Wat kan je doen met een lot van Lotisico?

Door Yrsa gepubliceerd in Ondernemen en werk

Wat kan je doen met een lot van Lotisico?

In 1902 werd de Eerste Nederlandsche Maatschappij tot Verzekeringen van Risico in Loterijen opgericht.
Johannes Gerard Haighton bracht een verzekeringspolis op de markt. Met dat lot kon je je indekken tegen het risico van een loterij. In het hele begin werd de uitslag gekoppeld aan de Staatsloterijshow, maar ze werden begin jaren dertig gedwongen zelf trekkingen te organiseren toen de Staatsloterijshow de nummering wijzigde.

Verzekerde waarde van wel tienduizend gulden!

In de tijd dat deze loterij leven in werd geblazen was dit veel geld en veel mensen zijn overgegaan tot het aanschaffen van zo’n lot. Voor honderdvijftig gulden (ook dat was veel geld) had je al een lot  en je was verzekerd van een te winnen waarde van tienduizend gulden. Theoretisch klinkt dit mooi en aanlokkelijk, maar we leven niet meer in 1902 en ook niet meer in het guldentijdperk, met andere woorden de te winnen bedragen zijn aanzienlijk lager dan destijds. Bovendien zit er geen einddatum aan het lot.  Het is ook niet vreemd dat er sinds de oprichting van Lotisico al velen loten verdwenen of vergeten zijn. We praten hier immers over een papieren document, dat op naam staat.

Jarenplan

Lotisico bestaat nog steeds en heeft drie keer per jaar trekkingen, namelijk in januari, mei en september. De uitslag wordt op hun website gezet en via de site valt ook jouw lotnummer te checken.
Er zijn vele loten in omloop, al zullen er in de loop der tijd vele loten vergaan zijn. De winkans is klein. Er kan jaren over heengaan, soms wel dertig jaar, voor er weer een pijs(je)  op jouw lot valt.
De gewonnen prijzen worden van het verzekerde kapitaal van tienduizend gulden afgetrokken en het lot blijft net zo lang bestaan tot de tienduizend gulden bereikt is.
Met andere woorden, een lot kan generaties lang meegaan.

Op naam

Een lot van Lotisico staat op naam. Het lot kan overgedragen worden aan familie en blijft in de race tot de tienduizend gulden uitbetaald is. Gezien de uitgekeerde bedragen en de nog uit te keren bedragen kan dit bijzonder lang duren.

Een zoektocht op het internet leert dat er nog weinig waarde valt te hechten aan deze loterij.  In elk geval niet meer de waarde die er destijds aan gehecht werd.

14/11/2015 20:56

Reacties (3) 

1
16/11/2015 22:36
Dit is niet bekend in België (denk ik toch?)
1
Yrsa tegen Chrisrik
16/11/2015 22:48
Nee, het is een Nederlandse Maatschappij, dat destijds gekoppeld was aan de Staatsloterij, met als binnenkomer dat verzekerde bedrag van 10.000 gulden.
1
15/11/2015 03:47
Ik kende dit niet. Mooi artikel.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert