Het ontstaan van de lichaamsklok en tijd meten

Door San Daniel gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Tijd bestuurt de mens, die zich daardoor laat leiden. Twee partijen maken een afspraak en komen elkaar op tijd tegen. Zij zijn op tijd. Tijd passeert en keert niet terug, wij kunnen slecht in ons geheugen die gepasseerde tijd weer de revue laten passeren. Tijd is een meting van een verstrijken van momenten. Toch is het niet geheel een afspraak tussen mensen. In den beginne stuurde de tijd als biologisch en extern instrument ons leven om ons te beschermen. Zo werkt de lichaamsklok die ook"jetlag" veroorzaakt tot het lichaam weer keurig in de pas gaat lopen.

1f88c7c5d7d94ae08bd752aa3d82108baW1hZ2Vz

Ticking away the moments that make up a dull day

Fritter and waste the hours in an offhand way

The sun is the same in a relative way but we are older

shorter of breath, one day closer to death

Pink Floyd "time" (dark side of the moon)

d5e39323dd0a7b8534af8a5043a05da2aW1hZ2Vz

Waarom legt een vogel een ei

Vogels nestelen uit instinct, het is niet een proces dat zijn oorsprong vindt in planning. In Mei leggen alle vogels een ei is een bekend gezegde. Hoe komt dat dan? In elk afzonderlijk land  zonder in contact te zijn met andere vogelsoorten worden er eieren gelegd en uitgebroed.  De lichaamsklok van een vogelachtige    reageert op een kliertje dat achter het oog zit en  tot in de hypofyse loopt , in de hersenen.  Als er meer of sterker licht door het oog komt dan zet de lichaamsklok via het kliertje in de hypofyse een schakelaartje om.  Het geaktiveerde deel is verantwoordelijk voor de aanmaak van een hormoon dat een vogel broeds maakt. Het lichaam wordt dan door het hormoon in gereed heid gebracht om een ei te produceren.Het vogeltje volgt dan een reeks instinctieve stappen, er wordt een nest gemaakt op een veilige plek en als dat gereed is wordt er een ei gelegd. De schaal is kalkhoudend en werkt als een warmte houder. De vogel vindt het opgewarmde ei prettig om op te zitten. Na 21 dagen komt het ei uit.Niet op de 20ste of de 22ste dag maar na 21 dagen. 

De mens als god van abstractie in het dierenrijk

Er zijn sinds het begin der tijden begrippen geweest die door iedereen werden aanschouwd. Er is een dag en een nacht geweest. De zon kwam op of er was een maan met sterren.Men had een vader en moeder en broers of zussen.  In de vergelijkende taalkunde vindt je in welke oertaal dan ook deze begrippen terug. Mensen zijn de goden van abstractie in het dierenrijk. Zij willen wat zij   zien beheersen of indelen of er vorm aangeven of beschrijven of tellen. Het tientallig stelsel is waarschijnlijk ontstaan omdat mensen 10 vingers hebben.  Als er nu ook nog een manier was om het aantal zonsopkomsten of ondergangen vast te leggen dan kon er een afspraak in de tijd gemaakt worden.  Ik zie je na de 6de zonsopgang bijvoorbeeld, maar vertellen is snel gedaan. De eerste bekende tijdsdrager doet zijn intrede.

40641914166f1cba1d06c020e462ff8edW50aXRs

 

Wat heb je op je kerfstok

Je bent welvarend en hebt veel schapen. Je hebt ook veel herders en die gaan met hun kuddes op stap je spreekt af: " over 7 dagen komen we elkaar weer tegen bij de oude waterput".Vandaar trekken wij gezamenlijk door, om zo een minder makkelijke prooi te zijn voor geboefte, naar de volgende plaats Je hebt een systeem bedacht dat iedereen op de zelfde dag bijeenkomt. Iedereen krijgt een afgesneden tak of stok of een plaatje hout. Dit is een kerfstok zeg je, terwijl je het omhoog houdt.  Elke keer als de zon opkomt kerf je  een groeve in dit hout. Als er 6 staan dan moet je de volgende dag bij de put zijn..  Het werkt prima, het eerste werktuig om tijd bij te houden is uitgevonden. Iedereen staat op de 7 de dag bij de put. Als je tijd niet bijhoudt dan verglijden de dagen.

een klok gaf de tijd aan of die juist was of niet

Als een egyptische priester belast was met religieuze handelingen die exact elke dag op het zelfde tijdstip moesten plaatsvinden, dan moet er een instrument geweest zijn om hem daarbij te helpen. Dat instrument bestond het heette de waterklok.

670c26185a3783678135b4697f7dbd1aaW1hZ2Vz

 

De waterklok liet een hoeveelheid water door, binnen een bepaalde tijd. Je vulde een reservoir en langszaam liep dat leeg. Nu kon je elke dag op hetzelfde tijdstip een aanvang maken met je eredienst, bezweringen of wat dan ook.  Later kwam er verfijning die niet meer bijgevuld hoefde te worden de zonnewijzer. Die was wel weer afhankelijk van de zon en je had er ´snachts niets aan. Als je dagen kunt meten en tijd dan ben je al een flink stuk op weg naar een georganiseerde maatschappij. Na een tijd valt het de priesterkaste op dat er een regelmaat is in het aanwassen en afnemen van de maan. Zij weten na een paar kerfstokken dat het elke 28 dagen volle maan is. 

687338c1e79c2acc2b2bbf9fe0542e62dW50aXRs

 

Nu kunnen zij volle manen voorspellen. Dat geeft hen aanzien. Als zij dan ook kunnen "voorspellen" welke meteoriet zichtbaar zal zijn op een bepaalde dag met de zelfde regelmaat, omdat alles in baan om de zon en dus ook langs ons gaat, dan zijn zij ook nog astronomen geworden. Daar kun je je profijt mee doen. Als je om een gunst vraagt bij de Farao, bijvoorbeeld een nieuwe tempel, wetende dat morgen een meteorieten schouwspel plaats zal vinden dat eens in de 5 jaar zich voltrekt en als conditie stel je dat de Faraoh gunstig moet oordelen als de Goden morgen een teken geven, dan ben je spekkoopman als de volgende avond de nacht gevuld is met vurige strepen. Hoe zou de Faraoh zo´n teken kunnen negeren en de prieserkaste stijgt enorm in aanzien. 

Wiskunde is Wijskunde en een cirkel heeft 360 graden

De Babylonische beschaving in Mesopotamia vond zijn aanvang 1800 jaar voor Christus.  Zij hadden een priesterkaste die zeer bedreven was in het maken van astronomische berekeningen en omloopsnelheden van de maan of aarde. Wiskunde is een filosofische meer dan een rekenkundige studie. Met wiskunde kun je moeilijk meetbare objecten meten. Je kunt "bewijzen" leveren door theorems te formuleren. Onbekenden berekenen. 3 de graads vergelijkingen maken. Het huidige nederlandse woord Wiskunde vond zijn oorsprong in het middelnederlandse woord Wijskunde.   Een kunde, een wetenschap die met wijsheid te maken had.

 

 

De Babyloniers berekende de omtrek van de aarde en de omloop van de aarde naar de zelfde positie teruggekeerd, ten opzichte van sterrenbeelden die dan op de zelfde plaats te zien waren. Zij berekende dus een jaar. Dat deden zij met hun beperkte middelen bijna goed. Zij waren van mening dat een zonne omwenteling of een jaar 360 dagen duurde. Zij vonden daarbij dat een cirkel een vorm van perfectie was, geen begin en of einde, tevens het cyclische aspect van een slang die in zijn eigen staart bijt, de alpha en de omega.

Tjah daar zitten wij dan, wij weten dat een jaar meer dagen heeft. Keizer Augustus heeft dat later hersteld en  met invoering van een schrikkel werd de kwart dag verschil in omloop per vier jaar gecorrigeerd in de maand Februari. Wij zijn blijven zitten met een meetkundig iets dat zegt dat een cirkel 360 graden heeft naar analogie van de baan van de aarde. Ben je klaar mee als kind.Je leert op school het metrische stelsel, alles meervouden van 10: centimeter, decimeter, meter. 100 % is alles van iets meer is er niet. maar een cirkel heeft 360 graden dank zij het cyclische aspect van de Babyloniers. dat heeft nogal wat gevolgen in de meetkunde..

26d4b4313a7e5828856bc0791fca39a2aW1hZ2Vz

 

Als een cirkel metrisch was geweest, wat maar een afspraak is, dan was een cirkel 100 graden geweest in plaats van 360 en een rechthoek, een kwart van een cirkel dus 25 graden in plaats van  90 graden. Het zou voor brugklassers alles zoveel logischer maken.

Terug naar de tijd

De verdeling van 12 uur in een dagdeel is naar analogie van de 12 maanden tot stand gekomen. Vermenigvuldig je 12 met 2 dan heb je het etmaal van 24 uur. Vermenigvuldig je het met 5 dan heb je het uur met zijn 60 minuten. neem je de helft, het halve uur dan correspondeert dat met 5 X 6 = 30 minuten  vermenigvuldig je 30 met 12 dan kom je weer uit op 360 en is de cirkel weer rond. Alles berust maar op een afspraak. We hadden net zo goed kunnen afspreken dat we een decimale klok zouden handhaven. Een hele dag 10 lange uren, een halve dag 5 lange uren. Het gaat om de tijd meting en niet om de methodiek.

01067f6f4ec8b1a0843daccb97664995YXJ0aWNs

 

Lichaamsklok en tijd meten 

Wetenschappers van Cambridge denken dat het mechanisme dat de duur van onze slaap regelt en dat bij wijziging van lokatie jetlag veroorzaakt, stamt van een tijd van voor onze tijdsindelingen en metingen. De wetenschappers hebben een enzym geindentificeerd dat verantwoordelijk is voor ons tijd gevoel en dat voorkomt in mensen, muizen, fruitvliegjes, planten tot 1 cellige leven toe. Uit een volgorde analyse op grond van genetisch onderzoek blijkt dat het enzym zich voor het eerst 2 en half miljard geleden aankondigde. Dat valt samen met het zuurstof vormende proces uit die tijd waar als finale onze dampkring door ontstaan is. Een proces waar door fotosynthese koolzuur door planten omgezet wordt tot zuurstof. Het enzym is peroxiredoxin gedoopt.  Net als het vogeltje reageerde op meer licht en daardoor tot eier producie overging, reageert dit enzym op te veel zuurstofstapeling. 

4158f6d19559955bae372bb00f6204e4aW1hZ2Vz

 

De vorming van de dampkring ging met horten en  stoten en tot er een eenheid van atmosfeer was bereikt waren er pieken waar zuurstof zich stapelde. Te veel zuurstof beschadigt organismen. Fotosynthese werkt gedurende de dagtijd door dat het omzettings proces zonlicht nodig heeft. In die tijden vielen de stapel pieken zuurstof.  Heden werkt het enzym als een geintegreerde lichaamsklok, op een 24 uurs basis. Ook als men volslagen geisoleerd is of in het duister. Het was een beschermingsmechanisme dat tot inaktiviteit leiddde tijdens zuurstof pieken.  De soort die gezegend was met het PRX enzym was beter aangepast en had daadoor betere overlevings kansen. Betere kansen dan de organismen waar het niet registreerde dat zuurstof te verzadigd was. Het enzym werkte 2 en half miljard geleden op een andere indeling dan de huidige 24 uurs indeling. Dat komt omdat de aarde toen een snellere rotatie snelheid had en een dag "maar" 11 uur duurde. De klok toen en onze lichaamsklok nu past zich snel aan. Het is een overlevingsmechanisme. Als men ver weg vliegt naar een andere tijdszone dan moet die klok zich aanpassen. het lichaam is uit gewoonte moe , maar het is nog dag door de afgelegde afstand:"Jetlag"  Na een aantal dagen past de klok zich weer aan en loopt de reiziger weer keurig in de pas met zijn of haar lichaam.

Wat vindt San Daniel ervan? De hemel behoedde mij, een dag van 11 uur, dan komt er helemaal niets meer uit mijn handen.

 

Lees ook door op de link te drukken: Nieuwe ontdekkingen op Paaseiland

 

21/11/2015 23:05

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert