Door B B Koster gepubliceerd in Theologie
David door Samuel tot koning gezalfd Onder de regering van koning Saul ('de gevraagde', uit de stam van Benjamin) krijgt de profeet én laatste richter Samuel ('door God gehoord' uit de stam Efraïm) de opdracht om zijn hoorn met olie te vullen en naar Isaï ('verlossing door God' uit de stam van Juda) de Bethlehemiet te gaan, w...
0
0
26/06/2018 14:41
Door B B Koster gepubliceerd in
Onder wiens heerschappij sta jij? Deze vraag stelde ik onlangs aan iemand die stellig gelooft dat een wedergeboren christen tot het einde weer heel makkelijk kan afvallen van het geloof. Met als voorbeeld een crimineel die amnestie heeft gekregen van de koning en zo weer de bak in kan draaien (verloren kan gaan) als hij zich nie...
0
2
25/05/2018 13:41
Door B B Koster gepubliceerd in
God spreekt Zoals de meeste lezers wel weten kreeg Mozes de wet van God op de berg Sinaï. Dáár sloot Hij een verbond met zijn volk Israël. Hij zou zich nu niet in zijn genadige, uitreddende liefde tonen maar daarentegen wél in zijn heiligheid en gerechtigheid. Er kwam afstand tussen Hem en Zijn oogappel, het volk Israël. I...
0
0
25/05/2018 13:39
Door B B Koster gepubliceerd in
De wet van God Onder veel kerkgangers en christenen zijn veel verschillende meningen over de wet van God. Moet deze worden nageleefd om de Gever van de wet goedgunstig te stemmen? Iedere zondag weer zitten er duizenden mensen in de kerken en onder het gehoor van de dominee horen ze voor de zoveelste keer de tien geboden. Gij zul...
0
0
25/05/2018 13:38
Door B B Koster gepubliceerd in
Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. (Johannes 1:17). Of, broeders, weet u niet – ik spreek immers tot mensen die de wet kennen – dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft? Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man e...
0
0
25/05/2018 13:38
Door B B Koster gepubliceerd in
God geopenbaard in het vlees De Here Jezus, God geopenbaard in het vlees was de Messias, de Belofte. Hij kwam tot de zijnen maar die hebben Hem niet aangenomen. Nee, ze hebben Hem verworpen; kruisig Hem, kruisig Hem, zo waren de kreten te horen van het joelende volk! Satan dacht de overwinning te halen door de Zoon des Mensen te...
0
0
25/05/2018 13:37
Door B B Koster gepubliceerd in
Zonder zon geen eten! Het is lang geleden dat ik hier een blog schreef. De reden dat ik schrijf is 'iets' wat mij bezig houdt. Als wij bidden voor het eten, danken wij dan nog voor de zon die elke dag weer op komt en ondergaat? Zonder zon is er immers geen leven, vind er geen fotosynthese plaats? Geen aardappelen, boontjes met b...
0
0
25/05/2018 13:37
Door B B Koster gepubliceerd in
Juiste perspectief Een ander woord voor heerlijkheid is majesteit en dat woord zegt veel over het karakter van God. Namelijk dat Hij heilig is! Dáárom kan niemand Hem zien en leven! Vanuit dit perspectief zijn alle andere eigenschappen van Hem veel beter te begrijpen. In ieder artikel waar ik over God schrijf benadruk ik dat H...
0
0
25/05/2018 13:37
Door B B Koster gepubliceerd in
Het plan In de test van de vrije wil hadden Adam en Eva gefaald. Ze werden verdreven uit de hof van Eden opdat ze ook niet nog eens zouden eten van de boom des Levens. God had Eva echter de belofte gegeven dat ooit het moment zou aanbreken dat haar zaad de kop van de slang zou vermorzelen. In Zijn eeuwige raadsbesluiten had Hij ...
0
0
25/05/2018 13:36
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert