Is Atlantis of het Doggersland of te wel de Doggersbank

Door San Daniel gepubliceerd in Geschiedenis

Naar aanleiding van de Atlantis zilla in het leven geroepen door Sandra Philippo draag ik mijn al eens eerder geschreven artikel op aan deze zilla. 

4e41df82c7fa92e4ae47b362e56cc93b.jpg

 

 

Atlantis

Plato,de Griekse wijsgeer, schreef in in 360 voor Christus over Atlantis, in zijn dialogen. Hij bescheef een eiland de grootte van een continent aan het begin van de Atlantische oceaan, met sub eilanden die een rijk vormden. Het is de eerste literaire verwijzing naar dit gebied. Volgens hem zou het liggen voorbij de pilaren van Hercules.Hij beschreef het van horen zeggen zoals mensen die nog nooit Amerika hebben bezocht, het kunnen hebben over New York zonder het bezocht te hebben. Hij had een  leerling die hem veel infomatie had aangeleverd vanuit Egypte . Waarom zou hij, die zulke diepe bijdagen heeft geleverd aan het westerse denken Atlantis verzonnen hebben.Dat is gewoon niet aannemelijk. Hij beschreef iets om als voorbeeld te dienen in zijn dialoog, zoals mensen verwijzen naar een bekend gegeven om hun argumentatie kracht bij te zetten. Uit zijn dialogen blijkt dat het eilandenrijk binnen een dag en nacht vergaan zou zijn, verzwolgen door de zee en haar elementen en zo gebruikt hij Atlantis, "net zoals Atlantis dat ´snacht overspoeld werd door de zee.." , als een vergelijking in zijn tekst. Er is hier sprake mijn inziens van een verwijzng naar iets dat geen betoog behoeft omdat het een bekend gegeven was. Vergelijk dit met het vergaan van de Titanic, niemand van ons heeft op de Titanic gevaren, maar het is een bekend feit, een gegeven uit het menselijk collectief. waarom zou iemand de Titanic bedenken in een dialoog als je iets anders wilt beschrijven. Voor mij als historisch letterkundige, is het duidelijk Plato refereert aan iets dat tastbaar aanwezig is geweest.

dc9bdd9f4efbd590431e6323527c8863.jpg

De Pilaren van Hercules

Als Plato en ook Socrates spreken over de  pilaren van Hercules, dan spreken zij over een echte plaats. Je moet aan een text de juiste vragen stellen en als je dat doet dan krijg je de juiste antwoorden.Wat zijn in hemels naam die pilaren van Hercules waar Plato aan refereert. Het is voorbij die pilaren dat je Atlantis tegenkomt. Niet alleen heeft Plato het dus over Atlantis, hij zegt in zijn duizenden jaren oude tekst waar je het kunt vinden, hij weet in zijn dialogen waarin hij Atlantis alleen maar aanhaalt als een voorbeeld, ook te melden dat Atlantis uit 7 grote eilanden bestaat met een groter eiland, het hoofd eiland. Waarom zou je als wijsgeer dat bedenken. Even koppelen weer aan deze tijd. Als een hedendaagse filosoof die nooit naar de VS is geweest, over New York spreekt en het vrijheids beeld aanhaalt als symbool van democratie en  de empire state building als staaltje bouwkundig vernuft, dan is dat bij iedereen bekend. Zelfs als hij in plaats van New York  het zou hebben over "the big apple", niemand zou ook maar met zijn ogen knipperen, net zo min als hij zou spreken over een show in Broadway, in de hedendaagse maatschappij zijn het taalkundige begrippen geworden met hun eigen waarde.

dc9bdd9f4efbd590431e6323527c8863.jpg

Zoals je het Nauw van Calais hebt, de enge doorgang tussen Calais en Dover, in de Noord zee, heb je ook de bottelneck doorgang van de Middenlandse zee naar de Atlantische oceaan tussen Gibraltar, Spanje en Afrika. Dat werd in de tijd van Plato ook wel aangeduid als de pilaren van Hercules. Hercules ook wel Heracles genoemd in de oude teksten was de legendarische held die alles kon. In het wapen van Andalucia, de 8 meest Zuidelijke provincies van Spanje, zie je Hercules afgebeeld met twee leeuwen en twee pilaren. Het zal mijn dorpsgenoten niets zeggen maar het stamt uit een tijd  dat aan weerzijden van het water het grondgebied Spaans was. Pas in de 70 er jaren deed Spanje afstand van de Spaanse Sahara, tot de Sahara toe, was het gebied Spaans. Plato verhaalt dus hoe je moet varen vanuit Griekenland om bij Atlantis te komen. Je moet ver varen, zelfs verder dan de middenlandse zee, je moet voorbij de pilaren van Hercules, dus voorbij het nauw van Gibraltar en dan belandt je in de Atlantische oceaan, die haar naam gaf aan het eilanden rijk Atlantis. 

bbf6bf43416f4f99bf3ff7ca076eb8b6.jpg

Het bewijs ligt in Egypte

Crantor de leerling van Plato bezocht Egypte en hij, evenals, Xenocrates een andere leerling van Plato, beschrijven een ontmoeting met Egypische priesters. Vergeet niet dat Alexander de Grote, een Griek, veroverend door Egypte tot aan India was doorgedrongen, er waren duidelijke banden tussen de twee landen, het is ook niet toevallig dat je de plaats Alexandrie in Egypte vindt. Letterlijk vertaald uit het Grieks, luidt hun relaas:".. 7 eilanden met het hoofdeiland als grootste onder hen met een doorsnede van 3000 Stadia (=500 kilometer) met een ras dat al het bekende gebied van de eilanden overwon en doordrong tot de Egyptische gebeiden, Libya inlijfende... waar in 1 dag en nacht hun hele gebied vezwolgen werd door de aardbevingen en de zee hun land deed verdwijnen waardoor dat deel van de zee onbevaarbaar werd door ondiepten en rotsen en kleine eilanden..." Zij lieten een leerling priester de pilaren met hieorglyphen aan hen vertalen. Die pilaren bestaan nog in Egypte.

19494433b491a4f2a78445d8017fdbd0.jpg

 

 

verwijzingen in andere oude teksten

De Grieks Joodse filosoof Philo uit de eerste eeuw, beschrijft in zijn studie "de eeuwig wereld" de vernietiging van Atlantis, hij noemt het Atalantis maar het is duidelijk dat het hier Atlantis betreft.In deel 26  van zijn studie hoofdstuk 141 stelt hij: en het eiland van Atalantis dat groter was dan Afrika en Azie werd verzwolgen door de zee in een dag en nacht door een aardbeving en het water dat daarna volgde,wat uit de zee kwam dat alles overspoelde en wat het gebied niet navigeerbaar maakt door ondiepten en rotspunten en stromingen.."  Timagenus en historicus uit de eerste eeuw voor Christus schrijft: Dat de druyiden in Gaulie (Frankrijk)  vertellen hoe zij van eilanden in de zee gevlucht waren na een ramp, landen en eilanden boven de Rijn. De kelten en druiden aanbaden ook een tweeling godheid, Diosocori, die uit de Oceaan kwam. 

13f03663fc1f60ce24513ba47b575b10_medium.

Doggersbank of Doggersland

Toen ik jong was en een tijdje in IJmuiden woonde liep ik vaak langs de nieuwe vissershaven bij de afslag. Vissen en vissers waren een belangrijk deel van IJmuiden. In mijn klas zaten veel jongetjes wiens oom, broer of vader, visserman waren. Wij keken naar de kotters en zagen ze uitvaren en weer thuiskomen. De Neeltje Jacoba, lag altijd gereed als reddingsschip bij de havenmond , Wijsmuller lag met zijn sleepboten voor de kleine sluis en het leven was van zelfsprekend.  Ik hoorde niet anders en wist niet beter dan dat er altijd boven de Doggersbank gevist werd. een ondiepte in de Noordzee waar veel stroming is dus veel vis. Met name platvis vindt je altijd in geulen of stroomgebieden met veel trek. In het museum naast onze lagerschool van vroeger voorbij het plein met anker lag een mammoetbot van vroeger. Wij aanvaardden dat als gewone kennis een kotter had een Mammoetbot opgevist en geschonken aan het gemeentelijk museum aan het Pleaden plantsoen..   Het was natuurlijk niet zo normaal, waarom zou je 150 kilometer uit de kust een mammoetbot tegenkomen? Omdat het verzonken land was!

f40b60410ac47775af52480fd7b96d3c.jpg

 

 

Doggersland

Geologisch onderzoek wijst wat interessante zaken uit.Geologen en archeologen gaan er vanuit dat tot zo een 7000 jaar geleden, tijdens de laatste ijstijd, Engeland en Europa door laagvlakten verbonden waren. De laagvlakten besloegen een gebied van voorbij Engeland in beide richtingen; richting Frankrijk en Spanje en anderzijds naar Denemarken en Zweden. De Rijn en de Thames stroomden beiden uit in deze laagvlakte. Ten minste, het was lager gelegen dan Nederland nu en Engeland. Maar door de grote opslag van water in ijskappen was het zeeniveau 120 meter lager dan nu het geval is Toen de grote dooi inzette steeg het water niveau en werd het land eerst eiland achtig met haar hoogste gebieden, om tenslotte te verdwijnen.. In de laatste IJstijd werd er eerst een enorme dam gevormd van gletscherijs tussen Schotland en Noorwegen. Daarachter steeg het waterniveau schrikbarend. Na verloop van tijd brak die natuurlijke dam onder invloed van het klimaat en het opgehoogde water overspoelde het land  en sleet het nauw van Calais, het Kanaal uit. Seismisch onderzoek toont een onderwatergebied dat rijk was aan riviertjes, stranden, inhammen vruchtbare gronden die een walhalla moeten zijn geweest voor de jacht en visvangst gelijk gepaard gaande met weidegronden.

40c5f309a03ebbabc3db07d1c349d00b_medium.

 

Atlantis naast Nederland

Professor Bates die jaren lang data bestudeerd heeft van olie compagnieen en hun proefboringen, gelooft dat de Doggersbank eens Doggersland was. Seismisch onderzoek toont de loop van oude rivieren in de zee bedding.

bddc0b6e379056b8d410a02845de2619_medium.

Rivieren die eeuwen hun uitslijt werk hebben verricht. Los daarvan baseert hij zich op vondsten. werktuigen zoals een speerpunt of een harpoen punt maar ook een schedel van een Neanderthaler. Dit nog los van geordende stenen structuren die mens gemaakt zijn. Hij is van mening dat het gebied eens het hart van Europa was.Een hart dat  langzaam tot  enorm grote eilanden is verworden. Met jachtgebieden rijk aan, bijvoorbeeld Mammoeten. Volgens het onderzoek van de St Andrew Universitiet onder leiding van Bates was het Doggersland groter dan de meeste europese landen van heden. Na 15 jaar veldwerk heeft Bates een vrij exact beeld van de diersoorten en de werktuigen die de bewoners rijk waren.Het onderzoek van pollen van micro en macro fauna geeft een beeld van de begroeiing

4233f5cf42602a7008354b62b9ccb187_medium.

.

Op dit moment onderzoekt hij mogelijke menselijke grafhevels onder water. Hij heeft al een massale sterfte plaats van Mammoeten gevonden. wat suggereert dat zij overvalen werden door het water. Hij schetst een gebied met heuvels, valeien, rivieren.

89319ee8b44830a14627aff2cd74a35d_medium.

Terug naar af

Plato schets een land voorbij de pilaren van Hercules, dus voorbij Gibraltar. Het Doggersland  is plotseling vergaan. De eilanden lagen door het smeltwater al aan het water niveau, een aardbeving en een flinke Tsunami deed vervolgens  het laatste werk, wellicht zijn de gebieden nog als een eilanden archipel een tijd aanwezig geweest maar zijn zij  daarna door het alsmaar stijgende weter verworden tot zandbanken. Toen de gletscherdam doorbrak en aardbevingen plaatsvonden en een Tsunami uit de zee verscheen was het gedaan met Doggersland. Het plotseling einde valt samen met wat Philo al eerder zei in zijn geschrift, ook komt de vernietinging overeen met de tijd die Plato bespreekt, zo´n 8000 jaar geleden. Een dag zeilen voorbij Gibraltar en je bent bij het Doggersland van vroeger. Bates heeft mijn inziens gelijk, atlantis is gevonden.

Wat vindt San Daniel hiervan? Oppassen met smeltwater is de boodschap..

 

Lees ook door op de link te drukken: het paringsgedrag van de dinosaurus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/11/2015 22:54

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert