Boismont en Delft,31 Opus Dei

Door San Daniel gepubliceerd.

th?&id=OIP.M75c8ab7c44a63168db8e8d60273f

Ezechïel, de man in zwart, rangschikte nog wat papieren op zijn schrijfblad en las even door wat de planning voor de ochtenduren met zich mee zou brengen. In de ochtend zou hij spreken met een prelaat van Opus Dei en in de late ochtend met de  'supreme master van de 'grand lodge' van de vrijmetselaars. hij nam een slok van zijn inmiddels  koud geworden koffie en trachtte in te schatten hoe de ochtend uren zouden verlopen en wat hij prijs zou geven namens de Sheba groep. Zulke gesprekken waren nooit vrijblijvend, net zoals een gratis lunch niet bestond, het ging altijd om gezamelijke belangen die even bijeen kwamen en hoe je elkaar daar in kon bijstaan of gebruiken. Een gezamelijke vijand of een mondiale dreiging was een goed bindmiddel, dat wist Eze uit ervaring en voor het eerst besefte Eze dat de gezamelijke vijand niet bedacht hoefde te worden, er was een groeiende dreiging in het Midden Oosten met diep gewortelde vertakkingen in het vrije Westen. 

Lunch met mr Big, las hij,  wat betekende dat hij rapporteerde over de wel of niet gewilligheid van 'Opus Dei en of the Free Masons' om hun netwerken open te stellen voor Sheba en consorten en om een militaire strategische bijeenkomst te beleggen, in geval van onwel willendheid.  Dat zou automatisch Jonathan en zijn groep in het geweer brengen. Het was altijd beter als mensen meenden dat zij een keus hadden of bewust gekozen hadden voor een traject, dat werkte prettiger anders moest er continue een dreiging herhaald worden ter versterking en bekleving van de denkbeelden. uiteindelijk riep dat wrevel op of de strafprikkel moest wel héél hoog zijn en dat werkte contra productief. Beter zolang mogelijk iedereen mee nemen tot zij eenparig dachten en handelden.

Na de lunch, zou de tweede ronde van het koepel overleg plaats vinden. een samen zijn met de 'Grand Dragon' van de 'Ku klux Klan'. die altijd begaan was met de purificatie van Amerika en de vrij wereld in het algemeen onder leiding van de blanke man. Je moest op je hoede zijn met de 'grand dragon' omdat hij achterliggende verholen interesses mee droeg, die gericht waren op de wederopstanding van de Zuidelijke staten van Amerika. Ezechïel vroeg zich af wat de grote leider van het blanke denken in de balans zou leggen en wat hij daarvoor zou terug vragen aan gunsten. Hij zou met een eisen lijstje komen, dat stond als een paal boven water.

Opus Dei en de Ku Klux klan kon je niet in één kamer laten want zij zochten elkaars vernietiging. Opus Dei via spirituele wegen en de Ku Klux Klan de daadwerkelijke vernietiging..

Hij zou een uur hebben om zich te bezinnen  op de informatie stromen en dan met de bisschop van de 'scientology' beweging overleggen.  Dan waren de structuurlijntjes met betrekking  tot ISIS wel uitgelegd.

In de late middag zou hij dan een bespreking hebben met de Joods Amerikaanse lobby  in verband met de Chinese economische dreiging, die op generlei wijze te beteugelen leek.

Zoveel groepen met diverse achtergronden die maar één gezamelijk belang hadden. het in stand houden van het Vrije Westen als een econmische blok en als een bestuurlijke eenheid zonder al te veel veranderingen.

Ver weg, over de oceaan in een oud stadje lag Dr Janssen te woelen in zijn bed nog in een diepe Rem slaap verzonken,  gerechtvaardigd door het 6 uur tijdsverschil met het kantoor van de man in zwart. De Early Bird satteliet beschreef zijn baan over het Noordelijk halfrond en verontrustende beelden drongen bij de informaticus naar binnen. 'Wij zijn het Westen, het vrije Westen, God Bless America' klonk het nadrukkelijk in zijn hoofd.

 

2ABEEC5100000578-0-image-a-23_1438340571

 

Mannen met baarden executeerden een 20 tal ongelukkigen die zij eerst een greppel hadden laten graven. Een greppel die hun laatste rustplaats zou worden. Met haast 7 mijls stappen snelde professor dr Jansen weg van die onheilsplek, terwijl de schoten achter hem nog na echode.  Hij duwde de gruwel ver van zich af en was blij dat hij het achter zich liet, hij had niets te maken, noch met de ongelukkigen noch met de moordenaars. Hij besefte dat het niet erg dapper was van hem maar zijn analytische geest vulde zich met de gedachte dat hij hier niets tegen uit kon richten. In de volgende flits zat hij in een kamp.

2AFCC1BA00000578-3181164-Vile_At_one_poi

Een Yazidi kamp, hij zag de jongen van vier jaar met een blikje coca cola. De baard man met de zweet plekken rond zijn oksels die zijn T shirt in kringen deed verkleuren wenkte het jongetje. 'Hamo,' zei hij ,'alle Yazidi's zijn 'kafir', ongelovigen. Dat doet de profeet, vrede zij met hem, pijn. Jij bent gered, ik neem je tot mijn slaaf.' Het jongetje keek met grote ogen naar de onprettig ruikende man. Vijf mannen met de zwarte vlag lieten de familie uit de buur tent knielen. 'Drink dit kafir,' riep een baardmans en hij dwong de vader een beker leeg te drinken met water en pis van zijn maten. De moeder en dochter werden even bekeken, 'te oud en te lelijk,' vond de grijsaard die de zwarte vlag omhoog hield. 'Daar wil niemand op. Die moesten maar eens lekker eten.' Lachend bracht één van de strijders de schaal met  rijst en  fijn gestampt glas, terwijl zijn mede jihad strijder een mes op de keel van de vader zette. 'Eet of... ' en hij sneed lichtjes langs de ader van de oude man. De huid week iets en een haarlijntje bloed kwam te voorschijn. De twee vrouwen stierven kronkelend van pijn en de Jihad strijder sneed met één haal van zijn mes de ader door van de oude man die in een fontein van bloed omviel. 

Dr Jansen wilde weg, hij moest kokhalzen maar zijn benen waren bevroren en hij moest kijken of hij wilde of niet. 'Hamo,' sprak de man met de woeste baard, terwijl zijn ogen glommen van moordlust, 'dit moet gebeuren met kafirs, altijd.' 'Breng Bohar naar voren,' commandeerde hij, 'die is nergens goed voor.. ' Het jongetje draaide zijn hoofd weg. 'Is dat je moeder, Hamo,' wilde de man weten? Het jongetje knikte nauwelijks merkbaar. 'Zij is een kafir, hier,' en hij legde een vlijmscherp dolk in de handjes, snijd haar hoofd er af.... ' Dr jansen gaf een gil in zijn slaap en Jonathan verscheen in zijn droom en gaf hem een hand ,' kom mee ,'zei hij, 'het is tijd voor prettige dingen.' Jansen's hart vervulde zich met blijdschap, 'nu zou alles goed komen, Jonathan kon je vertrouwen..' De computer ruimte zoemde en humde en achter de printer stapten de twee mannen uit de schijnwerkelijkheid en Jansen was blij, onbeschrijvelijk blij en draaide zich nog eens om.' 'Wij zijn het Westen, het vrije Westen, God Bless America' klonk het nadrukkelijk in zijn hoofd.

Ezechïel werd ruw gestoord uit zijn overpeinsingen door een klop op de deur. 'De prelaat is hier met uw wel nemen', zei zijn secretaresse met een stralende lach. 'Het is niet anders,' mompelde de man in zwart en iets luider voegde hij er aan toe,' laat hem maar binnen komen'.

San Daniel 2015

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.: http://plazilla.com/page/4295174804/landingspage-san-daniel

lees ook deel 32

23/11/2015 18:30

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert