Boismont 6

Door San Daniel gepubliceerd.

images?q=tbn:ANd9GcTxDRgV_3YoOSLxm3oDRwu

Prof Blackwood en  Dr Sebastian Toon, zaten broederlijk naast elkaar in de gemakkelijke fauteuilles die de kamer van de secretaris rijk was en keken even op toen Boismont en Jansen naar binnen stapten. 'Gaat u zitten ', zei de voorzitter, 'bent u enigzins verlicht geraakt met betrekking tot Darpa?' Boismont keek vragend op, 'voor wat betreft wat we hebben mogen lezen wel, maar dat was nogal eenzijdige informatie, die ik niet op juistheid heb kunnen controleren.' 'U bent nog maar héél summier voorgelicht,' mengde de man met het naambordje 'Blackwood' op zijn jasje in het gesprek, 'de algemene informatie die uw wellicht te zien heeft gekregen is niet eens een fractie van de afspiegeling van de werkelijke Darpa mogelijkheden.

'..en u kunt dat grotere beeld wel inschatten,' vroeg Jansen geïnteresseerd? ' ik denk dat wij niet voor onze beurt moeten praten,' zei Dr Toon nu, 'maar ik kan net zoals collega Blackwood uit eigen waarneming en ervaring u melden dat ik tot nu toe diep onder de indruk ben van  de potentiële mogelijkheden.' 

'Deze dag gaat in zijn geheel niet zoals ik mij die had voorgesteld,' zei Boismont enigsinds afgemeten, ' ik was van mening dat wij met overzeese vakgenoten, wederzijdse en gezamelijke publicaties zouden bespreken. Bij aankomst krijg ik te horen dat ik de Harvard delegatie niet hoef te ontmoeten omdat een onduidelijk persoon van een organisatie van  buiten onze universiteiten van mening is, dat die groep van door mij zéér gewaardeerde collega's, niet aan hun eisen voldoen. Deel jij die mening Jansen,' vroeg Boismont aan zijn assistent? 'Ik kan uw woorden alleen maar onderschrijven professor,' antwoordde  de informaticus. Ik heb altijd veel, werkelijk veel waardering gehad voor onze Harvard vrienden en met all respect voor de geleerde collega's van Stanford, betreur ook ik het ten hevigste dat wij niet tot een gedachten uitwisseling kunnen komen door een dirigerende derde partij van buiten af van wiens bestaan  ik nog een uur geleden niets wist.'

images?q=tbn:ANd9GcTBnuYqPHU5uJne9wbgPjU

'Dat zal snel veranderen,' meende de voorzitter, 'Jonathan's mensen vonden de Harvard publicaties kwantitatief zonder bijdrage te leveren aan hun doelstelling. Dat is de vloek van de huidige bekostiging van Universiteiten, er moet gepubliceerd worden ook als er nog niets te publiceren valt. Doet men dat niet dan loopt de subsidie stroom van openbare gelden terug. Zo ontstaat er een systeem van ontelbare proefschriften en publicaties en het bewierroken van elkaar's 'publicaties zonder dat die wezenlijk bijdragen aan de wetenschap maar slechts dienen om de instituten in stand te houden.' Hij liet die woorden even inzinken. U zit hier met zijn vieren omdat Darpa vindt dat uw publicaties, die slecht een weergave zijn van uw onderzoeksresultaten, niet kwantitatief zijn maar meer een kwalitatief kader omspannen.' Boismont kuchte even, ' juist,' zei hij ,' en Darpa meent de publicaties wel inhoudelijk te kunnen beoordelen waar universiteiten nauwelijks de tijd hebben om elkaar's publicaties bij te houden?' De Voorzitter maakt een gebaar waar bij hij zijn rechterhand opende en glimlachte, 'dat moet u aan de bron toetsen,' meende hij,' heren van Stanford, u verricht, naar ik begrepen heb al onderzoek voor Darpa, kunnen Jonathan's mensen, proefschriften en publicaties inhoudelijk beoordelen?' Dr Toon grinnikte even,' zij doen niet anders, daarom zijn wij  hier'.

Op dat moment, ging de deur open met onnodige kracht en Quirk kwam binnen stappen met een ernstige gelaatsuitdrukking, terwijl zijn collega zich met zijn voeten gespreid voor de deuropening plaatste met zijn rug naar het gezelschap.  In het midden van de kamer stopte Quirk en hij haalde een mobiel achtig apparaatje uit zijn jaszak. Hij hield het boven zijn hoofd en het apparaatje begon een laag zoemend geluid te maken terwijl het groen licht uitstraalde.  De klerekast liep nu met langzame passen naar het venster. Het hummen veranderde naar een hogere frequentie. Hij stond even stil en draaide zich om voordat hij op  een knopje drukte. Iedereen had het gevoel dat er iets hun oren knapte en slikte onwillekeurig. Het zoemen werd weer de lage bas toon van eerder. 

Quirk knikte naar de wetenschappers en klikte zijn hielen haast op een  militaire manier bijeen alvorens de kamer uit te lopen. 'Het is schoon geveegd,' hoorden zij hem tegen iemand op de gang zeggen, 'één bug vernietigd.' 

Jonathan kwam naar binnen stappen gevolgd door een jonge vrouw met een ijzeren brilletje. 'Het is tijd om aan om aan de dis te gaan' sprak de voorzitter terwijl hij zich uit zijn fauteuille hees. Jonathan wees naar het hoofd van de tafel en de jonge vrouw ging daar zitten. ' Onze waarneemster,' verduidelijkte de Darpa man  'Er is hier imand die alles bepaalt,' dacht Boismont, 'en het is niet onze voorzitter.'

images?q=tbn:ANd9GcQ8rSNUC6FjzqkX73q2gtS

'Goedemiddag,' zei Jansen, 'en u bent?' De vrouw keek hem onderzoekend aan en Jansen voelde zich voor de tweede maal die dag héél ongemakkelijk worden. 'Sheba', zei ze, 'voor nu'. Zij liet een spreek pauze volgen. 'Ik leid het Methuselah project en u kunt misschien in de spinoff daarvan functioneren'. 'Ik overzie die spinoff,' verduidelijkte Jonathan en ging zelf zitten. Boismont realiseerde dat het geen toeval was al die bijbelse namen, er stak altijd een methode in de waanzin.  'Methuselah',  dacht hij, 'die werd krachtens de bijbel 969 jaar oud.'

San Daniel 2015 

voor meer info over San Daniel, drukt u op de link.  San Daniel

lees ook deel 7

23/11/2015 17:56

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert