Boismont 15, het Methuselah project

Door San Daniel gepubliceerd.

27F4EB0200000578-3054458-image-a-7_14299

Sheba keek de tafel rond en wees op haar bord en maakte een weghaal gebaar naar de voorzitter, wiens hand meteen weer naar zijn mobieltje zocht. 'Straks maar eens stoppen bij de 'vulkaan' dacht Boismont, de studenten snackbar, 'als wij het moeten doen met wat Sheba op de been houdt dan haal ik mijn flat niet.' Hij betrapte zich er op dat hij een deel gemist had van wat er gezegd werd, zijn gedachten waren bij een patatje oorlog geweest. 'U heeft geen tandenborstel nodig,' lachte Jonathan, 'we vliegen in en uit en zijn voor het nachtelijk uur weer in Delft.'  

'Oculus Rift,' mompelde Jansen voor zich uit, 'wat moet ik mij daar bij voorstellen en waarom kan die Dr Razzo niet naar Delft komen.' 'Omdat,' zei Sheba afgemeten, 'hij een lezingen circuit in London houdt. Hij is onderzoeker door ons gecontracteerd, maar werkt in het dagelijkse leven als directeur  van medische virtuele werkelijkheid  aan de Universiteit van California.'  'Australië,' voegde Jonathan toe is de thuis basis van 'Oculus Rift', hun werkopdracht is de virtuele headset die de drager toegang geeft tot virtuele omgevingen.'  'Hoe vindt zoiets plaats,' ontviel Boismont, ik zou graag een voorbeeld horen van een virtuele wereld die bezocht kan worden door middel van zo'n headset.' 'De correcte benaming is  virtual head-mounted display,' viel Sheba in de reden.. ' als we de juiste namen gebruiken dan kan er geen verwarring ontstaan, orde en discipline zijn onmisbaar in onze omgeving'. 'Whatever,' vond Boismont terwijl hij haar blik ontweek. 

'Ik zal een spin off noemen,' zei Jonathan, 'net als het digitale horloge dat ontwikkeld werd voor de ruimtevaart maar nu door iedereen gedragen wordt, zeg maar het grote publiek. De eerste de beste tiener die nu een goedkoop digitaal klokje koopt denkt niet aan ruimtevaart, als hij zich al met de oorsprong van zijn klokje bezig houdt, maar veronderstelt dat het gewoon gemaakt is voor de massa. Zo ook met Oculus Rift. Als spin off kun je een computergame instappen, de virtuele werkelijkheid in optima conditie. Zo zal het ook de markt op gaan en veroveren. Jij wordt gedigitaliseerd en krijgt de beschikking over een arsenaal aan wapens naar keus en een overlevings pakket.'

'Juist', zei Jansen, 'dat is de spin off, wat is het echte onderzoeks terrein'?  Dr Razzo,' sprak Jonathan bedachtzaam, 'bespreekt binnen 2 uur het project Elysium, een app dat een gepersonaliseerde na de dood ervaring creëert.' Allemachtig', riep Jansen uit, terwijl hij overeind kwam'door middel van Oculus Rift stap je een na de dood tijd binnen?' Rustig Jansen, rustig,' maande de voorzitter hem aan, ga eerst rustig zitten'. ' je stapt Hades binnen, de onderwereld, het paradijs, de vergetelheid, Kun je dan met overledenen in contact komen' Zijn ogen fonkelden.'

27F4EB0200000578-3054458-image-a-7_14299

'We zullen zo verlicht worden door Vriend Razzo,' zei Sheba, 'maar in antwoord op uw vraag Dr Jansen, Ja dat laat zich zo aanzien, er zijn veel werkelijkheden, we zijn nu slechts aanwezig in één van hen. Als u een mythologische Griek bent dan zal uw personalized after death ervaring, de Griekse onderwereld zijn, Hades. Voor hen die meer atheistisch van aard zijn, zal die ervaring meer de vergetelheid behelsen. Maar we moeten geen schoten voor de boeg lossen.' 

'Nee dat hebben we wel geleerd van het Philedelphia experiment', grinnikte Jonathan. Er viel een stilte die te snijden was. 'Zo,' zei  professor Blackwood uiteindelijk, 'dat heeft dus wel plaats gevonden, echt terdege plaatsgevonden?' Sheba en Jonathan wisselden een blik van verstandhouding en keken daarna voor zich uit. Dr Toon, wees nu met uitgestrekte vinger naar de twee vertegenwoordigers van het Methuselah project. Tussen ons, aan deze tafel kunnen zulke geheimen niet bestaan dat doodt de creativiteit. Heeft uw organisatie het Philedelphia experiment uitgevoerd of niet. Is die bemanning verloren geraakt of gedisintegreerd in een laten we zeggen, een andere dimensie?'  Sheba kuchte ongemakkelijk voor zich uit,' ik geloof niet dat het Philedelphia experiment raakvlakken heeft met onze bijeenkomst hier vandaag, en het was voor onze tijd,' en ze knikte even naar Jonathan.

'Het is dus waar,' zei Toon beschuldigend, ' jullie hebben een hele bemanning de verdoemenis in gestuurd, op instigatie van een Einstein theorie.

27F4EAF600000578-3054458-Project_Elysium

'We gaan dit gesprek, beëindigen,' vond Jonathan, 'waarheid is afhankelijk van wanneer men dat als graadmeter beschouwt.' 'Voor de duidelijkheid, Ik, de heren Toon en Blackwood en hun collega's Jansen en Boismont gaan binnen een anderhalf uur luisteren naar dr Razzo.' Boismont keek op,'hoe dacht u daar te komen' of volgen we het per video scherm? De voorzitter en Sheba hebben hier nog wat bestuurlijke zaken te regelen voor uw overplaatsing naar Amerika.' 'Wat!' riep Jansen uit? Welkom in het team lachte professor Blackwood. 'Oh we gaan met de Darpa chopper, die staat al warm te draaien op het heli pad bij het Iri. Boismont besefte dat het International Reactor Instituut van de universiteit inderdaad een helicopter landings plaats had. 

San Daniel 2015 

lees ook deel 16

 

 

23/11/2015 18:05

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert