Argumentatie leer..

Door San Daniel gepubliceerd.

Het is belangrijk om"achter" de woorden te luisteren van een spreker. Wat wil de spreker bereiken en waarom? Wat is zijn taaldoel, wil hij informatief zijn,of wil de spreker ons vermaken? Is het meer een politiek doel zodat je overgehaald wordt naar een zienswijze of moet er een product gesleten worden. Of is de spreker er gewoon op uit om eens flink te kwetsen en gebruikt hij de situatie, oneigenlijk? San Daniel is in zijn vroeger leven veel geplaagd met blokken "Argumentatieleer". Daar is hij nu na zovele jaren nog dankbaar voor, want daardoor kan hij nu mensen"lezen"

Taal ons machtige medium

Wij bedienen ons van taal als wij iets willen uitleggen:dan zijn wij informatief bezig, of als wij ons willen laten vermaken door taal, denk hierbij aan stand up comedians bijvoorbeeld, of als wij zelf een mop tappen: dan zijn wij divertief bezig, wij kunnen ook gebombardeerd worden door reclameboodschappen zij die dat doen zijn dan:persuasief bezig, taal als middel om je over te halen en zijn wij meer geinteresseerd in politieke bijeenkomsten dan wordt gebruik gemaakt van een evocatief doel, anders dan bij reclame dat hier dicht tegen aanligt, gaat het hier om het oproepen van gevoelens. denk hier bij aan vakbondleiders en stakingen of de politiek in het algemeen. We hebben dan meteen de 4 mogelijke taaldoelen te pakken. 

 

Taal als ondersteuning van de taaldoelen722caafb4825ef5d8670710fa29087cfaW1hZ2Vz

Taal behoeft altijd een zender en een ontvanger.  Als taal niet"aankomt" dan dient het geen nut. Een tv die het nieuws uitbraakt in een lege kamer heeft geen ontvanger en er is daar dus geen sprake van communicatie. Taal kan receptief of productief zijn. Bij receptief taalgebruik moet je denken aan lezen en luisteren en bij productief taalgebruik aan schrijven of spreken. Mimiek en nonverbaaltaal gebruik zoals bijvoorbeeld het ophalen van de schouders of diep zuchten tijdens het luisteren ondersteunt of breekt de boodschap af.

Argumentatieleer

Een argument door intimidatie gewonnen heeft geen bewijskracht. Ik neem een mes ik zet het op je keel en zeg terwijl ik een beetje druk uitoefen op het mes:"ik zeg je de lucht is donkerpaars". De luisteraar voelt hoe de scherpe punt nog net niet het vel van zijn keel binnendringt en antwoordt:" ja, verdomd helemaal donkerpaars" , terwijl hij een stralend blauwe lucht aanschouwt. Als ik het mes verwijder en uit het zicht verdwijn, dan zal de luisteraar meteen zeggen:"die San Daniel is knettergek", hij zal medestandertjes of toeschouwers vragen om te getuigen als hij aangifte gaat doen. Daarom hebben "Bullies" op school geen gelijk en verloren de fascisten de oorlog. Je haalt de dreiging weg en het argument verandert. Een goed recentelijk voorbeeld is Korea heden ten dage. Als de "grote" leider overlijdt staan mensen rijendik te huilen en als zij niet genoeg verdriet betonen "verdwijnen zij. Dat maakt het verdriet niet echt. Hoogstens is er veel angst voor represailles.

93bb49ede783ed9c09b650c9234be21aaW1hZ2Vz

Taaldaden

Weet je hoe laat het is? Jazeker! Wil je me vertellen hoe laat het is? Ja wel! Hoe laat is het! Het is vier uur. Dank je wel!! In de taal functioneren 2 structuren, een oppervlakte structuur en een diepte structuur. In de vraag wil de spreker weten hoe laat het is. De luisteraar is flauw en gaat alleen op de oppervlakte structuur in en niet op de onderliggende dieptestructuur. De spreker wordt niet serieus genomen en de luisteraar pleegt een taaldaad, gewoon uit narrigheid. Bij oude stellen zie je dit soort gedrag vaak, gewoon uit verveling. De argumentatie leer leert ons dat je een taaldaad alleen met een taaldaad kunt keren als je de confrontatie zoekt. Dus na het antwoord:"Jazeker",had de spreker kunnen zeggen:"wat jammer dat je mij niet begrijpt". dat zadelt de luisteraar op met een frustratie want hij wordt ingeschat als iemand die eenvoudige vragen niet begrijpt. Hij staat in de talige pikorde nu een treetje lager. Als hij zegt:"ik had je wel begrepen"moet hij toegeven dat hij flauw bezig was en niet wilde antwoorden.

09853c7fb1d3f8ee67a61b6bf4a7f8e6aW1hZ2Vz

pochen als taaldaad

De moeder van Kareltje komt de moeder van Pietje tegen op de markt, over een kopje koffie begint ze Kareltje weer eens op te hemelen. Kareltje is zo brillant, begint zij, ik was op een ouderavond op het Gymnasium waar Kareltje met allemaal tienen is toegelaten en al zijn docenten zijn helemaal weg van hem. De moeder van Pietje kan niet veel zeggen over Pietjes prestaties want Pietje gaat naar een beroepsopleiding waar hij het helemaal niet goed doet en op een ouderavond is er al gezegd dat hij uitermate lui is. Toevallig heeft de moeder van Pietje op Tallsay een stuk gelezen over taaldaden van ene San Daniel en weet dus nu dat zij geen vergelijking moet maken tussen de twee spruiten maar een taaldaad moet plegen. Want wat de moeder van Kareltje deed was haar rechtstreeks zieken.

247d87b085efdb305fa6583ccf1a9f54aW1hZ2Vz

 

Wat eng zo´n brilliant jongetje, zegt de moeder van Pietje troostvol, alleen maar studeren,och och och en ze sipt begripvol van haar koffie. Dit was niet wat de moeder van Kareltje beoogd had, dus ze haast zich om te zeggen dat Kareltje helemaal niet eng is. Sterker nog hij voetbalt en golf, speelt hockey en tennis gaat naar elke disco avond en komt laat thuis en toch behaalt hij goede resultaten! Wat aardig niet, door de actie van de moeder van Pietje is moeder Kareltje helemaal in de verdediging gedrongen en moet ze al uit gaan leggen dat het beeld dat zij opgeroepen heeft van haar apegatje  iets anders is en dat hij niet engis Zo´n actief manneke..toch. Nu hoef moeder Pietjes alleen nog maar te zeggen:"het is er dus zo eentje" wat zo eentje dan ook in mag houden het klinkt niet erg positief.

e2a82ec1a9fe99d3ac20fc4d4e8f1c55NDAwNDEy

Versluiering als taaldaad

Toen er vele jaren geleden in de munitiefabriek in Muiden een brand uitbrak werd de directeur van het  bedrijf meteen belaagd over vragen aangaande de veiligheid. Hij antwoordde dat zijn fabriek "slechts" kleine metalen balletjes produceerde. Ja zo zou je granaten  en kogels kunnen omschrijven. Het is eigenlijk een goed voorbeeld van versluiering. Wetenschappers, maken zich hier nog al schuldig aan met name in de "Klimaat veranderings" discussie. Groep 1 roept dat de aarde opwarmt en Groep 2 roept dat de mensheid daar niets mee te maken heeft en dat het een natuurlijk verschijnsel is. Tjah dan moet een van de 2 groepen toch echt gegevens versluieren, dat kan niet anders.

aangeef woorden in discussies

Het is goed je bewust te zijn dat argumenten vaak voorafgegaan worden door aangeefwoorden, wees daar beducht op. Een zin die met"als" begint gevolgd door een  "dan" constructie luidt een conditie   in. Als dit gebeurt dan.. Het is maar de vraag of je het met die conditie eens bent. Meestal maken dit soort zinnen discussies "onzuiver". 

Zo luidt het aangeefwoord"maar" altijd een tegenstelling in. Piet is aardig maar... wat er ook volgt zal niet positief zijn.

Het aangeefwoord "dus"kondigt een conclusie aan. Ben je het daar wel mee eens? 

Het beroepen op een "authoriteit"..Darwin zei al een eeuw geleden.. .." Ken je de authoriteit die aangehaald wordt? past "hetgeen" hij zei in deze discussie met andere woorden, zijn de argumenten eigenlijk of oneigenlijk.  In de Telegraaf stond.... Vind je dat een kwaliteits bron? Wordt het aangehaalde correct aangehaald.. Met ander woorden wordt de informatie niet gemanipuleerd naar de spreker toe. In welke hoek zit de spreker? Politiek gezien llinks of rechts is hij autochtoon of allochtoon'.  Kun je de spreker plaatsen? Allemaal vragen voor de kritische taalgebruiker.

edc5079c6620b30b11120e9953774ae1dW50aXRs

nu nog twee voorbeelden nondiscussie

In een dispuut van vele jaren gelden ging het over ´T journal of de gedenkwaerdige reize van "de Bontekoe in de 17de eeuw" Allerlei rampen overvielen de schipper. Mijn medestander dispuutgenoot zei, ingaande op een vraag:" ook al was dat zo, dan was er in die tijd geen man overboord" er klonk meteen "Sexisme" van uit de dames hoek. Waarop Jan Hendrik mee eens aankeek en verduidelijkte: al heb je een schip vol vrouwen en gooi je die overboord, dan is nog geen man overboord. Wat de zaal tot een woest gebler deed komen. We hebben nog net kunnen zeggen dat wij niet verantwoordelijk waren voor Nederlandse zegswijzen voor de microfoon ontplugt werd en het dispuut als geeindigd werd beschouwd. Wij weigerden op de diepte structuur "Sexisme" in te gaan omdat wij met een andere oppervlakte structuur bezig waren.

5d9e4a04afb9f3608ccc76c1ffa7573eaW1hZ2Vz

 

Toen de staatsman Winston Churchill, waarvan bekend was dat hij een cognac niet schuwde, een speech hield in Engelse lagerhuis, zei een vrouwelijk lid van de oppositie partij en een minister in de Britse regering:" Sir you are drunk": Mijnheer U bent dronken! Waarop Winston antwoordde: " and you madam, are ugly" en U bent lelijk Mevrouw. :"but I´ll be sober tomorrow,: maar morgen ben ik weer nuchter.

 Doventaal de gemiste kans

Een nichtje van mij is op jeugdige leeftijd doof geworden als gevolg van meningitis. In ons gezin gingen wij gebarentaal lessen volgen. Tot mijn onsteltenis leerde ik dat er diverse "doven gebaren talen" zijn op grond van welk instituut of associatie dat ontwikkeld heeft. Er is niet gekozen voor een gemeenschappelijke doventaal. Wat een gemiste kans! Een doven gebaren taak in Duitsland verschilt van die in Amerika of van de Hollandse. Wat zou het fraai zijn geweest als een ieder in de hele wereld eengemeenschappelijke gebarentaal zou leren op school. Je zou met een ieder kunnen communiceren. Jammer jammer maar helaas!

lees ook: oh lief verlaat mij niet

San Daniel

21/11/2015 22:28

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert