Boismont 9, het Methuselah project

Door San Daniel gepubliceerd.

220px-Hollerith.jpg

Wendy gluurde even op een spiekbriefje en lachte daar verontschuldigend bij, 'de 360/65 is net gearriveerd,' legde zij uit, 'en alleen de Computer nerds zijn tot nu toe wezen kijken en die hoef ik iets uit te leggen, die begeleid ik alleen maar.'

Marieke moest een beetje lachen,' grappig wel dat een studente informatica, haar vakgenoten als nerds zag,' dacht zij. Wendy hapte adem en zette haar rondleidstem op.

'Herman Hollerith werd geboren In Buffalo, New York, als zoon van de Duitse immigrant Prof. Georg Hollerith uit Großfischlingen (in de buurt van Neustadt an der Weinstraße), waar hij zijn vroege jeugd door bracht Hij ging naar het City College of New York in 1875 en studeerde af aan de Columbia University School of Mining met een "ingenieur van Mijnbouw" graad in 1879, op de leeftijd van 19'.

'Goh,' zei Marieke Boismont, haar gids in de rede vallend 'dat is jong, hij moet dus in 1860 geboren zijn. dan moet hij 15 geweest zijn toen hij naar de Universiteit ging.' Wendy raadpleegde even haar briefje, 'ik heb dit niet opgesteld,' zei ze, 'maar het lijkt mij ook wel jong. Je kunt hier niet googlen dit nieuwe deel heeft geen bereik, de kooi van Faraday he, wat goed uitkomt met de 360/65 die kan dus van buiten af niet gehacked worden,' vervolgde het meisje.

Marieke dacht terug aan de eerste basis jaren aan de Tu waar iedereen ongeacht de latere ingenieurs opleiding, informatica, wiskunde en natuurkunde kreeg met een forse dosering scheikunde. De kooi van Faraday, hoorde in de natuurkunde thuis. Natuurkunde was haar 'ding' niet echt geweest, maar nu besefte zij hoe belangrijk de basis jaren waren in de Tu, iedereen begreep elkaar en beschikte over de zelfde

 

images?q=tbn:ANd9GcTzPBUn7NQHAYGRtHU5MOr

 

begrippen in de exacte vakken. Zij reciteerde:

 

'Een willekeurig gesloten oppervlak 5dbc98dcc983a70728bd082d1a47546e.png aan de binnenste rand omsluit geen lading, dus het netto aantal veldlijnen dat 5dbc98dcc983a70728bd082d1a47546e.png betreedt en verlaat is nul. Voor het gedeelte in de geleider geldt c15e7ba3bc0a7569b52852c578821aad.png, dus daar zijn geen veldlijnen door 5dbc98dcc983a70728bd082d1a47546e.png. Dit betekent dat er vanuit het inwendige geen veldlijnen 5dbc98dcc983a70728bd082d1a47546e.png kunnen betreden.'

 

'Zo moeten we dat nog steeds leren,' glimlachte het meisje. 'Ik had er veel moeite mee, om de formule naar een begrip te verplaatsen,' bekende Marieke, 'tot ik de toepassing zag.  Het betekent gewoon dat er geen electro magnetische straling, een x ruimte kan binnen dringen of kan verlaten. Als of iets afgeschermd wordt door een kooi. Ik kreeg het begrip toen ik een tunnel inreed en mijn radio stil viel, geen ontvangst, ik besefte dat het kwam door het betonstaal dat in de tunnel verwerkt was wat het tot een soort langerekte kooi maakte.'  'Zo gaat dat soms, met abstracte ideeën,' vond Wendy,' ik begreep het omdat een magnetron een korte golfs oven is, en toen ik een prak opwarmde besefte ik dat die straling de 'kooi', de magnetron niet verlaat door de Faraday kooi.'

Zij keek nog even op haar briefje en vervolgde,'in 1880 registreerde hij zichzelf als mijningenieur  in Manhattan, en voltooide zijn Ph.D. in 1890 aan de Columbia University.] In 1882 Hollerith toegetreden tot het Massachusetts Institute of Technology, waar hij werktuigbouw onderwees en voerde zijn eerste experimenten uit met ponskaarten.Hij verhuisde uiteindelijk naar Washington, DC, woonachtig in Georgetown, met een huis op de 29e straat en een fabriek voor de productie van zijn tabulating machines op 31e Street en de C & O Canal, waar vandaag de dag is er een gedenkplaat geïnstalleerd door IBM. Hij stierf in Washington DC aan een hartaanval.'

220px-Card_puncher_-_NARA_-_513295.jpg

'Hollerith  liet na  een tijd het lesgeven voor wat het was en werd aangesteld bij het bureau voor Volkstelling van de Verenigde Staten in dat zelfde jaar  diende hij zijn eerste octrooiaanvraag in. Titel "Kunst van het opstellen van statistieken", werd het werd ingediend op 23 september 1884.'

Wij weten dus niet hoe oud hij was toen hij stierf,' merkte Marieke op. 'Nee,' zei het Oras meisje na dat zij onder een lamp haar briefje nauwlettend bestudeerde. 'En,' zei Marieke, 'waarom moet ik dit weten?'  Omdat Hollerith een manier bedacht die de volkstelling autmatiseerde,' antwoordde Wendy 'en daardoor de grondlegger werd van de informatica.' Hollerith ontwikkelde een pons machine die in  kaartjes van allemaal de zelfde grootte een gaatje kon ponsen.. de combinatie van die gaatjes konden informatie weergeven.'

images?q=tbn:ANd9GcQFAt2teecM3D_YKeeL_Tb

De kaart bevatte 80 rubrieken in rijen en je had onderponsingen om getallen weer te gven en een combinatie van boven en onder ponsingen in dezelfde rij om een alfabetisch teken weer te geven.' Wat moet ik me daar bij voorstellen,' vroeg Marieke?  'Alle getallen van 0 tot en met 9, kun je met 10 rijen weergeven en all hogere getallen zijn slechts herhalingen. zo is 11 een 1 en een,' zei het meisje ernstig . 'Dat gebeurde in de onderpons rubrieken. Een 'A' werd gevormd door een boven ponsing in rij 10 met in de zelfde rij naar beneden een ponsing in rij 1. Dus een 'A' is een combinatie van die twee.' Het begint me nu werkelijk te duizelen,' zei Marieke, waar dient dat toe?'

'Dr Jansen heeft ons dat uitgelegd,' sprak het meisje, ' je kon nu in gaatjes informatie ponsen, adres, naam, woonplaats , leeftijd.' Als je al die kaartjes had dan, werden die door een kaartlezer gevoerd. Een soort lopende band in het klein, aan het eind van die band gingen ze over een koperenrol die de breedte van die band had en onder stroom stond en daarboven hing een koperen borstel die ook onder stroom stond.' 

images?q=tbn:ANd9GcRv5ECzzcrzS_D5Hly9AMA

Ze onderbrak zich zelf even,' daar moeten we heen,' en wees naar een flauw schijnsel dat nog redelijkver weg leek. ' Waar de borstel de rol even raakte door de gaatjes, werd er contact gemaakt en dat werd numeriek opgeslagen in een geheugen. Dat waren ferriet kernen maar dat voert nu te ver,' lachte Wendy, ' waar het wel om gaat dat het eenmalig héél veel werk is om alle inwoners van een land op een kaart bestand in te voeren. Als dat een keer gebeurd is dan, hoef je het jaar er na alleen de geboorten en overlijdens personen muteren.' 'Ga door,' zei Marieke, ' ik heb het idee dat we aan het eind koimen van het Hollerith verhaal.' Het meisje pakte haar papiertje en las nu gewoon voor, terwijl ze met een half oog op het pad lette.

 

'Hollerith's kaart puncher werd gebruikt voor de Telling van de inwoners van de Verenigde Staten
Hollerith's gebouwde machines deden de telling,  in slechts één jaar. De vorige 1880 volkstelling, had acht jaar in beslag genomen. In 1896 startte Hollerith zijn eigen bedrijf toen stichtte hij theTabulating Machine Company. Veel grote volkstelling bureaus over de hele wereld huurden zijn apparatuur en kochten zijn kaarten, net als grote verzekeringsmaatschappijen. Machines Hollerith's werden gebruikt voor de tellingen in Engeland, Italië, Duitsland, Rusland, Oostenrijk, Canada, Frankrijk, Noorwegen, Puerto Rico, Cuba en de Filipijnen, en opnieuw in de 1900 census. Om zijn systeem te laten werken vond hij de eerste automatische kaart-toevoermechanisme en de eerste Kaartponser uit (dat is, een stempel bediend door een toetsenbord); een bekwaam medewerker kon 200-300 kaarten per uur ponsen.'
Wendy haalde even adem alvorens door te gaan.

images?q=tbn:ANd9GcTTCwHi-1JmMs5JmLkZKj7

'Hij bedacht ook een tabulator. De 1890 Tabulator was 'hardwired' om enkel op 1890 Census kaarten te reageren. Een schakelbord bedieningspaneel in zijn 1906 Type I Tabulator stond toe ​​om verschillende opdrachten te doen zonder te worden herbouwd (de eerste stap in de richting van de programmering). Deze uitvindingen waren een van de fundamenten van de moderne informatie-verwerkende industrie en Hollerith's ponskaarten (hoewel later aangepast aan computerprogramma's te coderen) bleef in gebruik voor bijna een eeuw.'

'je moet dit gewoon als een stencil meegeven aan bezoekers,' zei Marieke, 'er is geen hond die dit allemaal kan onthouden.' Ondertussen konden zij bij het flauwe schijnsel dat naderde een portier's loge onderscheiden. 'Zij weten al dat wij er aan komen,' meldde Wendy, ' infrarood camera's hebben ons al lang opgepikt.' 

Twee wachters stapten de loge uit, eentje bleef binnen en overzag het tafereel. 'Verbodenen voor onbevoegden,' stond er op een bord naast de loge. 'Papieren asltublieft,' zei de dichtsbijzijnde wachter met een barse stem. 'Ik ben doctor Boismont van biochemie,' zei Marieke, ' ik word verwacht.' De tweede wachter keek op een lijst. 'Zou kunnen,' vond hij, 'maar dat kan iedereen zeggen.' Marieke bekeek de vreemde uniformen aandachtiger, op het vest zakje stond 'Darpa Methusaleh'. 'Het moet niet gekker worden,' dacht zij terwijl zij in haar tas even naar identificatie zocht. Dat werd aandachtig bestudeerd, toen zei de man,' akkoord u kunt door lopen.' 'Kom jij niet mee,' vroeg Marieke aan Wendy? 'Ik ben niet bevoegd,' meldde die, 'binnen zit een medewerker van dr Jansen, 'Gwan,' die helpt u straks weer terug naar de uitgang.

'Er zijn hier vreemde zaken gaande,' vond Marieke, terwijl zij de slurf door liep naar de computer ruimte'. 

San Daniel 2015

 

lees ook deel 10

 

23/11/2015 17:57

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert