Bikers Against Child Abuse: motorrijders profileren zich als beschermengelen

Door Thalmaray gepubliceerd in Nieuws en politiek

Een groep motorrijders wordt meestal geassocieerd met ruige, asociale types die leven op de grens van de marginaliteit. In de media en de cultuur worden ze steevast neergezet als Hell’s Angels, een meedogenloze en criminele bende. De veralgemening naar hen toe is groot en vaak onterecht. Deels ook door de mythische cultus die ze zelf cultiveren: niemand spot met hen, regels worden met de voeten getreden, de wet is onbelangrijk, althans zo lijkt het.  B.A.C.A. of Bikers Against Child Abuse bewijzen dat eerste indrukken verdomd verkeerd kunnen uitkomen.

bc9a8f1eef34198091dba82e4f366c9f_1403090

B.A.C.A. heeft de kunst verstaan om een slecht imago aan te wenden tot een zeer positief iets. Zeg nu zelf, het gebrul van een Harley-Davidson is intimiderend, onmiddellijk komt het beeld voor ogen voor een meute bikers met de standaard tattoos, lerenjekkers, kettingen en nog meer fraaie attributen. De magie zit hem in het onverwachte element, niemand zal onmiddellijk een associatie maken tussen een groep van bijna-outlaws en mishandelde kinderen, maar die connectie is sinds kort springlevend, meer nog de internationale vereniging groeit dagelijks, alleen al in de Verenigde Staten zijn er chapters (lokale afdelingen) in bijna iedere deelstaat en in de meeste grote steden, het initiatief is ook internationaal gegaan, sinds kort zijn er ook chapters in Vlaanderen en Nederland.

 

De Missie

7deaea96a3e5a37a7ad1dd91b2550c49_1403091

B.A.C.A. werd opgericht met als bestaansreden een veiligere omgeving te creëren voor mishandelde kinderen. De leden vormen een groep om kracht en bescherming te bieden aan kinderen, om hen te leren dat zij niet bang hoeven te zijn, geen enkel kind zou ooit bang moeten zijn. De mannen en vrouwen van B.A.C.A staan klaar om met woord en daad hulp te verlenen aan kwetsbare en vaak getraumatiseerde kinderen. B.A.C.A probeert ondanks tonnen vooroordelen om te opereren binnen de grenzen van de wet en de reguliere maatschappij, zo werken zij in de Verenigde Staten perfect samen met de overheid, politiediensten en zelfs rechtbanken. De voornaamste doelstelling is een afradend signaal sturen naar pedofielen en andere kindermisbruikers. In alle gevallen is B.A.C.A. bereid om fysiek of emotionele hulp te bieden aan de kinderen, dit door hun aanwezigheid. Ze verbinden zich er ook toe de kinderen te beschermen tegen criminelen onder alle omstandigheden. Zelfs gevaarlijke situaties gaan zij absoluut niet uit de weg, wel integendeel. Ze vormen het obstakel tussen de misbruiker en het kind.

De organisatie

9c63b060cf96f414add48646fffc1b24_1403090

Wie denkt dat de organisatie een rifraf is van desperado’s die de wet naar eigen hand stellen, heeft het (alweer) mis. Men werkt met contactpersonen die de dossiers openen ingediend door particulieren of door de overheid. In 90% van de gevallen wordt hun hulp gevraagd door een bevoegde autoriteit zoals kinderbescherming, scholen en zelfs magistraten. B.A.C.A neemt contact op met de verantwoordelijken of het kind zelf. Er wordt nagezien of de zaak sluitend en gegrond is, men vraagt steeds een klacht neer te leggen bij de autoriteiten. Wanneer aan deze vereisten is voldaan wordt er een kennismaking georganiseerd met het “slachtoffer”. Meestal wordt er in kolonne gereden naar het huis van het kind, er volgt een vriendelijke introductie, het kind krijgt een vest met het logo van B.A.C.A. Het gaat hier gemoedelijk aan toe, het kind krijgt ook enkele geschenken en kan kennismaken met de bikers en hun motoren.

Na deze introductie krijgt het kind of de ouders, twee telefoonnummers van B.A.C.A leden die het dichtst wonen bij het kind. Deze twee leden worden de beschermengelen van het kind en vertrouwenspersonen. Belangrijk is wel dat alle leden die hiervoor in aanmerking komen minstens één jaar lid moeten zijn en een background check hebben laten uitvoeren door de autoriteiten. De meesten hebben ook cursussen gevolgd in mentale hulpverlening. Het kind kan te allen tijde, dag en nacht, de bikers oproepen, zelfs wanneer het enkel maar angstig is. B.A.C.A. leden escorteren hun ook wanneer ze zich buitenshuis moeten begeven, ze zijn ook hun lijfwachten wanneer de kinderen naar de rechtbank moeten, ze blijven ook bij de kinderen al ze alleen zijn of ziek. De B.A.C.A. leden gaan nooit alleen naar het kind, noch zonder toestemming van de ouder(s) of voogd. De geboden hulp is voor zolang de kinderen het zelf wensen. Er wordt tevens een poging gedaan om deze getraumatiseerde kinderen een normaal sociaal leven te geven, zo organiseert B.A.C.A. ook verjaardagsfeestjes en barbecues.

 

Preventieve confrontatie

f8a4aece4d14a63135d3e71a8c98b003_1403090

B.A.C.A leden zullen er alles aan doen om de bescherming van de kinderen heel duidelijk zichtbaar te maken, dit om boosdoeners op andere gedachten te brengen. Wanneer kinderen nog steeds lastig worden gevallen, zal door B.A.C.A. een waarschuwingsbrief gestuurd worden aan de verdachte(n). Deze brief is niet anoniem en draagt het hoofding van de chapter. In niet mis te verstane woorden zal de brief uitleg bevatten over het feit dat het kind onder de bescherming staat van B.A.C.A. en dat alle leden bereid zijn alles te doen om de veiligheid van het kind te vrijwaren.

Interventie

44b55c39e3cf281ec3dd7f32bc0eeb95_1403090

Hoewel principieel de agressor of verdachte nooit persoonlijk wordt aangevallen is het de gewoonte van B.A.C.A. om een voorstelling te doen in de buurt waar de verdachte woont. Dit is een introductie wie ze zijn, wat hun doelstellingen zijn en hoe je kunt helpen om het kind te beschermen door verdachte handelingen bijvoorbeeld te melden aan B.A.C.A. of aan de politie. Er wordt geen directe confrontatie aangegaan, tenzij het strikt noodzakelijk is of een levensbedreigende situatie het vereist. Dit is waarschijnlijk om geen juridische fouten te maken die daarna in het voordeel van de verdachte zou kunnen worden uitgespeeld. B.A.C.A. zal nooit zelf tot agressie overgaan, of ook geen initiatieven in die zin van derden steunen.  Als het kind of één van de leden in fysisch gevaar komt, zal het wel alle middelen aanwenden om de dreiging te neutraliseren.

 

Rechtbank verschijningen

236975f09ea93a1bdd7858afe24cc9c3_1403091

B.A.C.A. verschijnt ook samen met de kinderen op de rechtbank, meestal is dit een indrukwekkende kolonne van bikers. Het doel hiervan is het kind geruststellen en beschermen. De kinderen kunnen zo geïntimideerd door de verdachte toch hun getuigenissen geven zonder angst. Ze zullen geen enkel fysisch contact toelaten tussen het kind en de verdachte.  Meestal zijn het de oorspronkelijke aangewezen “beschermengelen” fungeren als persoonlijke bodyguard. Er wordt een rooster gemaakt zodat er telkens B.A.C.A. leden aanwezig zijn op alle verschillende zittingen.

 

Ontstaan en geschiedenis

dd4e8ac001e82092f1ceffa1f61a22da_1403090

Bikers Against Child Abuse is een internationaal non-profit organisatie met een budget van meer dan 200.000 dollar en meer dan 160 chapters in 36 Amerikaanse deelstaten en verschillende landen. Het verhaal van B.A.C.A. begon in de staat Utah, in diezelfde staat hebben de bikers in de laatste 16 jaar meer dan 1.200 kinderen geholpen.

De organisatie werd opgericht in 1955 door een Native Amerikaanse kinderpsycholoog met als bijnaam Chief. Hij bemerkte dat getraumatiseerde kinderen gefascineerd waren door zijn Harley-Davidson, samen met 20 bikervrienden begon hij de eerste B.A.C.A.-chapter. Hij bemerkte al gauw dat kinderen, met motorrijders als vrienden, geen angst meer hadden en hun trauma’s durfden onder ogen te zien en deze dan ook uiteindelijk overwonnen.

 

Nabeschouwing

621891368c03d5ace01688d224ddf5e1_1403090

Deze organisatie is niet alleen een zeer bewonderenswaardig en vooral erg menselijk initiatief. Het is niet gemakkelijk om een reeks bedenkingen te formuleren zonder het gevaar er enkele te vergeten.

Psychologisch-sociaal:

bde4486dfa744d060e522be94429c9ff_1403090

Deze organisatie is het levende voorbeeld dat vooroordelen in onze maatschappij dikwijls gebaseerd zijn op foutieve informatie of publieke weerspiegeling. Hoewel, en laat het duidelijk zijn, deze motorbende in alle aspecten een structuur heeft van een echte motorbende, zoals de Hell’s Angels, zijn het vooral de positieve elementen die primeren zoals kameraadschap, trouw, en een onbreekbare erecode. Deze mensen bewijzen dag na dag het hart op de juiste plaats te hebben, bovendien komen ze uit alle lagen van de bevolking, zoals hun stichter bewijst als kinderpsycholoog.

Het gaat hier duidelijk ook niet om een public relations stunt. Mensen die denken dat ze eenmaal per jaar de goede motorbende uithangen zijn er naast voor hun moeite. Hun hulp en inspanningen zijn kosteloos en belangeloos. Deze organisatie heeft nagedacht over zijn doelstellingen, de mensen op het veld zijn geschoold en het is overduidelijk dat deze mensen een uitstekende juridische bijstand hebben. Men zal bijvoorbeeld geen enkele actie ondernemen die in een rechtbank ten goede zou kunnen komen aan de verdachte(n) of ten nadelen van de kinderen.

Het feit dat ze zich juridisch en moreel indekken door samen te werken met plaatselijke of zelfs nationale autoriteiten wil zeggen dat ze erkenning willen voor het werk dat ze leveren, en hun opdracht dan ook zien als ernstig. Deze mensen nemen in alle opzichten hun verantwoording op en ageren ook als verantwoordelijke mensen.

Juridisch:

1e69b555b1168c576c537bb308906b47_1403090

Hier kan ik me de indruk van een dubbelgevoel niet ontdoen. Voor alle duidelijkheid deze beweging draagt mijn grootste sympathie mee, maar het feit dat ze bestaan geeft wel een paar conclusies weer.

Enerzijds kan men stellen dat ze een lacune invullen die door de autoriteiten niet kan of wordt ingevuld, wat de reden hier ook moge zijn. Waarschijnlijk is het een gebrek aan middelen of financiën. Het is verbazend dat deze mensen succes boeken op therapeutisch vlak, maar vooral op het gebied van de veiligheid van de misbruikte kinderen. Men kan zich terecht de verwondering uitspreken waarom de overheid deze taken niet of slechts gedeeltelijk kan vervullen.

Anderzijds is het ook een aanwijzing dat criminelen en vooral kindermisbruikers geen angst hebben voor de wetten van een land, de rechtbanken of de politiediensten. Het is ronduit verbazend dat de meestal ingebeelde angst voor motorbendes meer respect afdwingt dan uniformen in de straat. Deze constatatie is absurd grappig maar ook ronduit verontrustend. Als een symptoom van de tijd zien we dat symbolen van de gevestigde macht aan respect verliezen. B.A.C.A. leert ook hier dat zij wel respect krijgen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld politiediensten.

Als positieve noot is er dan weer het feit dat de autoriteiten het fenomeen erkennen en kiezen voor een samenwerking. Ben ervan overtuigd dat deze samenwerking bestaat omdat B.A.C.A. een strikte juridisch omkaderde structuur heeft. Het siert beide partijen dat ze hun verschillen opzij zetten in het voordeel van de kinderen.

Persoonlijk:

39466e137f2da077a22a0d95c7889bab_1403090

B.A.C.A. verstaat de kunst om vooroordelen en sociologische misconcepties om te buigen tot een uiting van menselijkheid en positiviteit. Ze leren ons dat het perfect mogelijk is de wereld te veranderen zonder nihilistische of anarchistische acties. Zij hebben begrepen dat een revolutie zich vooral afspeelt in de harten van de mensen, en veel minder in de media of in een parlement.

Naast de charme van het onverwachte brengt deze organisatie vooral een signaal van hoop. Is het nu net die hoop waar de mensen vandaag naar hunkeren. Op hun eigen vrijbuiterige manier geven ze ook structuur aan de wereld: er zijn regels, en die kan je niet overtreden zonder gevolgen, wat in schril contrast staat met de zalvende vonnissen van de rechtbanken. Voor de jeugd is dit in alle opzichten een voorbeeld. In een zekere zin verdedigen deze mensen de oude American Dream, van goed en kwaad.

c5654126a10f5e4b0ecb35340a32bb60_1403090

Voor deze ruige rockers op hun Harleys niets dan respect!

 

 

0ea23374de225a996341b238409353c7_1403090

 

 

24/11/2015 09:08

Reacties (1) 

27/11/2015 19:20
Prachtig initiatief van deze ruige kerels. Ik wist er al vanaf omdat mijn buurman voorzitter is van de Nederlandse afdeling van B.A.C.A.
Fijn dat je hier aandacht aan besteedt.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert