Isis of Daesh en Parijs

Door San Daniel gepubliceerd in Nieuws en politiek

Over mentale dwergen en extremistische rothonden

 

Tjah je kunt en moet niet iedereen over één kam scheren, maar het moge duidelijk zijn dat er wel geschoren moet worden en dat pelsen ontdaan moeten worden van luizen.

Vrijdag avond, wat een gezellig begin van een avondje uit had moeten zijn in Parijs, eindigt in een dramatische moordpartij door leden van de andere stam.  Welke stamzoudt u kunnen vragen. Laat ik duidelijk zijn, de stam van moordlustige extremistische laffe mentale dwergen. Misleid door hun door en door verrotte klote leiders die keurig buiten zicht blijven.  

Mensen die  na een stressvolle week even willen bijkomen en naar een theater gaan worden één voor één neergemaaid door extremistische tering Moslims, die zichzelf daarna van het leven beroven door een bomgordel af te laten gaan.

Op de zelfde avond worden 200 mensen gedood door een extreme tering hond die ongeveer hetzelfde flikt in een stadion waar een 'friendly' game plaats vindt. 

Op andere plekken stormen de extreme randdebielen restaurants binnen onder het roepen van 'dat hun God groot is', en slachten de gasten af.

Kijk dan moet je wel redelijk gestoord zijn en dat zijn  deze mensen ook. Maar laten we de Moslim gemeenschap eens statistisch tegen het licht houden, meestal leidt dat tot verbeterde inzichten. Statistiek die men zo kan verifiéren uit een studie van de Prager Universiteit. 

 

Ideologie als vervloeking door de tijd heen:

-In het begin van de 20ste eeuw was het Fascisme. Met zijn oorsprong in Italïe rond 1920 en uitwaaierend naar Duitsland en Japan. Een ideologie die weinig tolerant was tegen anders denkenden. Het veroorzaakte een wereldoorlog en het kostte aan 50 miljoen mensen het leven om het uit te roeien.

-In de tweede helft van de 20ste eeuw was de vervloekte ideologie Communisme dat in China, Rusland en kleinere Moaistische gebieden aan 100 miljoen mensen het leven kostte.

-Nu is de meest gevaarlijke ideologie de islaam en dan heb ik het over de radicale en geweldadige vorm van Islaam. Net als in de voorgaande ideologïeen, het Fascisme en het Communisme is het totalitair in oorsprong. Geen ruimte voor andere meningen. 

Er is totale controle vanuit de staat. Net als de voorgenoemde ideologïen is het expansionistisch van aard. het overschrijdt grensen en wil zoveel mogelijk mensen onderwerpen en weer zoals bij het communisme en fascisme is men bereid om te doden om het doel te bereiken.

Dat leidt tot een beweging die onze verworven vrijheden wil inkapselen. Net als bij voorgenoemde ideologïeen, het Fascisme en het Communisme is er geen ruimte voor:

-vrije meningsuiting

-vrij handelsverkeer

-vrijheid van religie

-vrijheid om bijeen te komen (protesten)

-pers vrijheid

en voor de eerbiediging van mensenrechten, die daardoor met de voeten worden getreden. 

De islaam verwerpt de scheiding van staat en kerk, bij hen is het één en hetzelfde instituut.

 

Een regering op Islamitische grondslag wordt alleen geaccepteed als zij zich laat leiden door religieuze wetten, de Sharia. Deze wetgeving is gebaseerd op de Koran en deSunna. De Koran wordt gezien als de letterlijke woorden van God door de mond van de profeet ingegeven. Waar de Sunna de verzameling is van de woorden van de profeet en de daden door Muhamed verricht.

De Islamisten geven de volgende Interpretatie aan de Sharia wetgeving.

- Een either die als Moslim geboren is mag zich nooit bekeren naar een ander geloof of zal ter dood gebracht worden.

-mensen die overspel plegen moet gedood worden door steniging

- Een ieder die de profeet of de Islaam beledigt moet gedood worden

- Dieven worden gestraft door afhakking van een ledemaat

- meerwijverij is toegestaan en kindhuwelijken worden als normaal beschouwd.

Deze wetgeving wordt nu nagevolgd in Syrië, Saudi Arabïe, Iran en Irak, Afganistan, Pakistan en Nigeria en Sudan.

Als Shariaïsten  zelf volgens hun wetten zouden leven en andersdenkenden met rust zouden laten dan was er zich geen probleem op wereldschaal aan het ontwikkelen, maar zo is dat niet. De Sharia is gericht op verspreiding van de Islaam en op uitbreiding over staatsgrenzen heen en een ieder die zich daar tegen verzet moet worden gedood. Dat slaat met name op de Westerse wereld, De VS, Europa en Israél, maar ook mede Moslims die niet extreem zijn.. Tot nu toe zijn er door extreme Islamisten meer Moslims gedood dan leden van welke andere groep dan ook. Dus hoeveel Islamisten zijn er?

Er zijn bij benadering 1.5 miljard Moslims in de wereld. Hoeveel mensen uit deze groep zijn islamisten (lees extremisten)? Het Pew onderzoek uit 2013 toonde aan dat 86% van de bevolking in Pakistan en 80% in Egypte en 66% In Jordanïe dood door steniging steunt.79 % van de Pakistani en  62% van de Palestijnen, 58% in Maleisïe, steunen executies van Moslims die zich bekeren.

 

Als 'slechts' 10% van de Moslims Islamist is dan praat je over 150 miljoen mensen die redelijk extreme denkbeelden er op na houden. Wie zouden uit die groep openstaan om geweldadige acties uit te voeren?

Denk aan:

  • -Al Quada
  • -ISIS
  • -Taliban
  • -Hamas
  • -Hezbolah
  • -Boko Haram
  • -Al Shabaab en er zullen nog wel meer splintergroeperingen zijn.

Acties zoals zelfmoord commando's met gordel bommen in supermarkten en aanverwante openbare plaatsen, moordenaars die begravenissen verstoren, of hen die zuur in gezichten van vrouwen gooien. of hen die broers of zusters vermoorden uit erewraak. Of die mensen gijzelen en doden of vliegtuigen opblazen. De Amerikaanse veiligheid diensten ramen het aantal opzettelijk laag maar gaan nog altijd uit van een percentage van 2% van die groep van150 miljoen Islamisten, dat zijn er nog altijd 3 miljoen die hun leven willen neerleggen om zoveel mogelijk ongelovigen om te brengen. Laat dat even goed inzinken 3 000 000 potentiele terroristen die  verbonden worden door een gezamelijk onderschreven ideologie. 

Dit zijn de luizen uit de pels in de aanhef van mijn artikel, de overgrote meerderheid van Moslims is niet extremistisch.

In de laatste eeuw heeft de vrije wereld tot 2 maal toe de vervloekte ideologieën tot staan kunnen brengen.  Als wij vrijheid als een hoog goed zien dan moeten Moslims en niet Moslims gelijk, de handen in een slaan en de extreme ideologie van de Islamisten uit roeien, helaas als dat te vuur en te zwaard moet, dan zij het zo.

Laat u niet intimideren, ik laat dat zeker niet toe in mijn leven. 'We shall overcome' en roeien de hufters uit.

God Bless.

16/11/2015 07:50

Reacties (3) 

17/11/2015 20:30
2
17/11/2015 20:30
Je hebt gelijk met je schrijven. Het oprukkende islamisme is naar mijn mening de grootste bedreiging voor de vrije wereld sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw. Alleen totale vernietiging van die extreem radicale elementen zal rust terug brengen. Een middenweg is er niet.
2
16/11/2015 14:25
"Als Shariaïsten zelf volgens hun wetten zouden leven en andersdenkenden met rust zouden laten dan was er zich geen probleem op wereldschaal aan het ontwikkelen, maar zo is dat niet."
Klopt. IS riep het kalifaat uit, met bendeleider Abu Bakr al-Baghda-di als kalief. Een kalief is de opvolger van de profeet Mohammed en in een kalifaat is het islamitische recht van kracht in zijn meest pure vorm, zoals vastgelegd in de Koran en de soenna.
De islamitische traditie leert dat de wereld twee periodes zal kennen waarin het kalifaat bestaat, met daartussen een tijd waarin tirannen reger...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert