Verhalen en Poëzie

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
"You know," my wife said, "I don't care where the cursed thing came from, I thought it was a nasty bowl, and whether it came from the Middle East or not, I'm glad it is gone from my house." I thought about my guts. The voice from the tap had 'promised' me that they would be pulled out if I didn't get hold of the bowl and I just ...
0
0
25/02/2020 19:52
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'Weet je,' zei mijn vrouw, 'het maakt mij niets zoveel uit, ik vond het een akelige schaal en of die nu uit het Midden-Oosten kwam of niet, ik ben blij dat die uit mijn huis is.' Ik dacht aan mij ingewanden. De stem uit de kraan had mij beloofd dat die er uitgerukt zouden worden als ik de schaal niet te pakken zou krijgen en ik ...
25
0
25/02/2020 07:13
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Barrel Racing: As a young boy, little to nothing happened in my village. I lived for a while in a rather religious fishing village. Once a year, however, the fair came to brighten our village up. The market square then became a magical place for a week, with a ferris wheel, a pulling rope tent, the usual haunted house. that was ...
25
2
24/02/2020 20:45
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
"How was it at your sister's," my sweetheart asked as I stepped into our house. "Nice," I replied, "Father Peter was there with two elders." "That was nice," my wife asked? "Yes, it was," I laughed, "father Peter is a fine person and one of the elders was an Indian, but he was more Christian than anyone else." I doubted whether ...
25
0
23/02/2020 20:04
Door Candice gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Boek en film: Het is aardig bekend dat ik met beide niks (meer) heb. De laatste keer dat ik naar de bioscoop ging was in 1991 naar...
0
0
23/02/2020 19:59
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'Hoe was het bij je zus,' vroeg mijn lief toen ik ons huisje naar binnen stapte. 'Leuk wel,' antwoordde ik, 'father Peter zat er met twee ouderlingen.' 'Dat was leuk,' vroeg mijn vrouw? 'Ja wel,' lachte ik, 'father Peter is een fijn mens en één van de oudelingen was een indiaan maar die was Christelijker dan wie dan ook.' Ik t...
25
2
23/02/2020 18:55
Door Angelsuenos gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Een uur lang, zitten wij samen in de trein. Totale onbekende voor elkaar. Geen woord word er gesproken. Geen zichtbare verbintenis Alleen het raam Die ons de afspiegeling laat zien Van onze reisgenoot Het raam Waar we afwisselend in kijken Dromend, verwarmend aan wat het laat zien Tot onze ogen kruisen En we beide niet weten hoe...
51
0
23/02/2020 17:42
Door Candice gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
De legendarische Ivanhoe … was een loser! Als kind heb ik wel naar de serie Ivanhoe gekeken, maar ik was veel meer een fan van L...
51
2
23/02/2020 12:31
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Snowmen and apelike people In North America in the area that overflows into Canada, a story, a legend, a myth about a Big Foot has been going on since time immemorial. It would be a beast that is usually seen at nightfall. That would suggest that it is a nocturnal animal. The traces that are said to belong to the creature point ...
25
1
22/02/2020 18:50
Door Rabbit-green gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Tot mijn verbazing zag ik op het nieuws, iets over tehuizen en kregen slachtoffers van geweld in tehuizen/jeugdzorg en geboren na ...
102
6
22/02/2020 17:15
Door Angelsuenos gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Ik weet het. Het is beter zo. Voor jou. Voor mij. Voor iedereen. De ondragelijke pijn heeft nu de kans om dragelijk te worden. Alleen zelfs dat besef, stilt niet mijn tranen. Mijn verstand weet het. Het is mijn hart die huilt, als een weerwolf naar de volle maan. Het huilt, om het moeten loslaten van iets wat haar heel dierbaar ...
76
0
21/02/2020 12:43
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
A few years ago I came across photos from a special collection and I wrote an article about the Lumberjack, an often-expelled hard-working worker who cut down incredibly large trees by hand. (see wood vests 1900). A special early collection of black and white photos was released from the collection of the heirs of the photograph...
0
0
17/02/2020 07:19
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'Jack of all trades Jack or John or Jake are common names in America that are associated with work. We all know the song: 'hit the road Jack and doncha comah back no more', or: get lost man and ddon't come back. Jack is not a name here but has meaning as a guy, dude, son of bitch, at least it has a negative charge. You also had ...
0
0
17/02/2020 06:57
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'Not only now, special events are taking place, it has never been different Whoever has eyes to see and who has ears to hear will see and hear. Of course you don't see what you don't want to see. That is a kind of protection to prevent the safe and secure feeling that people have built up by immediately accepting inexplicable th...
0
0
16/02/2020 20:38
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'Niet alleen nu, vinden er bijzondere gebeurtenissen plaats, het is nooit anders geweest Wie ogen heeft om te zien en wie oren heeft om te horen, zal zien en horen. Je ziet natuurlijk niet wat je niet zien wilt. Dat is een soort bescherming om het veilige en geborgen gevoel dat mensen hebben opgebouwd niet meteen te niet te doen...
51
2
16/02/2020 20:10
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
My sweetheart pressed on cruise control and, just like everyone else, we drove away from Medicine Hat. "Nice gesture from that turkey," my sweetie said, and I thought, "you should know what a scary thing it is." "That you get such a beast for free," she continued. "Yes," I agreed, "that's quite something." I did not want that be...
0
0
16/02/2020 19:39
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
Mijn lief drukte cruise control in en netjes zoals alle anderen reden we nu weg van Medicine Hat. 'Leuk gebaar,van die kalkoen,' zei mijn sweetie en ik dacht 'je moest eens weten wat een eng ding het is.' 'Dat je toch zo'n beest gratis krijgt,' vervolgde ze. 'Ja,' beaamde ik 'dat is wel apart.' Ik wilde dat beest niet in mijn hu...
51
2
16/02/2020 17:27
Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie
'My colleague and friend Marten, had a dream, a dream of warning, I also appeared in that dream. He immediately told me about it, because he took the images he had seen as very serious. I was young at the time, only 18 years old and did away with superstition and I regretted that a few years later. Marten was half Indonesian and...
0
0
16/02/2020 07:12

Populaire artikelen