Is(rael) en Isis, het Kalifaat en het beloofde land, verwoestende visioenen

Door San Daniel gepubliceerd in Nieuws en politiek

middleeastad750.jpg

Op de hierboven afgebeelde kaart, komt in het groen het eerste Arabische kalifaat tot uitdrukking zoals die was in het jaar 750. Nergens ziet men een onafhankelijk staat Israël. dat zou tussen Egypte en Sirië hebben moeten liggen.

De tot stand koming van de staat Israél is gebaseerd op een visioen. Een oude man, Abraham valt in een diepe slaap en heeft een visioen, in dat visioen spreekt God tegen hem. U kunt dat vinden in de volgende bijbelse versen .

Genesis 15, vers 1-21

 
Abraham's visioen.
15
1 Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: ‘Wees niet bang, Abram: ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn.’ 
 
12 Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel Abram in een diepe slaap. Opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis. 
 
17 Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uit kwam, en een brandende fakkel die tussen de dierhelften door ging. 
 
18 Die dag sloot de HEER een verbond met Abram. ‘Dit land,’ zei hij, ‘geef ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat: 19 het gebied van de Kenieten, Kenizzieten en Kadmonieten, 20 de Hethieten, Perizzieten en Refaïeten, 21 de Amorieten, Kanaänieten, Girgasieten en Jebusieten.’
 
Dat is nogal wat! Iemand in diepe slaap ontwaakt en heeft als herinnering dat de Schepper hem en zijn nakomelingen alle landen heeft gegeven genoemd in vers 18 tot met vers 21.
Deze teksten zijn de rechtvaardiging geweest voor het volk Israel's om na 40 jaar van rondzwerven door de woestijn het beloofde land binnen te vallen.  Het land van melk en honing, een vredig land dat Canaán werd genoemd en dat zich niet kon verdedigen tegen de overmacht, die haar gebieden binnen vielen. De mannen werden gedood, de landerijen werden toegeëigend en de vrouwen werden als slavinnen genomen door de victors.
 
Ik citeer uit een eerder artikel van mij de bronnen waar u dit kunt nalezen.
 

Landen afstelen en mensen afslachten  (Joden) :

De oprukkende nomadenstammen uit het noorden, voornamelijk Hebreeën kwamen in botsing met de gevestigde bevolking, de Kanaänieten. Onder leiding van hun priesterkaste de Levieten, met hun eigen zeden, gewoonten en wetten hebben zij uiteindelijk het hele gebied deels veroverd en onderworpen, nadat de inheemse bevolking grotendeels was afgeslacht, zoals beschreven is in de Bijbel (Deut. 2:32, 3:3-6, Jozua 6:21, 8:25-29, 10:28-40). Enkel de vrouwen werden gespaard en als slavinnen mee in de stammen van Israël opgenomen.

De Romeinse overheersing ten tijde van Christus maakt een einde aan die heerschappij want immers al omliggende gebieden worden ingelijfd door Rome. 

220px-UN_Partition_Plan_Palestine.png

2000 jaar later na de beëindiging van de 2de wereld oorlog (1940-1945) krijgt Israel opnieuw haar beslag op grond van die zelfde bijbelse teksten.

Op 29 november 1947 stemt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in met het plan van de internationale UNSCOP-commissie (United Nations Special Comité on Palestine) voor de opdeling van het mandaatgebied Palestina  in verschillende delen: een Israëlisch, een Arabisch en een internationaal bestuurd deel (Jeruzalem en Bethlehem.

De Joodse gemeenschap (die zich Jisjoev  noemde) krijgt volgens dit plan:

  1. Oost- Galilea met safed en Tiberias.
  2. de vruchtbare kustvlakte van in het noorden Haifa tot voorbij Tel Aviv in het zuiden en
  3. het grootste deel van de Negev woestijn. 

Het plan was voorbereid door de Britse en Amerikaanse overheid. Op grond van een visioen van vele duizenden jaren geleden schonken de Westerse machten delen van een Midden-Oostelijk land weg aan de nakomelingen van Abraham.

Dat is net zo bizar als dat de de huidige Italianen, Nijmegen,  (Novo Magnum), weer claimen op grond van het feit dat het 2000 jaar geleden bij het Romeinse rijk hoorde. 

De Paus als vertegerwoordig van Christus op aarde:

Na de dood van Christus is het christelijke geloof een feit en een opvolger wordt aangewezen, een paus.  De Paus is de erkende leider van de katholieke kerk en elke Christen die zich tot de katholieken rekent. Hij wordt door algemene stemming gekozen.  Zijn heerschappij gaat over werelds grenzen heen. Zo verblijft de Paus in het Vatican in Rome maar is de baas over de Katholieken in China of in de Philipijnen of waar dan ook ter wereld. 

images?q=tbn:ANd9GcQIFCxyRZvHyDuIHI-4SC0

 Abū al-Qāsim Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muṭṭalib ibn Hāshim (ابو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم), was een man die in Mecca geboren werd in het jaar 570 na Christus en die Arabia verenigde onder de Islam.  Hij wordt erkend door de Moslims en de Baha-is als de laatste profeet die door God gezonden is.  Hij kreeg ook een tal van visioenen, net als Abraham en begon te preken en de onderliggende stammen te onderwerpen. Als je 1 God toestaat dan heb je met diversiteit in opvattingen van stammen niets meer te maken en verenig je hen makkelijker. De bekeringen gingen met grof geweld gepaard.

Het bracht een eenheid in de Arabisch wereld en Mohammed werd gezien als de  khalifa het geen de titel is voor de Islamische leider die ondersteunt door Islamistisch wetgeving, politiek en religieus richting geeft aan de staat, het Caliphaat. Net als bij de Christelijk Paus gaat zijn gezag over werelds grenzen heen en waar ter wereld zich ook een moslim bevindt, is die automatisch onder heerschappij van de khalifa. khalīfah (خَليفة betekent ook opvolger van, Mohammed dus. Het is de plicht van elke Moslim om gehoor te geven aan de oproep van de Kalief  aan een heilige oorlog. Een dergelijke oorlog wordt Jihad genoemd en de deelnemers Jihadisten. Ook over landgrenzen heen, waar dan ook ter wereld, dus ook in Spanje of Nederland, worden er dus Moslims bereikt die misschien gewetensbezwaar hebben door hun geboorte in Westerse landen, maar door hun Moslim geweten open staan voor de JIhad oproep.

300px-Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica_750.sv

 

Het Dilemma

Er werden in de loop der eeuwen diverse kalifaten gesticht, die op later tijdstippen weer uiteen vielen. Zo behoorde het hele middelandse zee gebied maar ook delen van Frankrijk tot het 1ste kalifaat, het strekte zich uit van Turkye, de middellandse zee rond, naar Saudi Arabia en to Spanje en delen van Frankrijk ( tot Narbonne ). Spanje werd el Andalus genoemd. Het Kalifat verplaatste zich op een gegeven moment zelfs op het vroegere Katholieke grondgebied en vestigde zich midden in Spanje, in Cordoba. Na de beslissende veldslag in 1492 dreef Spanje de laatste Moren terug naar Noord Afrika en werd Spanje weer een Christelijk, Katholiek land. Een strijd, de reconquesta, die 700 jaar in beslag nam om het land weer te zuiveren van Arabische invloed. 

De Isis

De isis is bezig een kalifaat te stichten, diegene die daar de leiding heeft kan, als kalief, elke Moslim oproepen tot Jihad daden, ter meerder glorie van het geloof, een heilige oorlog. Waar liggen de verschillen tussen Abraham en zijn visioen en de beslissing om de staat Israel gestalte te geven in 1947 en Mohammed en zijn visioen en het stichten van het kalifaat?

 Wie het weet mag het zeggen! Het dillemma is een ingewikkelde. waarom zou de verenigde naties in 1947 op grond van een visioen van duizenden jaren ervoor, Israel bestaansrecht gunnen en een kalifaat niet, dat ook gesticht werd door een man met een visioen. Het zijn de wereld beelden die botsen, het zijn de belangen die in de knoop komen. De ratio zegt dat er geen verschil is. Er is een Paus die Katholieken aanstuurt over de hele wereld en er is een kalief die de Moslims aanstuurt over de hele wereld.

200px-Mohammad_adil-Rashidun_empire-slid

Moslims volgen als Jihadist, de oproepen en  breken in hun ogen geen wetten. Hun wet schrijft deze straffen voor aan ongelovigen. De oproep is gedaan om een kalifaat te stichten en er is nu zelfs gezegd dat Spanje weer El Andalus moet worden, op grond van de historische authenticiteit van eerste kalifaat, net als Israel uit de bijbelse tijden weer vorm gekregen heeft in 1947. Daarnaast geven de overwinningen een enorme boost onder de Jihadisten en tonen dat zij voor Allah strijden en zijn profeet Mohammed, en ook de steun van Allah ontvangen in de strijd, gezien de victories.

De strijd tussen de halve maan en het kruis is nog lang niet gestreden en het zal onmogelijk zijn om de Isis jihadisten te overtuigen dat zij beestachtig in de weer zijn. Zij volgen immers de oproep van hun religieuse en politieke leider en dienen God terwijl zij dat doen... ohhhh wee over onze wereld zolang het kruis en de halve maan mensen aan kan sturen.

San Daniel 2014

lees ook van San Daniel
 

 

 

 

21/11/2015 22:18

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert