Sex en tolerantie tussen gelijken sinds het jaar kruik

Door San Daniel gepubliceerd in Geschiedenis

Sex en voortplanting zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vroeger kon je niet voortplanten zonder gemeenschap. Tegenwoordig ligt dat anders. Hoe belangrijk was voortplanting? Hoe belangrijk was sex en was een relatie niet belangrijker dan beiden? In de oudheid gebruikte de Griekse Helden hun schildknaap, het was heel gewoon. je was op elkaar aangewezen in de strijd en het was een aanvaard verschijnsel. Je had een relatie tot in de dood. Voor de veldslag, raakte je door een goeie vrijpartij, je spanning kwijt. Mannen vriendschappen, mooi en sterk.

Aanvaarding van anders geaarden

Wie de definitie kan geven van anders geaard zijn is een wijs mens. Anders dan wat en in  relatie tot wat en wie bepaalt dat, op grond van welke normen en waar komen die normen vandaan? Er zijn geen twee mensen gelijk en dat is de pracht van dit leven. Dat is nu zo en dat is altijd zo geweest. Wellicht bij tijd en wijle zijn gevoelens onderdrukt of politiek of religieus "incorrect"  beschouwd met alle nare gevolgen van dien. Je moet niet oordelen of willen oordelen over anderen, hun gewoontes, hun voorkeuren, hun sexuele partner. Een heel eenvoudige regel was: een relatie niet misbruiken maar je er door verrijken.

Love is fun en fun is free

cef347a99ab5be3642ec79a8e2c0bc87aW1hZ2VzDe jaren 60, het ontluiken van "the age of aquarius", deed een ieder nadenken over de echte waarden in het leven ." Make love not war" was een mooie slogan tegen een buitengewoon wrede oorlog in Vietnam.  Een oorlog die jonge mensen opriep in het leger en hen de dood in voerde voor idealen waar zij niet achter stonden. De hippie tijd was een tijd van diepe bewustwording en kiezen voor wat je wilde in deze maatschappij. Het is niet anders gegaan met een bewustwording in relatie tot sexuele vrijheden. mensen kwamen uit de "kast". Zeiden ronduit : Ik ben homo of lesbisch, en cross dressing werd niet meer als een geestesziekte gezien. Je kon je geslacht laten veranderen als je meende dat je geest in een "verkeerd" lichaam terecht gekomen was,  en transsexualiteit was een feit. Waren de Griekse helden die een bisexualiteit  ten toon stelden met hun schildknaap minder "mannelijk" ? Welnee!  Als je van een ander houdt die tot dezelfde sexe behoort als jij, waarom zou je daar geen openbare uiting aan geven ? waarom zou je niet die erkenning van je liefde kunnen openbaren en bezegelen in een ceremonie daartoe bedoeld?

 

 

Het homosexuele huwelijk    

Nederland als koploper in de "moderne" tijd. Sinds 2001 is het mogelijk voor twee mannen of twee vrouwen om  burgerlijk  elkaar te huwen. het burger wet boek is daartoe aangepast en de zinsnede luidt dan dus nu:een huwelijk kan worden aangegaan tussen twee personen van verschillend of van gelijk geslacht. Het was de eerste legalisatie in onze moderne tijd  ter wereld . Nederland een voorbeeld van tolerantie!

bb0a5bb0d3b3dea53d7e8fc31721c480MjAwcHgt

In de Verenigde Staten liggen zaken toch weer wat gecompliceerder. Meningen worden politiek beinvloed in de diversiteit van de staten die de VS rijk is, dan kan ten gunste zijn of ten nadele van het Homo huwelijk. Zo wilde Bush als falikant tegenstander van homo huwelijken nog maar in 2004 een grondswet wijziging invoeren om een huwelijk te beschrijven als een verbintenis tussen een man en een vrouw.het amendement werd bediscusieerd in de Senaat op 14 juli 2004. Er waren 48 senatoren voor en 50 tegen en het wijzigings voorstel werd verworpen. Een enquette uit 2011 laat nu zien dat een kleine meerderheid van alle staten voorstander is van een gelijk of homohuwelijk. Omdat de VS zo een voorbeeld functie heeft in de westerse wereld en sterk gekoppeld is aan het gezag dat de Westerse wereld uitoefent in haar bestaan in dit tijdvlak is dat een belangrijk gegeven. Zijn wij echter wel zo modern met zijn allen? Welnee!

 

De christelijke kerk verbond homo´s al in de middeleeuwen

De kerk heeft zich altijd heel sterk gemaakt voor; "Gaat heen en vermenigvuldigt u". Tjah waar komt zo een idee vandaan? Christus liep met zijn vrienden predikend door Galilee.  Zij vermenigvuldigden zich in de leer. Immers "zij verlieten hun vrouwen en gezinnen en sloten zich aan bij Jezus". Jezus zegt ook :"voortaan zult u vissers van mensen zijn". Die mannen, de apostelen, kwamen dus niet meer thuis net zoveel gebroken gezinnen achterlatend, als Jezus discipelen rijk was. Weer een sterk element van mannenvriendschap aanwezig tot aan de dood en zelfs daarna nog. De kerk heeft de ideologische oproep uitgedragen als een daadwerklijk lichaamlijk vermenigvuldigen. Waar staat dat in God´s woord? Meer mensen, meer zielen en daar hebben we het bekende zieltjes win idee weer om de hoek kijken. Jarenlang heeft de kerk zich dan ook gekeerd tegen geboortebeperking. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Altijd.

424973f86408461d655ca98813700720YXJ0aWNs

 

Waar was de Christelijk kerk toen Jezus predikend rondliep en mensen genas, omringd door zijn vrienden? Juist die bestond nog niet. Na zijn kruiziging pas is de vroeg christelijke gemeenschap ontstaan. Waarom menen wij dan dat de kerk het alleenrecht heeft op het uitleggen van zijn woord.  De kerk, net als wij, is ontstaan na zijn dood. 

Vroege homo erkenning en of hun huwelijk

Basil de eerste, een byzantijnse keizer uit de jaren:867-886 na christus, liet zich in de echt verbinden met zijn vriend Johannes. daar had de kerk noch de staat, toen dus moeite mee. Hij was de enige niet. De Heiligen st Sergius en st Bacchus, werden in de echt verbonden en algemeen was bekend dat zij homo sexueel waren. Zij waren geliefden. Severus de kerkelijke  Patriarch in die tijd,512 - 518 na Christus zegt: laat men niet over Sergius spreken zonder Bacchus te noemen, want zij zijn in de echt verbonden".  Wij zien op de icoon, die overigens te bewonderen is in het museum in Kiev, de twee geliefden met Christus als toeziend getuige, de zogenaamde:pronubus.  

Een 13de eeuws rite riep de heiligen aan tijdens de verbintenis van twee mensen van de zelfde sexe en smeekte hun bemiddeling opdat de te huwen partners niet aan schande zouden bloot staan, dat zij elkaar zouden lief hebben al hun dagen van hun leven met de hulp van de Heilige Maria moeder van God en zijn heiligen. 

Een 14de eeuwse ceremonie vereisde het leggen van de rechterhand van de twee homo partners op de bijbel met vasthouding in de resp linkerhanden van een kruisbeeld. Na een gebed om zegening af te smeken kusten de partners de bijbel en daarna elkaar.

b997d4055da6f7eb9ceefad70cf4aa2eaW1hZ2Vz

Onderzoek van Professor Boswel van Yale Universiteit toont een kerk met afwijkende en verbazingwekkende tolerante ceremonien al in de middeleeuwen.  Een kerk in afwijking met haar heden daagse denkbeelden. De kerk volgens het onderzoek, heeft de tolerante weg van liefdevol omgaan met al haar volgelingen, wat tevens inhield gelijke verbintenissen tussen gelijken, veranderd voor een hardere weg die afwijkt van de eerste Christelijke kerk, nog zo dicht bij Jezus en zijn leer.. Waarom die verandering? Het meer politiek worden van een kerk op grond van religieuze doelstellingen. Of in moderne, economische termen gesproken, zij heeft duidelijk haar marketing beleid aangepast aan de tijdsgeest, door de eeuwen heen.

San Daniel zegt:" Amen" en hij hoopt dat een ieder die zijn of haar partner vindt, uitermate gelukkig wordt en hij zegent hen van onder zijn olijfboom en draagt hen vol liefde in zijn hart mee over de velden.. God zegene u allen.

 

lees ook door op de link te drukken: donor organen worden verleden tijd

 

21/11/2015 23:05

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert