Eyeopener ..Stenigen en de Isis boefjes, stenigen en het Joodse volk

Door San Daniel gepubliceerd.

'Laat hij die zonder zonden is de eerste steen werpen, zegt Jezus in het nieuwe testament. Ik citeer:'

Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen

*Wie zelf zonder fouten is, is gerechtigd als eerste een beschuldiging te uiten.

De Farizeeën brengen een vrouw bij Jezus die op overspel betrapt is. Ze zeggen tegen hem dat zo’n vrouw volgens de wet van Mozes gestenigd moet worden. Om hem op de proef te stellen vragen ze: 'Wat vindt u daarvan?' Dan geeft Jezus het bekende antwoord: 'Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen.'

Johannes 8:7

Dat is toch wel een eye opener, kennelijk werden mensen in tijd van Jezus gestenigd als men op overspel werd betrapt. Eventjes voor de duidelijkheid het Joodse volk, het uitverkoren  volk stenigde mensen op grond van de wetgeving van Mozes.  Goed, als Westers mens lees je zoiets en dan denk je nou ja, en je haalt je schouders in onbegrip op. Je praat over een bijbels tekst van 2000 jaar oud.  Het is een zegswijze geworden in onze taal en daar houdt het bij op. Iemand bekritiseert een ander en hij hoort,' wie zonder zonde is werpe de eerste steen'. 

images?q=tbn:ANd9GcRCpkgosf6Fysgw6c9n0nC

 

*Landen afstelen en mensen afslachten  (Joden) :

De oprukkende nomadenstammen uit het noorden, voornamelijk Hebreeën kwamen in botsing met de gevestigde bevolking, de Kanaänieten. Onder leiding van hun priesterkaste de Levieten, met hun eigen zeden, gewoonten en wetten hebben zij uiteindelijk het hele gebied deels veroverd en onderworpen, nadat de inheemse bevolking grotendeels was afgeslacht, zoals beschreven is in de Bijbel (Deut. 2:32, 3:3-6, Jozua 6:21, 8:25-29, 10:28-40). Enkel de vrouwen werden gespaard en als slavinnen mee in de stammen van Israël opgenomen.

 

images?q=tbn:ANd9GcRZG_aGno25bnELR8ia70I

Isis werpt stenen:

Los van alles wat verderfeijk is aan de isisboefjes, stenigen zij mensen nu nog in 2014. Ook binden zij hen met hun handen op hun rug en schieten hen dood met een mitrailleur.

Isis steelt land af en slacht mensen:

De schurkjes van Isis verkopen vrouwen van afgeslachte mannen als slavin (zie link)..ISIS verkoopt vrouwen als sex slavin. .. Ze trekken een land binnen, vermoorden de inwoners, onthoofden buitenlanders en misbruiken en verkopen hun vrouwen als sex slavinnen.

De Koran is een oproep tot onderwerping of overgave, 'islam', aan de ene God. De Koran benadrukt de mening dat de God van de islam dezelfde is als de God van Joden en christenen. Het woord Allah is geen eigennaam, maar de Arabische aanduiding voor de God.  De christelijke God is de zelfde als Allah!!!!! '

Lekkere volkeren al door de tijden  heen, in het Midden-Oosten! De Christelijke God is Allah en Allah is tevens de Christeijke God.

Hoogstens kun je zeggen dat het Joodse volk in Europa geëvolueerd is en nu redelijk Westers is.  Er worden geen mensen meer gestenigd. Waar de Isis boefjes eigenlijk precies het zelfde doen als het Joodse uitverkoren volk vóór hen, hebben die mazzel (Jiddisch overigens ..mazzel)  gehad dat Amerika en Europa de Kanänieten toen niet te hulp konden schieten om de verkrachtingen en vrouwen schending en slacht partijen te doen stoppen. 

images?q=tbn:ANd9GcR2fIYTHB3j16i6h3alm2h

Ach toch wel fijn dat wij ten minste één volk naar een hoger plan hebben kunnen brengen, nu de rest nog.

San  Daniel 2014

lees ook van San Daniel

de koning en Isis en de bron van waanzin

druk op deze link voor info over de boeken van San Daniel

 

. Koran

. Levi (Hebreeuwse Bijbel)

. Kanaän   

. Balter, Michael The Goddess and the Bull, Free Press, 2005.

. Ergener, Reşit Anatolia land of Mother Goddess (1988), Hitit publication Ankara, ISBN   9757521027.

. Davis-Kimball, Jeannine en Behan, Mona. Warrior Women: An Archaeologist's Search   for History's Hidden Heroines, (2002), Warner Books ISBN 0-446-67983-6ISBN 978- 0-446-67983-1

. Stone.M. Eens was God als Vrouw belichaamd. De onderdrukking van de riten van de vrouw, Katwijk, 1979. ISBN 9060775821

 

 

 

 

 

 

21/11/2015 22:20

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert