Daesh, Sirïe, moskees

Door San Daniel gepubliceerd in Nieuws en politiek

 images?q=tbn:ANd9GcQFnx33oPBR-3-zKGXVxy9De staat van beleg is afgekondigd in Frankrijk. Dat is een duidelijk gebaar van de president. Een niet mis te verstaan gebaar. Het is een signaal dat grenzen overschreden zijn en dat het tijd is om minder tolerant te zijn en de bevolking te beschermen tegen geradicaliseerde misleide idioten. Ik vrees echter dat het een politiek gebaar is, waarvan de inpact langzaam zal wegvloeien als de nieuwswaarde en de verschrikking plaats biedt aan andere gebeurtenissen, of die zouden in het verlengde moeten liggen van de dramatische moordpartijen in concertzalen, eetgelegenheden en sportcentra door de 'strijdertjes' van Daesh.

Het geeft een sterke volmacht aan militairen en de politiemacht. Immers zonder huiszoekingsbevel mogen huizen betreden worden en binnenste buiten gekeerd worden, mensen mogen gearresteerd worden zonder dat een beschermend wetsprotocol gevolgd wordt. Ik heb daar zelf niet zoveel moeite mee, als terroristen onze wetten niet eerbiedigen en moorden om het moorden, dan moet men niet verbaast staan als wij die mensen die wij van dergelijke activiteiten verdenken buiten de gangbare wetsvorm ondervragen of natrekken.  

De staat van beleg zal in eerste instantie 3 maanden van kracht zijn en binnen die termijn stelt Hollande, de president, zal hij Daesh vernietigen. Daad krachtige woorden, nu ben ik toch echt erg nieuwsgierig naar de uitwerking van dit politiek geweld. 

                                 images?q=tbn:ANd9GcTpPEH76jFw4VAwMYXR-0O

Er is sprake dat Moskees gesloten moeten worden omdat zij gezien worden als ontmoetingsplekken van haat Imams en jongeren die zij trachten te beïnvloeden. Kijk en daar begint het één en ander onrealistische vormen aan te nemen. Als je de Moslims in het algemeen aanpakt door bijvoorbeeld hun gebedshuizen te sluiten, dan zul je ze schofferen en veel eerder die Moslims die eerst nog gematigd waren radicaliseren. Dat is waarschijnlijk ook de opzet van Daesh. Als wij onse mede burgers aanpakken omdat zij Moslim zijn krijg je verdeeldheid en strijd.

We moeten de Islamisten aanpakken die totalitair zijn, die ongelovigen willen uitroeien en uit zijn op wereld dominatie. Het is goed om Moskee's te laten voor wat ze zijn. Je moet er niet aan denken dat die zelfde haatImams buiten de waarneming van allerlei diensten om, in schuilkerken als vervolgde martelaren hun demagogische gebral spuien. Nu zijn de haatimams gecentraliseerd en bekend en de locaties zijn ons ook bekend. Hup militairen, stap een moskee in, we zijn tóch in staat van beleg en reken de haatimams in. Zonder proces.... uitzetting of een paar jaar het gevang in.

En ondervragen door militaire onderzoekers en netwerken nagaan en inrekenen en ondervragen en .. en ..en. Je mag Hindoe zijn, Christen zijn, Moslim, Joods ortodox en noem zo nog maar wat ideologïen op, maar je moet onze stam waar je geboren bent of neergestreken bent, respecteren en dat geldt ook voor haar wetten die enkel gericht zijn op het welbevinden van de grootste groep.

                              images?q=tbn:ANd9GcR_VkFA0k7OJcrGltgJWmV

Dan hebben we Sirïe die nu met haar Daesh de grote broek heeft aangetrokken. Arabische landen zijn gevoelig voor authoriteit, vroeger was het Nasser, toen weer Ayatollah Chomeiny, we hebben Sadam Hoessein gehad en nu hebben we een stel misleid gespuis dat zich Daesh noemt. De overkomst tussen al deze genoemde mensen is de zucht naar macht, het uitschakelen van het Westen, en van Israël, dat als exponent van het Westen wordt gezien. de verspreiding van de Islaam en bij niet acceptatie van het geloof of haar wetten, executie. 

Westerse vrouwen zijn in de ogen van de radicale Islamist hoeren, let wel niet in de ogen van de Moslims, ik heb het over de Islamisten, wij zijn Kaffurs, ongelovige honden die gedood moeten worden. Imams roepen op om onze vrouwen te bevruchten en zo ons ras uit te roeien. Fijn besnaarde lieden wel.  Het probleem is dat de doorsnee Moslim gelooft dat de Imam rechtstreeks van het huis van Mohamed afstamt, dus de waarheid verkondigt, anders zou je twijfelen aan de profeet, hetgeen de dood tot gevolg heeft. 

Wij zullen als Westen, samen met de Russen en de Moslims, de handen inéen moeten slaan om Sirïe te delen in een deel dat Sirïe is, onder de president Assad en even tijdelijk een rest gebied toestaan dat dan toevalt aan Daesh. Om daarna, als de eenheid is hersteld, met Assad weer in het zadel, het Sirïe van Assad te steunen in stap twee en Daesh uit te roeien. Probleem is dat er wel wat water door Tigris moet vloeien eer het zover is, daar Assad nogal wat Sirische onderdanen in zijn burgeroorlog heeft gedood. Soms moet de pragmatiek echter hoogtij vieren en moet je kiezen uit de beste van twee slechte oplossingen. 

Haal je Daesh weg dan, net als bij plant waar de wortels weg geschept worden, verdort en verdroogt en verwaait het geheel de vergetelheid in tot de volgende 'sterke man' opstaat in Arabische gebied.

Wij moeten ons niet laten verleiden tot een demagogisch gebral tegen Moslims, we moeten de Islamisten vervolgen tot het einde, maar echt zonder pardon, sleur hen uit hun huizen en verkrijg alle informatie, hoe dan ook, die wij als vrije maatschappij behoeven om te overleven en om onze eigen stam en waarden en normen veilig te stellen. We moeten om, en Assad weer stevig in het zadel helpen en met hem Daesh  vernietigen. Daarna rekent zijn eigen bevolking wel, dan niet af met hem.

Het gaat u allen goed, God Bless.

 

19/11/2015 22:57

Reacties (5) 

1
21/01/2016 13:01
Goed verhaal, maar of het in het zadel houden van Assad de oplossing is, weet ik zo net nog niet. En wat de puntjes op de i betreft: er zitten nogal wat spelfouten in.
21/01/2016 18:57
ja vorm en/of inhoud... het is maar wat je het belangrijkste vindt
23/11/2015 23:54
20/11/2015 06:40
Je onderschrijft hier wat ik al tijden ook loop te zeggen.

http://candice.plazilla.com/page/4295177940/syrie-het-kan-twee-kanten-op
1
19/11/2015 23:50
Goed verhaal met de punten op de ''ie'' gezet.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert