Door B B Koster gepubliceerd in Gospel of John
Inleiding Het evangelie van Johannes gaat over de eeuwige Zoon van God. Daarom is het logisch dat het eerste hoofdstuk in het licht staat van de vleeswording van Jezus Christus. Het Woord, het leven én het licht staan centraal! Johannes kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen. Het eerste gedeelte van hoofdstuk 1 he...
0
0
15/07/2019 20:48
Door B B Koster gepubliceerd in Evangelie
De eeuwige Zoon van God is schitterend! Jezus Christus de eeuwige Zoon van God en de afdruk van Zijn Wezen schittert als een briljant in de vier evangeliën. Op twaalfjarige leeftijd sprak Hij al als gezaghebbende en niet als de schriftgeleerden. Zijn spreken en optreden met Goddelijke autoriteit liet een bijzondere indruk achte...
0
0
24/06/2019 11:34
Door B B Koster gepubliceerd in Theologie
Allen hebben gezondigd Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd...
25
3
11/10/2018 10:13
Door B B Koster gepubliceerd in Theologie
Schepping van de mens Op de dag dat de HEERE God aarde en hemel maakte – er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want de HEERE God had het niet laten regenen op de aarde; en er was geen mens om de aardbodem te bewerken, maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel ...
0
1
08/10/2018 12:57
Door B B Koster gepubliceerd in Theologie
En de HEERE zag de boosheid van de mensen Terwijl ik Genesis hoofdstuk zes las, viel mijn oog op vers 5: 'En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.' In de Statenvertaling staan er tekstverwijzingen naar: Genesis, Job, Spreuk...
25
1
30/09/2018 11:50
Door B B Koster gepubliceerd in Theologie
Ongeloof=ongehoorzaamheid! En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver plaats zijt ingeënt, en des wortels en der vettigheid des (Jer. 11:16) olijfbooms mede...
0
0
21/07/2018 09:57
Door B B Koster gepubliceerd in Theologie
David en Goliath De Filistijn kwam 's morgens vroeg en 's avonds naar voren. Zo stelde hij zich daar veertig dagen lang op. En Isaï zei tegen zijn zoon David: Neem toch voor je broers een efa van dit geroosterd koren en deze tien broden, en breng ze snel bij je broers in het leger, en breng deze tien melkkazen naar de bevelhebb...
0
0
18/07/2018 15:06
Door B B Koster gepubliceerd in Theologie
David door Samuel tot koning gezalfd Onder de regering van koning Saul ('de gevraagde', uit de stam van Benjamin) krijgt de profeet én laatste richter Samuel ('door God gehoord' uit de stam Efraïm) de opdracht om zijn hoorn met olie te vullen en naar Isaï ('verlossing door God' uit de stam van Juda) de Bethlehemiet te gaan, w...
0
0
26/06/2018 14:41
Door B B Koster gepubliceerd in Theologie
Gerechtvaardigd door geloof Aan de hand van een aantal bijbelteksten en door middel van logisch redeneren wil ik met dit artikel aantonen dat een wedergeboren christen alleen gerechtvaardigd wordt door het geloof in Jezus Christus; dat wil zeggen zonder werken der wet. Daarbij is het van belang op te merken dat rechtvaardiging d...
25
0
25/05/2018 13:45
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert