Boismont 20, het Methusaleh project

Door San Daniel gepubliceerd.

images?q=tbn:ANd9GcTjGofX4l8KdV7Yzd4rnbQ

Terwijl de chopper langzaam omhoog wiekte vroeg Jansen,' waar komen we die Dr Razzo precies tegen.  ' In het ExCel centre in Londen,' antwoordde Jonathan, 'dat ligt tussen Canary Warff en London city airport.' Boismont keek ondertussen naar het snel kleiner wordende complex van het Iri, nu al weer ver onder hen. De Koepel van de atoomcentrale werd  één met de omgeving en even later kruiste de chopper richting  kust. 'Darpa 2, Darpa 2,' sprak de piloot in zijn headset, over. 'We horen u luid en duidelijk Darpa 2,' klonk de stem, 'U gaat 'due West, wat is uw traject, Roger?' 'ExCel congress centrum London, ubication GPS. N 51° 30' 28.70''  E 0° 1' 28.77'' , Roger,' sprak de piloot, 'we vragen een all clear, Roger.'   'Granted,' klonk het na enige tellen we dragen u over aan de verkeerstoren London. Roger over en uit.'  De turbo motor stuwde de glazen vogel nu omhoog  naar de nieuwe coödinaten en Boismont bedacht zich hoe anders hij zijn dag had voorgesteld. Hij pakte zijn tablet en drukte die aan. 'Het Philadelphia experiment,' tikte hij in op de google zoekmachine en begon even later met steeds stijgender verbazing te lezen  

'Het Philadelphia-experiment was een vermeend Amerikaans- marine experiment dat plaats gevonden zou hebben in de marinehaven van Philadelphia uit 1943, 'las Boismont, 'om onzichtbaarheid van een marineschip te bewerkstelligen door manipulatie van magnetische velden. Er zouden allerlei vreemde effecten opgetreden zijn zoals verdwijning van bemanningsleden, tijdreis-effecten en zelfs teleportatie van het schip. Volgens de officiële lezing van de US-Navy is het hele verhaal een opgeklopte mythe.'

images?q=tbn:ANd9GcSfrKnSnxrNLFMdiOjoTx4

'Als tijdens een experiment bemanningsleden zouden verdwijnen, tijdens een experiment onder supervisie van de staat, dan zou ik het ook afdoen of proberen af te doen als een opgeklopte mythe,' dacht Boismont. Hij kon het voordeel wel zien en de interesse van de Marine voor zo'n experiment.  In 1943, was de VS in oorlog met de Japanners en de Duitsers, wat een geweldig voordeel als je een schip ongezien de vijand kon doen benaderen. In eens besefte hij dat zulke oorlogsmachines nu bestonden. In de oorlog tegen Irak hadden de Amerikanen Stealth bommenwerpers ingezet. Bommenwerpers die supersonisch waren en die aan het oog van de radar systemen onttrokken waren. 'Dat kon wel eens een spin off zijn, van de 'opgeklopte mythe', bedacht de medisch informaticus.

Nu bewoog de chopper zich over de kust lijn om even later het strand achter zich te laten en Boismont boog zich weer over zijn lees werk. 

images?q=tbn:ANd9GcSqc79PrADnfMgz3IVoyog

'Er zijn tegenstrijdige versies van het zogenaamde 'experiment'. Veel versies van het verhaal bevatten beschrijvingen van ernstige bijwerkingen voor de bemanning. Van sommige bemanningsleden werd gezegd dat ze fysiek versmolten waren met de schotten, toen het ship weer materialiseerde, terwijl anderen last kregen van psychische stoornissen.'

'Niet zo vreemd,' grinnikte Boismont dat er tegenstrijdige versies bestaan over het experiment, dat is nogal logisch. Als de staat om het hardst iets afdoet als een mythe, maar er is een hele bemanning bij betrokken geweest dan ontstaan de tegenstrijdigheden vanzelf.'

'Nog andere bemanningsleden,' las hij, 'zouden gewoon verdwenen zijn tijdens het experiment. Er wordt ook beweerd dat de bemanning van het schip achteraf onderworpen werden aan bedreigingen, om de geheimhouding van het 'experiment' te handhaven.

images?q=tbn:ANd9GcRkRYX2ackuFT3QS6_Mmu-

Het experiment was gebaseerd op een aspect van de Theorie van het algemeen (Unified Field Theory), een term bedacht door Einstein. De Unified Field Theory wil op wiskundige en natuurkundige wijze de onderlinge verwevenheid beschrijven van de krachten van electromagnetische straling en zwaartekracht. Tot op heden heeft geen enkele theorie deze relaties in geldige wiskundige of natuurkundige termen kunnen uitdrukken.' ' In de tijd van Einstein wereldschokkend , maar nu worden onze 3de jaars studenten fysica met dit soort wetten geconfronteerd,'dacht Boismont.

Volgens de verslagen werd aangenomen dat een bepaalde versie van de Unified Field Theory de marine in staat zou stellen om met grote elektrische generatoren licht te buigen rond een object zodat het in wezen onzichtbaar werd. Voor de marine zou dit een evidente militaire waarde opleveren, derhalve werd het  experiment gefinancierd door de marine. 'Dit moet niet gekker worden,' dacht Boismont, waarom nog iets ontkennen als je een procedure vast legt in verslagen en  hij besefte dat wij nu in staat waren om licht te laten buigen onder invloed van verhoogde zwaartekracht, en dat het tegengestelde ook waar is, we kunnen met een laser, licht bundelen tot een scherpe rechte lijn' en zo mijmerend onder het lezend oog van de prominente Nederlandse doctor en professor reisde de chopper nu alweer enige minuten over de Noordzee. 

images?q=tbn:ANd9GcTvaSgY6A0qFP5cTbLtu1Z

Een andere versie van het verhaal stelt dat de onderzoekers bezig waren met magnetische en zwaartekrachtmetingen van de zeebodem om afwijkingen op te sporen. Volgens deze versie zijn er ook gerelateerde geheime experimenten in nazi Duitsland  te vinden, waar gezocht werd naar antizwaartekracht. Naar verluidt werd dit onderzoek geleid door SS-Obergruppenführer Hans Kammler  die spoorloos verdween aan het eind van de oorlog. 'Niet zo bijzonder,' dacht Boismont, ' Dr Werner von Braun die de Duitse V1 en V2 bom raketten ontwierp, verdween ook uit Nazi Duistland, meegenomen door de Amerikanen, en verscheen wat later in dienst van de NASA als super hootte metoot'.  

'In de meeste verslagen over het experiment was de escorte-torpedojager USS Eldridge uitgerust met de benodigde apparatuur in de Philadelphia Naval Yard. Testen begonnen in de zomer van 1943 en werden matig succesvol beschouwd.

Tijdens een proef op 22 juli 1943 zou de Eldridge bijna volledig onzichtbaar geworden zijn. Enkele getuigen meldden een "groene mist" op de plaats waar het schip lag. Bemanningsleden begonnen echter nadien te klagen over ernstige misselijkheid. Ook werd gezegd dat, toen het schip weer zichtbaar werd, er verschillende bemanningsleden vastzaten, versmolten, in het metaal van het schip. Onder hen was een matroos die een dek lager tevoorschijn kwam dan het dek waar hij had gestaan. Zijn hand zat vast in de stalen romp van het schip.Op dat ogenblik, zo wordt in de rapporten gezegd, zou op bevel van de zeemacht het experiment gewijzigd zijn. Het nieuwe doel was nu: de Eldridge onzichtbaar maken voor radar.

images?q=tbn:ANd9GcR1ZLm3LnPwMMkxNEwJmfE

Omdat het vermoeden bestond dat er iets aan de meetapparatuur mankeerde, werd het experiment herhaald op 28 oktober 1943. Deze keer zou de Eldridge niet alleen onzichtbaar geworden zijn, maar verdween hij fysiek. 

Al deze versies steunen op maar enkele, ook onderling tegenstrijdige, getuigenissen. Geen van al deze getuigenverslagen hebben geleid tot een bevredigende verklaring voor het gebeuren.'

Er kwam een tekst opborrelen in de hersenbrei van Boismont, hij dacht altijd analytisch associatief en ineens wist hij het, een tekst die 'ride captain ride heette'. Hij woog en proefde de tekst,  het was ietsje anders geweest dacht hij, ja iets uit een ver verleden toen hij student was geweest.  Het brak ineens door in alle heftigheid en hij glimlachte voor zich uit Ride captain ride upon your mystery ship .

Seventy-three men sailed up
From the San Francisco Bay,
Rolled off of their ship
And here's what they had to say.
"We're callin' everyone to ride along
To another shore,
We can laugh our lives away
and be free once more."
But no one heard them callin',
No one came at all,

Seventy-three men sailed off

To history.
Ride, captain ride
Upon your mystery ship,
Be amazed at the friends
You have here on your trip.
Ride captain ride
Upon your mystery ship,
On your way to a world
That others might have missed.

'Mike Pinera,' glimlachte Boismont voor zich uit, 'die was de zanger geweest.' Een hit ergens uit de jaren '60 meende de professor, hij vond het fijn als hij zaken in relatie kon brengen.  'Als dit niet een verwijzing was naar het Philedelphia experiment, dan wist hij het niet meer. Het moet zo sterk geleefd hebben in complot en samenzwerings theoriën zo sterk dat een tekstschrijver er een hit mee kon scoren. De VS heeft het goed gedaan, met hun 'coverup' het is nu afgedaan als een mythe. Niemand zou de tekst kunnen plaatsen als die vandaag de dag uitgebracht zou worden.'

images?q=tbn:ANd9GcSWpfUmKN8CIyW-6ozZX5r

Het wetenschappelijke analytische denken bracht Boismont tot een inzicht, een voortschrijdend inzicht. 'Allemachtig als het experiment iets aangepast was zodat bemanningen niet, in misschien wel andere dimensies, verdwenen, de mogelijkheden voor een miltair apparaat zouden oneindig zijn  zomaar uit het niets zou een bataljon tanks verschijnen op een slagveld, uit het niets in Syria bijvoorbeeld, dood en verderf verspreidend en daarna weer oplossen en  weer materialiseren op hun basis. Zou dat echt kunnen?' Hij was net bezig met verklaringen afgelegd op sterfbedden van vroegere bemanningsleden, die onder ede verklaarden dat al het geen waar was dat zij ondertekenden, ' toen de piloot het ExCel centre aankondigde.

San Daniel 2015 lees ook deel 21

23/11/2015 18:07

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert