Mijmeringen

Door Monique De Pique gepubliceerd in Mijmeringen
Meningen: je kunt niet met ze en je kunt niet zonder ze. Zo heb ik bijna overal wel een mening over. Het lijkt wel alsof er continue een stroom van kwelgeesten uit je hoofd springen en de wijde wereld intrekken. Ze gaan een eigen leven leiden en soms is het bijna niet te geloven dat het een product is van mijn eigen geest. Ik mo...
177
7
15/03/2019 16:56

Populaire artikelen

Nog geen trending artikelen