Ooievaar

Door Rob gepubliceerd in Dieren en natuur

In deze serie artikelen over Nederlandse park- en tuinvogels, lees je alles over de witte Ooievaar, Ciconia ciconia en zie je een aantal foto's van de ooievaar.

Tags/labels: Vogelsalgemeen, TuinVogels, Parkvogels, Ciconia

Park- en tuinvogels

Natuurlijk hebben we een tuin voor de mooie planten, voor de barbecue, om te spelen, om te eten, maar ook om te genieten van de natuur. Tuinvogels zijn een genot om te zien, om hun gedrag te observeren en ze geluiden te horen maken. In parken en bossen komen we ook prachtige vogels tegen.

De ooievaar

De ooievaar is een vrij grote vogel die we in grote delen van Europa , Afrika en Azië tegenkomen. Er zijn twee ondersoorten die overigens slechts licht van elkaar verschillen. De ooievaar hoort tot de familie der Ciconiidae of ooievaarachtigen en de wetenschappelijke naam is Ciconia ciconia.

4cf0a9310392853b907e2a2943a4e1ae_medium.

In de Nederlandse  dialecten wordt de ooievaar ook wel oaiever, oejevaar, of stork (Limburg), oiber, ierrebierre, störke of aaiberd (Groningen), earrebarre , adebar, hoetbar, ooyefaer, of Eiber (Friesland), uiver (Betuwe), steltlaupââh, gâhwe (den Haag), eileuver (Drenthe, Overijsel), stoark (Achterhoek), Luibert (Drenthe), ellever of uiver genoemd.

Beschrijving van de ooievaar

De ooievaar is een grote, slanke vogel met voornamelijk witte veren, behalve de vleugels die deels zwart zijn. Een volwassen vogel heeft rode poten en een lange spits toelopende rode bek. Ooievaars hebben een hoogte van ongeveer 1 meter 10, een gewicht van 3 tot 4,5 kilogram en  een spanwijdte van de vleugels tot ruim twee meter.

Gedrag van de ooievaar

De ooievaar is buiten het broedseizoen in groepen te vinden waarbij ze samen foerageren. In de winter trekken ooievaars naar Zuid-Europa en Afrika om te overwinteren al zijn er ook ooievaars die in de winter gewoon in Nederland blijven.

efc3ca2aaf3667b73a364dae4a926094_medium.

Het voedsel van de ooievaar

De ooievaar foerageert vooral in weidelanden, moerasgebieden en aan de waterkant. belangrijk is dat de vegetatie niet te hoog is, zodat hij zijn prooi goed kan zien. Het is een echte carnivoor en de ooievaar eet een breed scala aan prooidieren zoals

  • Vissen
  • Krabben en kreeften
  • Hagedissen
  • Amfibieën, zoals kikkers en salamanders
  • Kleine zoogdieren, zoals muizen, mollen en jonge ratten
  • Insecten, zoals kevers, krekels en sprinkhanen
  • Regenwormen
  • Jonge vogels en soms ook eieren

Geluid van de ooievaar

Het geluid wat de ooievaar maakt is een luid, op afstand te horen, geklepper met de snavel, waarbij de ooievaar het hoofd soms naar achter op zijn rug buigt. De bek wordt opengedaan en met kracht weer dicht en dat snel achter elkaar.

Broedgedrag en broedtijd van de ooievaar

Vanaf het tweede/derde levensjaar is de ooievaar broedrijp al broeden sommige exemplaren niet voor hun vijfde levensjaar. Ze vormen een paar voor het broedseizoen en gaan dan weer uit elkaar. De vogels maken een nest in een boom, op een dak of op een door de mens gemaakte stellage. Ooievaars zijn vaak te vinden in de nabijheid van menselijke nederzettingen.

Het totale nest, wat wordt opgebouwd uit takken en twijgen kan wel 250 kilogram aan materiaal bevatten.  De mannetjes gebruiken het nest vaak jaren achtereen. Tijdens het broeden zijn de vogels zeer territoriaal.

Een ooievaar legt doorgaans vier a vijf eieren. Deze worden vanaf het eerste (in zeldzame gevallen vanaf het tweede) ei bebroed en komen na ongeveer 33/34 dagen uit, waarbij beide ouders broeden. Zwakke jongen worden door de ouders gedood als er onvoldoende voedsel beschikbaar is. Na ongeveer twee maanden vliegen de jongen uit en nog eens tweeëneenhalve maand later zijn ze sterk genoeg om naar Afrika te vliegen.

Ooievaars en de geboorte van kinderen

e0dc7832cb485079207cd5f218ec78a8.jpg

In de Europese legendes wordt de ooievaar gezien als de brenger van baby’s.

In het sprookje “De ooievaars” van  Hans Christian Andersen wordt dit beeld bevestigd. De ooievaars bezorgen de baby’s in de schoorsteen.

In veel culturen wordt gedacht dat het doden van een ooievaar ongeluk brengt, al worden ze ook wel gegeten.

In Nederland is de ooievaar een beschermde vogel.

De ooievaar

4149533eb331a6f605a67cbbb1e91d72_medium.De ooievaar is een prachtige vogel die na een moeilijke periode weer helemaal terug is in Nederland.

In den Haag zie ik ze weer heel regelmatig en ook zit er er af en toe eentje in mijn tuin.

Het is een prachtige vogel!

 

Uit de serie over park- en tuinvogels:

Blauwe reiger, Bonte specht, Ekster, Fuut, Halsbandparkiet, Huismus, Kauw, Meerkoet, Merel, Mezen, Nijlgans, Roodborstje, Spreeuw, Turkse tortel, Vlaamse Gaai, Witte Ooievaar en de Zwarte Zwaan.

21/11/2015 20:32

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert