Nieuws en politiek

Door San Daniel gepubliceerd in Nieuws en politiek
Dus de beelden dringen je oog binnen. De camaraploegen staan klaar, er wordt een zwaar appél gedaan op emoties. Een oorlogszone, totale vernietiging van wijken, Isis 'strijders' (lees tuig en schorem) en de daar uit vloeiende vluchtelingen. De Europese gemeenschap die aan Griekenland en Italïe miljarden betaalt om de instroom ...
177
3
12/08/2018 13:59
Door Zevenblad gepubliceerd in Nieuws en politiek
Mijn trouwe lezers weten zo langzamerhand wel dat ik een zwak voor Donald Trump heb: die Amerikaanse bizon die dwars door alle reg...
277
19
10/08/2018 19:41
Door San Daniel gepubliceerd in Nieuws en politiek
We do not know half what we let in .. the 'gentleman' pictured below was an Isis slaughterer, a radicalized brute, he was allowed to enter England as a refugee and has now disappeared without a trace. Europe has its problems. on the one hand, we are traditionally the seat of democracy and on the other hand, it is a weapon that i...
51
1
06/08/2018 21:31
Door Guivanho gepubliceerd in Nieuws en politiek
Het schiet niet op met de onderhandeling tussen EU en VK over hoe de Brexit vorm moet worden gegeven. Dat ligt in de eerste plaats aan de politieke verdeeldheid bij de Britten zelf. Het referendum liet weliswaar een ja zien, maar niet met ruime meerderheid. Te vrezen valt dat aan de keuze om uit de EU te stappen een fikse dosis ...
25
1
03/08/2018 12:10
Door San Daniel gepubliceerd in Nieuws en politiek
Wij weten niet half wat wij in huis halen.. het 'heerschap' hier beneden afgebeeld was een Isis slachter, een geradicaliseerde kneus, hij mocht Engeland in als vluchteling en is nu spoorloos. Europa heeft zo zijn problemen. enerzijds zijn wij van oudsher de zetel van de democratie en anderzijds is dat een wapen dat tegen ons wor...
177
10
01/08/2018 19:02
Door San Daniel gepubliceerd in Nieuws en politiek
Hi Ribo, I'm coming to Castellón, we have to talk. About financial issues Mr. President? No, about 'the killers'. Spain has been buzzing for a few days now with scornful jokes about Prime Minister Sanchez. I have always had something against saloon socialists, people who know how the working class toils, but have never lifted m...
0
0
25/07/2018 18:38
Door San Daniel gepubliceerd in Nieuws en politiek
Hoi Ribo, ik kom naar Castellón, we moeten even praten. Over financiele kwesties mr de president? Nee, over 'the killers'. Spanje staat al een paar dagen bol over de smalende grappen over premier Sanchez. Ik heb altijd al wat tegen salon socialisten gehad, mensen die wel weten hoe de werkende klasse zwoegt, maar zelf nooit meer...
51
12
25/07/2018 17:58
Door Zevenblad gepubliceerd in Nieuws en politiek
De roofdieren zien hun kans weer schoon...vooral de wolven in schapenvacht.... Na al dat gebleer van de Europeanen over 'America F...
379
11
19/07/2018 22:51
Door Zevenblad gepubliceerd in Nieuws en politiek
Het is even geleden dat ik iets over de wereldpolitiek geschreven heb, maar intussen is er weer voldoende stof beschikbaar. Terwij...
328
11
17/07/2018 22:24
Door Krunalp gepubliceerd in Nieuws en politiek
You can become successful managing your own properties when you understand how proper bookkeeping works for you. This means employing the right property management accounting practices that follow state and federal guidelines while letting you create a structure of success that can build up over time. What follows are a few tips...
25
0
16/07/2018 08:40
Door Lucifall gepubliceerd in Nieuws en politiek
Het is weer zover. De wereld vergaat op 27 juli 2018. Na de vele decepties dat de apocalyps toch niet kwam hebben we een nieuwe da...
177
6
30/06/2018 11:57
Door Vita gepubliceerd in Nieuws en politiek
De Internationale Dag tegen Corruptie of Anti Corruptie Dag is elk jaar op 9 december. Corruptie is volgens de Verenigde Naties een complex sociaal, politiek en economisch verschijnsel dat alle landen treft. Corruptie ondermijnt de democratische instellingen, vertraagt ​​de economische ontwikkeling en draagt ​​bij aan ee...
0
0
23/06/2018 10:35
Door Asmay gepubliceerd in Nieuws en politiek
Niet alle wetten stonden van het begin af aan in het Wetboek van Strafrecht. Er zijn in de loop der tijd heel wat nieuwe wetsartik...
253
8
19/06/2018 12:04
Door San Daniel gepubliceerd in Nieuws en politiek
This is the cv of Mr. Sanchez and that looks good with a small note, actually a side note. Mr. Sanchez, the new Premier has no master's. He writes that, but it is not the case. This reminds me so much of the scandal surrounding Mr. Charles Swietert in the Netherlands, who was only state secretary for three days in the 1980s. Ver...
25
0
14/06/2018 18:04
Door San Daniel gepubliceerd in Nieuws en politiek
Dit is de cv van de heer Sanchez en die ziet er goed uit met een kleine aantekening, eigenlijk een kanttekening. de Heer Sanchez, de nieuwe Premier heeft geen masters. Hij schrijft dat wel maar het is niet zo. Dit doet mij zo denken aan het schandaal rond de heer Charles Swietert in Nederland, die slechts drie dagen staatsecreta...
127
9
14/06/2018 17:38
Door San Daniel gepubliceerd in Nieuws en politiek
a record .. the shortest-serving minister ever in Spain, dismissed after being appointed only 4 days ago. The today dismissed Minister of Culture Mr. Maxim Heurta. Annoying record if it concerns yourself, he has committed fraud for only 218,233 euros. Extra annoying because he was installed in the palace of king in front of the ...
25
0
14/06/2018 16:29
Door San Daniel gepubliceerd in Nieuws en politiek
een record.. de kortst zittende minister ooit in Spanje, ontslagen na 4 dagen geleden benoemd te zijn. De vandaag ontslagen minister van Cultuur de heer Maxim Heurta. Vervelend record wel als het je zelf betreft, hij heeft voor slechts 218.233 euros gefraudeerd. Extra vervelend omdat je in het paleis van de koning in bijzijn van...
127
6
14/06/2018 15:39
Door San Daniel gepubliceerd in Nieuws en politiek
Iñaki Urdangarin, huwde de dochter van de Spaanse koning en werd verheven in de adelstand en benoemd tot Hertog van Palma de Mallorca. Als je schoonvader koning is en je zwager de toekomstige koning dan moet je kostje gekocht zijn, dat kan niet anders. En een hertogdom toegeschoven krijgen is geen sinecure. Dat was ook zo, maar...
51
0
13/06/2018 09:17

Populaire artikelen