2015 11:51
Een derde wereldoorlog was duurder geweest.
28/11/2015 11:57
ja, dat is ook weer zo.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert