Ouderdom kan een zegen zijn als men gezond van lijf en leden is

Door Kijk Op Het Nieuws gepubliceerd in Persoonlijke ervaringen

fa1e619b57c833853a654d3aea5c0f2c_medium.

De gemiddelde leeftijd van de man en vrouw waarop men overlijdt, stijgt nog steeds. Op zich is dit een verheugend teken. Vooral als men op latere leeftijd nog een goede gezondheid kent en het nodige te besteden heeft. Alleen dit is beslist niet voor iedereen weggelegd. Over ouderdom wordt vaak een verkeerd beeld neergezet. Men belicht te vaak senioren, die welvarend zijn en vanaf hun pensionering slechts bezig zijn met vakantiereizen en andere gezellige bezigheden. De andere zijde blijft echter onderbelicht. In ons land wonen veel ouderen, die slechts leven van alleen AOW en of een klein pensioen.

Zij kunnen hiervan moeilijk rondkomen omdat de lasten vaak voor hen te hoog zijn. Zij waren dan ook blij via hun belastingbiljet te profiteren van de teruggave buitengewone lasten. Deze regeling was vrij royaal, maar de toenmalige regeling heeft de aftrek uit dien hoofde drastisch versoberd. Er kwam een andere opzet en de toen geldende regeling werd vervangen door de teruggave specifieke zorgkosten. Het kwam er op neer, dat de aftrekmogelijkheden sterk verminderd werden en het extraatje voor de ouderen fors lager werd. Niettemin wordt door ouderenbonden sterk geadviseerd om belastingaangifte te doen en op die wijze van de bestaande regeling gebruik te maken. Juist omdat onder deze groep zich vaak gehandicapte en chronisch zieken bevinden.

Het houdt ook vaak in, dat deze groep afhankelijk is geworden van de voedselbanken. Het is natuurlijk ook mogelijk een beroep te doen op bijzondere bijstand, maar deze weg is te vaak met obstakels geplaveid. Degene die de stap waagt moet niet schromen om alles over zijn inkomsten en uitgaven op tafel te leggen. Dit is een duidelijk knelpunt.

Oud worden is een zegen, maar dan wel als men gezond is van lijf en leden.

Gpbeek

15/04/2019 23:37

Reacties (10) 

1
16/04/2019 23:39
Ons stelsel is nog steeds goed voor de minder bedeelden. Met alleen een AOW-uitkering heb je recht op o.a. zorgtoeslag en kom je m.i. in aanmerking voor het maximale = (meen ik) € 99.- p.p. Een basisverzekering heb je al voor rond de € 110,- Dus eigenlijk ben je spotgoedkoop uit.
17/04/2019 12:18
Het probleem is, dat een basisverzekering niet voldoende is voor o.a. chronisch zieken en gehandicapten.
16/04/2019 12:22
Ouder worden we allemaal en uitkomen met geld is voor velen een heikel punt. Het begint al met de eigen bijdragen ziekenfonds, voorzieningen die uit het ziekenfondspakket zijn genomen, basale voorzieningen die alsmaar duurder worden. Toekomst gericht kan men zijn bankzaken /internetbankieren, belasting en noem maar alleen nog maar regelen via de computer die velen niet in hun bezit hebben, parkeren via de app, waar je weer een mobieltje voor moet hebben, kortom een "geldverslindend fenomeen", waar men als oudere niet meer onder uitkomt laat staan mee kan omgaan.
16/04/2019 12:35
Veel mensen denken met weemoed terug aan de tijd, dat er ziekenfondsen waren. De premies waren betaalbaar en na draagkracht. Het huidige stelsel behoort tot de betere van de wereld, maar is ontzettend duur. Vooral de invoering van het eigen risico heeft het te duur gemaakt. De concurrentie tussen de zorgmaatschappijen is totaal verdwenen, omdat de grote maatschappijen een monopolie positie hebben.
16/04/2019 16:14
Dat ziekenfondsstelsel viel niet meer te handhaven en helemaal niet als je wilt dat komende generaties ook nog iets van zorg hebben.
16/04/2019 18:23
Daar heb je zonder meer gelijk in. Alleen de mensen kijken wel in hun portemonnee. De zorgverzekering is voor velen te duur. Dit komt ook omdat een 4 tal maatschappijen de dienst uit maken.
16/04/2019 18:40
Nee dat komt niet daardoor. Jij gaat helemaal voorbij aan het feit dat al eind jaren 70 gewaarschuwd werd dat ons sociale stelsel niet handhaafbaar zou blijven als we niets zouden veranderen. En links Nederland deed er niks aan, daarna 8 jaar Balkenende waar alles vooruit geschoven werd en toen kwam de crisis en mocht Mark Rutte aan de slag om te redden wat te redden viel en met als doel dat volgende generaties ook zorg kunnen hebben, want dat is er straks niet meer als er nu niet fors wordt ingegrepen.

Overigens maakt het eigen risico de zorg niet duurder, want heel veel mensen h...
16/04/2019 03:38
Heb er niks mee. Ik wil niet oud worden en ga ook niet oud worden en dat bepaal ik zelf gelukkig.

Ik vind je echt te kritisch over de Nederlandse overheid. Je noemt helemaal niks wat goed gaat in Nederland en dat is nog altijd meer dan dat er niet goed gaat.
16/04/2019 10:17

Ik ben inderdaad kritisch op de overheid. Er gaat vaak te veel fout, waar de burger de dupe van wordt. Wat het oud worden betreft, er is geen formule om eeuwig jong te blijven.
16/04/2019 16:07
Er gaat meer goed dan fout en je komt niet met alternatieven. Het is zo enorm makkelijk om van de zijkant af te geven op een overheid die haar best doet om te zorgen dat de volgende generaties ook nog iets hebben.

Ik heb het niet over jong blijven. Ik stop gewoon binnen een paar jaar, want dan ben ik oud genoeg geworden is mijn mening,
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert