Boismont 14, het Methuselah project

Door San Daniel gepubliceerd.

8c06bba2e834d5b6ce9a765d23e23b5b.jpg

Nadat de soep was opgediend, nam Sheba het woord, 'iemand moet het overzicht houden van aspecten die we onderzoeken of van de deel aspecten'. Ze nam een lepeltje soep en blies er even op. Jonathan is een waarnemer van een deel aspect,' Jonathan knikte even haar richting op.  Boismont was verbaasd, 'hoe was het mogelijk dat hier in het technisch Bastion van Nederland en de moderne wereld, er zo maar een handvol Amerikanen naar binnen konden stappen die bepaalden wanneer wel of niet soep gegeten werd en wat er besproken werd en welke onderzoekers wel of niet kwalitatief deugden.'

'Elke groep in welke samenstelling dan ook, heeft een waarnemer nodig die objectief de waarde van de bevindingen inschat.' Zij keek even om zich heen of te zien of zij de aandacht had en nam een tweede lepeltje soep. 'Die waarnemer kan expertise aan stellen als dat nodig is, omdat de bevindingen zijn analytisch vermogen ontstijgen'. Wij zien allemaal een deeltje van de waarheid in onze maatschappij die je als chaotisch kunt bestempelen.'  Zij roerde even in haar soep en nam voorzichtig een derde lepeltje.  een chaos die je niet kunt veranderen omdat zij alle dagen van gedaante wijzigt. Hoogstens kun je delen van die chaos sturing geven en proberen daar een structuur in aan te brengen, dat gebeurt buiten het zichtveld van de maatschappij omdat die anders sturing wil geven aan ons die juist vrij van invloeden van de chaos methodieken willen ontwikkelen om alles wat wij wensen in stand te houden.'  

Jansen wisselde even een blik van verstandhouding met Boismont.  De spanningsboog van Jansen werd wel erg op de proef gesteld snapte Boismont, zo kende hij zijn vriend, hij wilde participeren in dit gesprek en had wat vragen. Hij moest er enigsinds om glimlachen, collega Jansen had een onrembare energie en sliep aleen als zijn lichaam het echt niet meer toestond om actief te zijn.  'Sheba, als ik u zo mag aanspreken,' begon hij, ik heb wat vragen die zo bij mij opkomen en die wellicht ook onder anderen leven.' Het meisje keek over haar ijzeren brilletje de voorzitter aan, 'de soep mag afgeruimd worden,' zei ze, 'ik ben er klaar mee.' Boismont zag dat de voorzitter een nummer intoetste en even later borg hij zijn mobieltje weer op. 'wat een machtsvertoon,' dacht de medisch informaticus. ' hij zag professor Blackwood aan de andere kant van de tafel grinniken. Zij die zoveel aanzien genoten in de wetenschappelijke wereld werden als schooljongens, als kwajongens behandeld.

'Kijk,' nam Jonathan het woord over, 'wij zijn de wereld binnen de wereld, we bestaan en informeren waar noodzakelijk en waken over het welzijn van het westers denkgoed. Wij kunnen dat niet alleen, daar zijn diverse disciplines voor nodig. Wij vechten niet op slagvelden maar helpen onze kant wel dat zij niet met lege handen staan in een ongelijke strijd. Daarnaast stuitten we op zij onderzoeken die van waarde kunnen zijn voor de chaotische maatschappij, want de massa wil geloven in vooruitgang.'

De deur ging open en in de stilte die optrad werd de soepborden weggehaald. 'je moet hier dooreten,' dacht Boismont, 'anders ga je met honger naar huis. Allemachtig die mevrouw heeft maar drie lepeltjes soep gegeten'.

'U heeft mijn vragen al beantwoord,' zei Jansen, 'dank u het is mij duidelijk dat u niet onder een democratische structuur valt.' 'Met de geringe informatie waarover u nu beschikt, kunt u niet tot dergelijke afwegingen komen,' glimlachte Jonathan.

Een klop volgde op de deur, een bescheiden klop maar duidelijk hoorbaar en twee kelners duwden nu een trolley naar binnen. het bleef ongemakkelijk stil en Boismont bedacht dat dit één van de merkwaardigste maaltijden was die hij  ooit in deze ruimte had genoten.

8c38890c0ec1120a65a3e67057936bafYXJ0aWNs

'Eten is banaal,'nam Sheba het woord, 'maar daar kan Dr Toon ons misschien mee onderhouden. Toon had net een flinke hap genomen en keek schuldbewust hevig kauwend naar zijn bord.  Hij slikte nog niet te snel zijn hap weg en nam een slokje water. 'Ik denk dat de waarneemster van het Methuselah project doelt op de cloning offspin die we hebben in verband met longetivity'. Wij zijn via ons project in contact gekomen met wetenschappers die de weg volgen van het  vervangen van falende lichaams organen met gecloonde of met robotica toepassingen.' Hij knikte even naar zijn collega Blackwood, die het woord overnam terwijl Toon nog een hap nam. Wij kunnen in Stanford nu gebruik makend van 3d technieken een lever 'printen', en sinds kort ook nieren, het is nog allemaal erg experimenteel en het behelst het binden en mengen van menselijke orgaan cellen met een hydro gel verbinding, die verrijkt is met voedingsstoffen en water. '

Dr Toon knikte instemmend, 'en geïmplanteerd,' glunderde hij. Blackwood nam een hap en Toon vervolgde,' zelfs als een patient stervende is, verwachten wij dat nieuwe organen geïmplanteerd kunnen worden in een process dat wij, 'cold saline resuscitation’ noemen. een process waar het bloed van de patient vervangen wordt met een gekoelde zout verbinding, het geen de patient in een toestand van opgeschorte animatie brengt, van af dat moment kunnen artsen de problemen met de falende organen oplossen.

b77116f7018041d4625a64b4a8de9c89_medium.

Jonathan knikte en zei, 'dat zijn doorbraken van enorme betekenis als u dat tot zich door laat dringen. Dit haakt aan met het project van de eccentrische miljardair Dmitry Itskov, een Rus zoals zijn naam verraadt die miljoenen investeert in een project om de menselijk geest and haar bewustzijn over te zetten in robotica avatars, die lichaamlijk superieur zouden zijn aan de mens. Je zou dan virtueel onsterfelijk zijn'. Er viel een stilte waarin Sheba alleen naar de voorzitter een weg veeg gebaar maakte. De voorzitter toetste een nummer in en even later werden de half lege borden weggehaald. 

San Daniel 2015 

lees ook deel 15

 

23/11/2015 18:04

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert