De piramide van Maslow

Door Nonnie gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Wat motiveert ons, mensen? Waarom doen we wat we doen? De piramide van Maslow legt een basis om te begrijpen wat wij nodig hebben op een bepaald moment in ons leven.

Wie was Abraham Maslow?

722fd8c97825bdea860322e28ac6dcbdTWFzbG93Abraham Maslow (1908-1970) was het oudste kind van Joodse immigranten uit Rusland. Hij studeerde rechten aan de City College van New York en raakte later geïnteresseerd in psychologie. Door zijn ontmoeting met Kurt Goldstein maakt hij kennis met het begrip ‘zelfrealisatie’, waarna hij zijn eigen theorie begint te ontwikkelen. In 1943 publiceert hij zijn werk ‘A theory of human motivation’, waarin hij zijn hiërarchische behoeftenstructuur uitlegt. Tot op de dag van vandaag wordt dit model nog toegepast in managementtrainingen en als model voor persoonlijke ontwikkeling.

De piramide van Maslow

Zijn theorie is erop gebaseerd dat er een hiërarchie bestaat in de menselijke behoeften. Vandaar dat zijn model in de vorm van een piramide wordt voorgesteld. De onderste laag van de piramide is de basis, daarboven zit een nieuwe laag enz. enz. Nou is Maslow’s uitgangspunt dat de behoeften in elke laag moeten zijn bevredigd, voordat een individu actief op zoek zal gaan naar de bevrediging van de behoeften in de laag daarboven. De top van de piramide is zelfverwezenlijking, maar voordat we daar zijn aangeland, moeten wel eerst de lagere niveaus worden doorlopen.

De vijf niveaus van de piramide

De onderste laag is de basis: hierin staan fysiologische behoeften als water, voedsel, lucht, slaap en seks: de eerste levensbehoeften.

Een stapje hoger wordt gevormd door veiligheid en zekerheid. Hierbij valt te denken aan lichamelijke veiligheid, een huis, een baan, familie en gezondheid.

Als deze behoeften zijn bevredigd, stijgen we naar het niveau, waar sociale contacten een rol spelen. We gaan op zoek naar vriendschap, liefde en een gevoel van saamhorigheid, het gevoel ergens bij te horen en onderdeel uit te maken van een groter geheel.

Als ook deze verlangens zijn verwezenlijkt, klimmen we weer een trapje in de hiërarchie naar het level, waar erkenning en waardering centraal staan. In eerste instantie gaat het hier om zelfrespect, maar uiteindelijk ook om respect en aandacht van en voor anderen. Op dit niveau vinden we ook de wens om bewonderd te worden en uiteindelijk de honger naar macht en status binnen een groep.

Het laatste en hoogste niveau is, zoals gezegd, het punt van de zelfverwerkelijking. Hier zijn mensen bezig om zich persoonlijk en geestelijk te ontwikkelen en te groeien. In dit stadium gaan mensen hun capaciteiten, vaardigheden en talenten inzetten om zich volledig te kunnen ontplooien, geïnspireerd door kwaliteiten als schoonheid, wijsheid en geestkracht. Dit niveau wordt gezien als een topervaring. Het is dan ook letterlijk het topje van de piramide. Wat een uitzicht!

15f99f2165aa8c86c9dface16fefd281cHJha3Rp

De praktijk

Maar zoals bij veel theorieën is de praktijk vaak weerbarstig. Wat mensen nodig hebben volgens de piramide vindt plaats in een bepaalde volgorde, namelijk van onder naar boven. Nou geloof ik zelf dat er best voorbeelden zijn te bedenken waarin die volgorde niet zo strikt is.

5bca8566db79f3788be9efd96c9ed70dc2Vrcy5qWat te denken van de man die van de rechter van zijn vrouw mocht scheiden, omdat ze niet voldoende seks met hem had. De wreedheid van het chronische gebrek aan seks heeft hem vast niet tegengehouden om een baan, een huis of een familiekring te verwerven. Evenmin hoeft dit te betekenen dat hij geen sociale contacten had, of in staat was tot zelfrespect. Misschien is het deze seksberoofde zelfs wel gelukt om zich verder uitstekend te ontplooien. Wie zal het zeggen?

Ander voorbeeld: Stel, je zit lekker comfortabel op niveau vijf, alles voor elkaar in je leven en je bent je ook persoonlijk flink aan het ontwikkelen. Dan, als een donderslag bij heldere hemel stort je relatie in. Je wilt geen dag langer het huis delen met je partner en belandt op de bank bij je beste vriendin. Dan ben je opeens teruggeworpen in niveau 1 en is je eerste behoefte niveau 2, een eigen dak boven je hoofd. Betekent dit dat je opeens geen sociaal netwerk meer hebt, geen zelfrespect of waardering van anderen en al helemaal geen pogingen zult doen om je te ontplooien? Dat lijkt me toch niet.

Het mag duidelijk zijn; dit model dient niet al te star te worden toegepast. Maslow zelf heeft hier het laatste woord:

Even if all these needs are satisfied, we may still often (if not always) expect that a new discontent and restlessness will soon develop unless the individual is doing what he is fitted for. A musician must make music, an artist must paint, a poet must write if he is to be ultimately at peace with himself. What a man can be, he must be. This need we call selfactualisation.

Abraham Maslow

add5aebfcb33a2206b6497d53bc4f309bHVjaHQg

 

Meer Nonnie?
http://www.nonniegelezen.nl

fef01920c033eb72302a9484d6d0ddf1_medium.

19/11/2015 11:39

Reacties (4) 

19/11/2015 13:25
Leuk je hier te zien!
Bekend model in inderdaad neie al te rigoreus toe te passen. Volgens mij is het mogelijk om als persoon tegelijkertijd op verschillende niveaus te leven.
19/11/2015 15:43
Idem dito.
En dat laatste klopt helemaal. Zelf switch ik tussen niveau's of ik in een op hol geslagen lift zit.
1
19/11/2015 12:59
Ik kende het model wel, maar het blijft zeker interessant om over na te denken. En, zoals je al schrijft, een theorie om naar de geest en niet naar de letter te bekijken. Uitzonderingen in individuele blijven beslist mogelijk.
1
Nonnie tegen ZiaRia
19/11/2015 15:34
Precies!
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert