Boismont en Delft,34, over macht en prelaten

Door San Daniel gepubliceerd.

images?q=tbn:ANd9GcSyza0akGAwn5Q0q3X-Yi8

De man met het purperen gewaad aan schreed naar binnen. Ezechïel voelde de persoonlijkheid van de man die hem met een rustige oogopslag tegemoet trad. Het was de rust van de macht die hij uitstraalde. Dit was iemand die nooit tegengesproken werd en in zijn kringen aanzien genoot. 'Vader,' begon Eze, 'welkom, wat fijn dat u zich op zulke een korte termijn  kon vrij maken. Mag ik uw koffie aanbieden' en hij wees naar de vergadertafel. 'Nee, dank u,' antwoordde de prelaat,' ik vast.' 'Juist,' zei Eze, die zich afvroeg of hij zichzelf nu geen of wel koffie in zou schenken, hij koos voor het laatste.

'U begrijpt dat dit niet een gezelligheids bijenkomst is maar meer één die opgelegd is van hogere hand.' 'Mijn bijeenkomsten worden altijd opgelegd van hogere hand,' glimlachte de geestelijke en zijn niet altijd van een gezellige aard.' 'Typisch', dacht Eze, 'altijd rhetorische antwoorden.' Hij nam bedachtzaam een slokje koffie en spoelde dat even rond in zijn mond alvorens het door te slikken. 'Daar heb ik wel een beeld bij,' vervolgde Eze, beleefdheidshalve. 'Dat betwijfel ik ten zeerste,' sprak de prominente geestelijke met een beminnelijke zelfingenomen glimlach. 'Dit gaat niet zoals ik dat wilde,' besefte Eze en hij besloot het over een andere boeg te gooien.

images?q=tbn:ANd9GcRyKOh_uIQPHhRQQlF9rSk

'Vader u en ik spreken hier als vertegenwoordigers van elk een aparte machtsgroep met een eigen invloed sfeer.' Hij liet dat even inzinken. 'Soms ondersteunen die groepen elkaar en soms liggen hun belangen in andere richtingen.' De geestelijke leunde naar voren en luisterde aandachtig. Het  échte gesprek was begonnen. 'Er is een zorgwekkende ontwikkeling gaande in het Midden-Oosten,' vervolgde de man die later zou lunchen met mr Big. 'Groter dan de kruistochten, van eeuwen geleden, groter dan wat wij dan ook ooit hebben gezien van de Arabische wereld. Deze keer zoeken zij ons op en het wordt een numeriek probleem van binnen uit'

De prelaat staarde langs het hoofd van Eze de ruimte in, met zijn handen voor zich gevouwen op het tafelblad. 'Het is de Anti-Christus die aan het vormen is,' antwoordde hij, ' wij gaan naar de eindstrijd toe, het Armageddon.'  Eze leunde nu op zijn beurt naar voren, ' vader,' sprak hij,' ik hou niet van theosofisch..' en hij had haast gezwets gezegd maar vulde nog net op tijd 'gepraat' in. Hij hief zijn hand op toen hij zag dat de geestelijke daar ogenblikkelijk op in wilde gaan. 'Vader,' sprak Eze, 'geloof mij, als wij de handen in één slaan en wij krijgen de neuzen in de zelfde richting , dan maken wij er een Armageddon van en vegen wij de kamelenjongens van de kaart. Het is niet in uw belang of het onze, dat de maatschappij verandert. Wij willen geen nieuwe spelers op het toneel, wij hebben onze handen al vol aan bestaande situaties.'

images?q=tbn:ANd9GcTEoSokqBm02y9Oz3n1an7

'Het veronrust de Heilige Vader ten zeerste,' verklaarde de geestelijke. 'Rome is zich zeer beducht van de strijd tussen het kruis en de sikkel.' Eze dacht even aan de schriele man in zijn witte gewaad, die door 2 miljard Christenen als de plaatsvervanger van Christus gezien werd. Nee het was niet in het belang van het Vaticaan dat er een machtswisseling zou komen. 'Wat kunnen wij voor u betekenen' vroeg de prelaat. . 'U moet ons steunen,' zei de spreekbuis van mr Big, ' deze keer in woord en daad. Het is niet ondenkbaar dat onze communicatie lijnen continue gehacked worden, wij willen beschikking of toegang tot uw netwerk, wij zijn in oorlog en zullen allen samen moeten werken om het addergebroed uit te roeien.' 'Kun u duidelijker zijn,' vroeg de geestelijke? Uw netwerk gaat via parochies, bisschoppen, kardinalen, dat is buiten zicht, wij willen gebruik kunnen maken van uw netwerk en wij dragen zorg, materieel gezien dat er niets verandert.'

Er heerste stilte, een onaangename stilte. ' Juist,' zei de prelaat 'en als dat niet mogelijk is?'  'Dan,' zei Eze, 'verdwijnt uw organisatie op termijn en dan heb ik het nog niet eens over belastingstelsels die aangepast kunnen worden.' Ja,' zei de geestelijke en als wij wél openstaan voor uw voorstel?' 'Dan,' glimlachte Eze, 'bent u een beschermheer geworden van onze Westerse en Christelijke cultuur en alles wat daar mee samenhangt en wacht een passende beloning.' 'Een beloning in de vorm van..,' vroeg de prelaat?

'Zie het zo,' vervolgde de regeringsman, ' als een plant vele uitlopers heeft en jij snijdt het hart uit die plant dan verdrogen de uitlopers. Het is niet ontdenkbaar dat één of meerdere landen in het Midden-Oosten totaal vernietigd zullen worden. Eigenlijk is het een scenario dat haast onontkombaar is. Daarna zal de nieuwe wereldorde die landen democratiseren en heropbouwen. Inrichten naar ons goeddunken.' Eze lastte even een pauze in. 'Daar zullen betalingen in olie of gegunde contracten tegen over staan. Zeg maar aandelen in het Armageddon project.' 'Wie zou ik zijn,' verklaarde de geestelijke 'om God's werk in deze niet te steunen?'

images?q=tbn:ANd9GcRmAusfbFo2kK7f6HytiLU

Eze glimlachte bescheiden. 'Wij dienen allen de zelfde Heer,' sprak hij vroom en hij dacht, 'die Heer heet Wallstreet.' Hij gaf de prelaat een knikje ten teken dat het onderhoud ten einde was en stond op. 'U hoort wel van mr Big's kantoor met betrekking tot uw aandeel, prettige dag verder'  en hij liep mee naar de deur.  'Plus 1 voor de Christenen,' dacht hij toen hij de deur sloot, 'we hebben de koorknaapjes op zak'.

San Daniel 2015

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.: http://plazilla.com/page/4295174804/landingspage-san-daniel

lees ook deel 35

23/11/2015 18:31

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert