De koning en Isis en de bron van waanzin

Door San Daniel gepubliceerd.

images?q=tbn:ANd9GcS1i1XbHPz2YWnx3-T-oxx

Er was eens een land waar een grote water schaarste heerste.  Het was meer een stad met een paleis, met buiten gebieden.  De droogte  baarde de koning zorg, want de koning wist dat er uiteindelijk naar hem gewezen zou worden. Dat heb je zo met eindfuncties.   Samen met zijn raadsheer liet hij allerlei water wichelaars en roede lopers langs komen.   Tot er eentje was die hem overtuigde van zijn water vind capaciteiten. Ietsje naast het stads plein bleef de roede loper staan, hij hief zijn armen op en de roede in zijn handen sloeg alle kanten op. 

De koning keek met een tevreden gevoel toe, nu moesten de mannen uit het dorp op die plek gaan graven en dan zou de dorst gelest kunnen worden en de schaarste tot het verleden behoren. Zo groeven de mannen uit het dorp, in groepjes elkaar afwisselend uur in en uur uit.  'Water', klonk er op een bepaald moment een schreeuw, en een doorzichtige fontein  spoot tot hoog boven de mensen uit. Toen de eerste druk weg viel , liepen de mensen met potten en pannen naar het water bekken van de bron en schepten die vol. 

'Mag ik u feliciteren Sire,' sprak de raadsheer plechtig en hij knikte onderdanig naar zijn heer, die alleen maar dacht ,' daar komen we mooi van af'.

images?q=tbn:ANd9GcQFxn5UkrnLGcbRKiEzuHW

Tot zover zou alles gelukkig hebben kunnen eindigen ware het niet dat de samenstelling van het water zo vergiftigd was van mineralen dat het de geest van de mensen die er van gedronken hadden beïnvloedde en vertroebelde. Dat gebeurde pas na een paar uur en toen de koning de volgende dag wakker werd, was dat door een waanzinnig gehuil en gekrijs.

Hij keek het raam uit op de lange gang naast zijn koninklijke slaapkamer en zag hoe de raadsheer op hem af kwam snellen. 'Sire, goede morgen, ik hoop dat u goed geslapen heeft? 'Tot nu net wel,' sprak de koning,' wat of wie veroorzaakt dat helse kabaal?' 'Onze onderdanen,' Heer, sprak de raadsheer. 'Iedereen is waanzinnig geworden naar het lijkt, slechts een paar paleis wachters is het lot bespaard gebleven, zij stonden op wacht en hebben niet uit de bron gedronken.' 'Wat,' zei de koning, 'veroorzaakt de bron dat? Pff dan zullen  ze wel weer zeggen dat het onze schuld is.'  Hij keek er heel bedenkelijk bij.

' Ze beledigen elkaar' sprak zijn raadsheer,' en spreken wartaal en de sterkste doet gewoon wat die wil en ze slaan elkaar dood en af en toe vangen ze iemand die niet bij hen hoort, die nog  niet uit de bron gedronken heeft en die onthoofden zij dan. Zij hebben allemaal soepjurken aangetrokken en roepen boze dingen die ze een beetje mompelen..ik heb op afstand staan luisteren. Het is onbegrijpelijke onzin.'

'Laat mij het ze maar uit leggen, zei de koning, 'voor mij hebben ze respect ik ben de koning, ze moeten gewoon van het water afblijven en misschien genezen ze wel na een paar dagen ' en hij liep naar het balkon. Daar aangekomen hief hij zijn handen op en een stilte daalde neer over het plein. ' Burgers, hoort mij aan, een ramp heeft ons getroffen, ik raad u aan....' verder kwam de koning niet een hels gehuil brak los. Een paleis wachter werd naar het midden van het plein gesleept, zijn handen op zijn rug gebonden en een man met een masker op en een soepjurk kwam aan en richtte zich naar de  koning en zijn raadsheer..  Hij hield een korte toespraak die onverstaanbaar was door zijn eigen getier en dan weer gelach omlijst met  rare klanken'.. prfft prftt hahpi dada.. calipàhati hapa hpa HAkA' !!

images?q=tbn:ANd9GcTi7lWPTwN14UQwnA7iGAE

'Wat zegt die man in God's naam,' mompelde de koning? De raadsheer keek even verbaasd en haalde zijn schouders op, de koning volgde zijn voorbeeld, hetgeen een wild gehuil deed los breken, het mes flitste en voor de ontzette ogen van de koning werd zijn paleiswachter onthoofd. 'Hahpi dada', klonk het nu van alle kanten in toenemend volume.

'Wat moeten we doen,' vroeg de koning bevend? 'Sire', ik weet maar één manier om onszelf te redden, sprak de raadsheer,' we moeten niet afwijken van het gepeupel, wij moeten van het water drinken en waanzinnig worden anders worden we geslacht!'  'Als zij ons toch  nog slachten dan maakt het niets uit want wij zullen dat niet beseffen door onze waanzin.' De koning en de raadsheer liepen even later met deftige schreden het paleis uit. Het volk week uiteen pfrft en hahpi roepend. De koning was de eerste die bij de bron arriveerde , hij keek zijn raadsheer aan en zei, dank je voor je trouwe dienst,'  hij maakte een kommetje van zijn handen en nam een flinke teug water.

images?q=tbn:ANd9GcRzWOuh92y_iCe7msjNqEB

De raadsheer keek hem onderzoekend aan,' 'Prrrft,' krijste de koning en lachte als een waanzinnige ... het kwijl liep uit zijn mond..Hij trok zijn mantel uit en wierp die ver van zich en smeet zijn kroon af. Even later stond hij autistisch mee te deinen  in en soepjurk, die hem was aangereikt, met de rest van zijn onderdanen.  In eens verstond de koning iedereen weer en iedereen verstond de koning, 'FEEST door het hele land 'riep de man die beul was geweest, 'de koning is genezen'. De raadsheer hoorde en verstond alleen maar:  prfft prftt hahpi dada.. calipàhati hapa hpa HAkA' !! Even later werd hij afgevoerd naar een gesticht. Zielsgelukkig stond de koning tussen zijn volk waar hij even contact mee verloren had. 

 

Gekte steekt aan,  en het lijkt wel of de grootste massa gelijk heeft, gewoon door numerieke meederheid.  dat hoeft niet persé het geval te wezen, 'gelijk' is een  gesteldheid in het denken.  Als je afwijkt van de gangbare norm dan val je op. Als je als enige je keert tegen diegenen met een 'ander' gelijk of kijk op het leven, dan word je erg kwetsbaar en zul je niet geaccepteerd wordt tot je 'hun' gelijk aanvaard. 

Als je als enige niet drinkt uit de bron der gekte en met een soepjurk aan, mensen onthoofdt op een plein dan zou je wel eens dat zelfde lot kunnen treffen. Als je alleen uit die groep ,onbegrijpelijk gebrabbel en onzin hoort, dan zou het wel eens kunnen zijn, dat, nadat je de andere denkenbeelden aanvaardt je net zo gaat brabbelen. Op zich wel veilig je koestert je onder de paraplu van gelijkheid van denkbeelden.  Maar ...denkbeelden zijn leugens in het algemeen, die alleen maar waarde krijgen als genoeg mensen er in geloven, altijd. 

Als ik met een nieuw denkbeeld begin, dan is dat in mijn hoofd ontsproten en zit dat in mijn hoofd. Dat verandert mijn omgeving niet . Hoe zeer ik ook vind dat de wereld volgens mij denkbeeld anders in elkaar steekt. Het denkbeeld fopt mij .. de wereld is hetzelfde gebleven. Pas als ik veel volgelingen krijg dan zou die groep kunnen denken dat het denkbeeld vernieuwend is. Gelijk hebben ligt niet in numerieke meederheden maar in ratio besloten.  De nazi leugen, het denkbeeld van übermensch schap, werd geen werkelijkheid ook toen het door heel Nazi Duitsland werd gedragen.

images?q=tbn:ANd9GcStUGy6oC3EHyew1JK8Oel

Er was maar één manier  om de nazi leugen te stoppen, namelijk met het uitroeien van de groep die de leugen gestalte gaven en voedden. In het bovenstaande verhaal  had de koning de put van gekte moeten laten dempen of vernietigen. Mensen zijn plooibaar, getuige ook de later acties van de koning, Hij neemt de gekte van zijn volk over en is weer geaccepteerd. Had hij de bron der gekte vernietigd, dan zou het volk na verloop van tijd weer naar oude denkbeelden zijn teruggekeerd.

Toen Duitsland weer naar 'oude' denkbeelden terugkeerde werd het een voorbeeld in Europa van een democratie. Democratie wat ook maar een denkbeeld is dat wel of niet gedragen wordt door een groep. 

De nazi's werden vernietigd en zij die de bombardementen overleefden, trokken snel een ander jasje aan, riepen dat zij het nooit geweten hadden wat er allemaal uit hun naam gebeurd was en lieten de bron of poel van gekte ver achter zich. De omringende wereld besefte wel dat de hernieuwde denkhouding een leugen was,  net zo zeer als de koning die zogenaamd vrijwillig van de gekheids poel dronk. Soms is het echter beter om mensen een escape te bieden en hun ' waarheid' even te willen geloven. Dan worden de top nazi's berecht en de ' normale' gang van zaken treedt aan voor de rest.

images?q=tbn:ANd9GcQA-bhfAKwJz8uz2I77A9Q

Aan die vooravond staan wij nu weer als omringende wereld. Mensen in een ver land bundelen zich en trekken soepjurken aan. Brabbelen onzin en onthoofden mensen en verkopen vrouwen als sexslavinnen. Dat is wat nodig is, beweren zij. Er is weer uit de bron van waanzin en gekte gedronken. Er is maar één oplossing  zoals wij uit voorgaande teksten gelezen hebben. De bron moet gedempt worden, de poel die de waanzin voedt en de dorst van de waanzinnigen lest, moet vernietigd worden!!

Dat moet je bij de bron aanpakken, of je moet je als wereld orde gaan voegen naar de leugen en de 'andere', werkelijkheid en je aansluiten.  De soepjurken, brabbelmannen geloven in het denkbeeld dat in hun hoofd zit, de leugen die zich verspreid heeft.  Dat is jammer voor hen, zij zijn de enigen die daar in geloven. Zij hebben onze werkelijkheid met hun denkbeeld niet aangetast.

images?q=tbn:ANd9GcQN9thb186AlQ_xOJFy2gv

Dempen die put, vernietigen die waanzins poel , wegvagen van het aardoppervlak en diegenen die het overleven, ja net als de koning of de nazi's die passen zich weer aan, want zij hadden het toch 'anders' begrepen. ' Zij konden het niet helpen en ze hebben het niet geweten dat uit hun naam atrociteiten plaatvonden. 'wir haben das nicht gewüst'.. ach wij weten wel beter....

San Daniel 2014

lees het nieuwe boek van San Daniel

de Libische jaren

 druk op deze link voor info over de boeken van San Daniel

of lees van San Daniel:over de lengte van Hitlers's snor en de Isisboefjes

 

 

21/11/2015 22:19

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert