Boismont en Delft,49, de man in zwart

Door San Daniel gepubliceerd.

4d8e0f9748bb1993dd0be6c934aa2858.jpg

Ezechiel was blij dat de Armageddon gesprekken achter hem lagen. Het Chinese probleem, leek hem belangrijker, het zou numeriek en economisch de Westerse maatschappij ombrengen, als er niet stevig ingegrepen werd.  

Hij had een dag later weer met mr Big gelunched  en die was vol verbazing geweest over de Scientology kerk. 'Je moet een aantal cursussen gevolgd hebben oplopend in prijs,' en dan wordt je 'helder' geacht,' had Eze uitgelegd. 'Je praat al gauw over duizenden dollars.' Mr Big had eens in een garnaal geprikt en keek hem toen vragend aan, hetgeen Eze als aanmoediging opvatte. 'Het is een beetje bizar als je het voor het eerst hoort,' zei hij, 'zeker als je realiseert dat de laatste cursus die je inwijdt in het algemeen inzicht je 100.000 dollar lichter maakt. Maar dan heb je waarschijnlijk al eens je hypotheek verhoogd of leningen genomen en dan is de investering zó groot geworden dat de 'inzichten' meerwaarde krijgen voor je, terwijl je in de hierachie van de kerk rijst.'

'juist,' zei Mr Big die binnen een uur of twee met het Centrale command van Darpa om de vergadertafel zou zitten. 'Marketing werkt prijsgericht,' vervolgde Eze. 'Een marketing wet stelt dat iets dat je gratis krijgt, dat minder waarde heeft, dan iets waar je een offer voor gebracht hebt. Ter vergelijking als ik iemand een oude auto geef die het na 2 dagen niet meer blijkt te doen. Dan is het  offer van de ontvanger van nul of van generlei waarde geweest. Met een glimlach belt de ontvanger de sloop om de auto weg te slepen. Als die zelfde ontvanger 1500 euro betaald zou hebben voor die zelfde auto, dan zal die koper tot het laatst toe willen geloven dat het vehikel waarde heeft.' 'Dus met geld kunnen we niets bij die club,' zuchtte Big , 'dan valt er wel een grote stimulans weg.'

df28d0591fda5710d5fa94d61085aa95.jpg

'Nee,' zei Ezechiel, 'het is een kerk, dus inkomsten zijn sowieso al belastingvrij en ze bieden bekende filmsterren en politieke figuren posities aan als Bisschop of Kardinaal of geef het maar een naam tegen een donatie, zeg van 100.000 dollar, doneer je meer dan kom je in de innercircle.' Hij liet dat even inzinken en vervolgde zijn relaas terwijl mr Big zijn bord uitveegde met een stukje brood. 'Jonge mensen kijken op tegen de rocksterren en filmsterren en wat voor sinterklazen er nog meer rondlopen en schrijven zich in voor de instapcursus om gewoon in de zelfde 'club' als hun idool te zitten, a raison van 6500 dollar, dat is nog op te brengen, daarna heb je afbetaalschema's en privé leningen en toekomstige erfenissen die weggetekend worden.

De kerk heeft haar imago opgepoetst door bekende acteurs aan te trekken. Tom Cruise en John Travolta zijn maar een paar van de velen, die ambassadeur zijn van  Scientology. Het moet het toch al grote ego van deze rijken strelen dat zij een donatie doen, gelijk aan de cursus gelden, dat van de belasting af mogen trekken en ineens verlicht zijn. Predikant , bisschop of  ereloeris worden.'

'Ik begin in te zien dat het een machtig instituut is met invloed,' zei Big, terwijl hij de ober toeknikte die hem nu tegemoet liep met een gigantische steak. Er viel even een stilte tot de ober verdwenen was en mr Big met genoegen naar zijn bord staarde. 'Ik luister,' zei hij terwijl hij in zijn steak prikte.

'Dus nogmaals het financiele plaatje in vogelvlucht' grinnikte Ezechiel.  De instap fase wordt preclear genoemd,en je  tekent een akkoord over geheimhouding en het afzien van pschologische hulp, en je betaalt in delen of ineens heel je cursusgeld voor het instap niveau.  De cursus tijdens het instapniveau in 1988 bedroeg $6500 dollar. Dan na vele tussen cursussen en upgrade cursussen en counseling kun je naar het clear niveau evolueren en om deel te mogen nemen aan de operating Thetan cursus die je naar de hogere niveaus brengt, dan  ben je ongeveer 100 000 dollar kwijt. Of je hebt leningen bij hen uitstaan tot dat bedrag. Maar dan ben je ook ingewijd in de geheimen van Xenu en zijn incidenten. Dan heb je .. total bridge to freedom doorlopen .. en dan ben je verlicht.'

'En wie of wat is Xenu precies,' wilde zijn superieur terwijl hij werkelijk een heel groot stuk vlees in zijn mond stak. 'Ja,' zei Ezechiel,  een fantasie geloof of wezen dat gebaseerd is op een science fiction boek van de grondlegger van de kerk. Daar zijn wat doelstellingen uit gedistilleerd.

eb9ea22a5f6c75f1db2860dc530e53b2.jpg

De doelstellingen zijn nobel maar als je 'uit wilt treden' dan word je een SP. Oudleden, uitgetredenen of reporters die zich kritisch uitlaten over Scientology krijgen dat stempel opgedrukt. Zij worden "SP´s" genoemd, suppressive persons, mensen die de kerk trachten te onderdrukken. tegen Sp´s is alles toegestaan in het kader van fair play. De eerste die dat openlijk ondervond was schrijfster Paulette Coope. Zij werd het doelwit van fairplay omdat zij een stuk geschreven had: "The scandal of Scientology"

'Come to the point,' zei Big die maar een korte spannings boog had. 'ik snap dat het allemaal niet zo fair er aan toe ging.' Eze knikte. 'Daar is de Klux klu clan een grapje bij. Mensen die kritiek hebben, lopen gevaar! Want dat kan de inkomsten in gevaar brengen. Met die mensen gebeuren nare dingen. De kerk van Scientology doet daar niet geheimzinnig over, zij hebben daar een term voor: fair play, wat inhoudt dat illegale aktiviteiten in het belang van Scientology ter hare bescherming geoorloofd zijn. Een beetje sinister dat je een complot beraamt en het fair play noemt. Zo iets als wij, tegen de boze buitenwereld. Fair play kent geen rules. Dus geen limieten. Als de kerk je als een vijand bestempeld dan wacht je fair play. Je wordt gewoon vogelvrij verklaard. Zoals extremistische Moslims dat met Rushdie deden.'

'Hoe ben je verder gevaren, hebben we ze in de broekzak of niet,' vroeg Mr Big terwijl hij nog wat jus uitgoot over zijn eten.  Ik heb ze meegekregen opgrond van hun doelstellingen en een compromis,' meldde de man in zwart trots. 

  1. Het streven naar een maatschappij zonder waanzin of waanzinnigen 
  2. een maatschappij zonder criminelen en zonder oorlog
  3. waar die gereed zijn, rijkdom kunnen vergaren
  4. waar eerlijke mensen rechten hebben
  5. waar de mens zich kan ontwikkelen naar een hoger plan

'Hoe bereik je een maatschappij zonder waanzin of waanzinnigen? Gaan we weer zuiveren? Wie bepaalt dat? Wat doe je dan met mensen die wel een delict plegen als je vindt dat die niet in die maatschappij thuis horen. Wie zijn die mensen die gereed zijn, hoe vul je dat in, wanneer ben je gereed? Ben je gereed als je alle cursussen betaald hebt van Scientology?Wie bepaalt wanneer je gereed bent en je mag beginnen met je te verrijken? Wanneer is iemand eerlijk, wat gebeurt er met hen die op oneerlijkheid worden betrapt?'

2b0bc82e5600c5aa04a643927f184a00.jpg

'Het verheffen van de mens naar een hoger plan is een lofelijk streven en bij de voorgaande formuleringen voel je op je klompen aan hoe dat in de verkeerde handen een zuiverings wapen wordt, een filter.' Eze haalde even adem en keek of Big hem nog volgde. Toen dat het geval was ging hij verder met zijn relaas

'Het registreren als een kerk is een goede zet van een organisatie die geen belastingen wil betalen. Tevens roept het woord kerk een vertrouwd gevoel op bij de meesten van ons.Als je dan ook nog van Christelijke symboliek gebruik maakt, het kruis op het hoofdgebouw dan ben je marketing technisch, visueel,sterk bezig. Er schijnt verondersteld te worden dat je kerk met het Christendom te maken heeft Dat geeft een geruststellend gevoel. Niets is minder waar, In de hoger cursussen wordt Jezus en de kruisiging ontkent en als een dwaling in het denken genoemd, een Incident.'

'Dus..,' zei Big nu duidelijk ongeduldig. 'Moslims,' accepteren geen ander geloof dan hun geloof dus daar botst het al,' glimlachte Eze  en ISIS is een wezelijke dreiging. De kerk van Scientology is in opspraak geraakt bij wat nare sterfgevallen, alternatieve genezingen en het afstraffen van SP's.  'ja', zei BIg geprikkeld.  Eze keek hem aan en zei toen eenvoudig weg, 'als de staat de rechtzaken wegens sterfgevallen laat vallen, dan zullen zij fairplay toepassen in alle facetten met de Moslims.' 

12e5446d45f48818fbdec1ec51576970.jpg

'Ok,' zei Big, 'dat is maar weinig wisselgeld voor een efficient netwerk, laat de bisschop, of ambassadeur of wie dan ook van die sinterklaas club maar weten dat wij akkoord gaan.'  Hij nam eens een flinke slok wijn en vervolgde toen, 'kijk Ezechiel, er zijn mensen die wereld omspannende zaken voorbereiden, bijvoorbeeld jij,' hij hief het glas en bracht een toost uit,' op je gezondheid.' Toen vervolgde hij ' en er zijn mensen die over zulke zaken rapporteren en hen in een vorm gieten die uitvoerbaar is, zo'n mens ben ik, ik neem van af nu dan ook de totale verantwoordelijkheid voor dit geheel op mijn schouders.'  'Hij gaat pronken met mijn veren,' dacht Eze, maar hij hief zij glas en antwoordde, ' en op uw gezondheid' en nam een flinke teug.

'Dus Eze, je vergeet wat hier besproken is en jij gaat met Sheba aandacht geven aan de Chinese economie of beter gezegd het beteugelen er van, Sheba resorteert nu onder jou en ik verwacht resultaten, goede voorstellen, stel mij niet teleur.' Eze voelde de dreiging, mr Big's fairplay,' dat zou ik nooit doen,' had hij gezegd en zo was de maaltijd besloten.

.-&-.

San Daniel 2015

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.: http://plazilla.com/page/4295174804/landingspage-san-daniel

lees ook deel 50

23/11/2015 19:19

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert