De mens ziet wat voor ogen is (2)

Door B B Koster gepubliceerd in Theologie

David en Goliath

De Filistijn kwam 's morgens vroeg en 's avonds naar voren. Zo stelde hij zich daar veertig dagen lang op. En Isaï zei tegen zijn zoon David: Neem toch voor je broers een efa van dit geroosterd koren en deze tien broden, en breng ze snel bij je broers in het leger,  en breng deze tien melkkazen naar de bevelhebber over duizend. En bezoek je broers om te zien of het goed met hen gaat, en neem een levensteken van hen mee terug. Saul en zij, en alle mannen van Israël, zijn in het Eikendal in strijd gewikkeld met de Filistijnen. (1 Samuël 17:16-19)

Het getal veertig spreekt van beproeving. De Here Jezus werd veertig dagen door de duivel beproeft in de woestijn. David stond 's morgens vroeg op, nam het voedsel en ging op weg; hij gehoorzaamde zijn vader! Hierin zie ik duidelijk een beeld van de Here Jezus: Wie zal ik zenden om Mijn wil te doen? Het thema van zenden kunt u ook lezen in het verhaal van Jozef die zijn broers eten komt brengen. Zowel Jozef als David zijn schitterende types van de eeuwige Zoon van God! 

 

Goliath hoont Israël 

Hij kwam bij het wagenkamp aan toen het leger uittrok naar de gevechtslinie en men het ten strijde riep. David liet zijn bagage onder de hoede van de bewaker en hij snelde naar de gevechtslinie. Daar aangekomen, vroeg hij zijn broers naar hun welstand. Terwijl hij met hen sprak kwam de kampvechter aan. Zijn naam was Goliath, een Filistijn uit Gath, uit de gelederen van de Filistijnen. Hij sprak dezelfde woorden, en David hoorde ze. Maar toen de mannen van Israël die man zagen, vluchtten zij allen voor hem weg en waren zeer bevreesd. De mannen van Israël zeiden: Hebt u die man wel gezien die gekomen is? Want hij is gekomen om Israël te honen. De koning zal de man die hem verslaat, grote rijkdom schenken, hij zal hem zijn dochter tot vrouw geven en het huis van zijn vader vrijstellen van lasten in Israël. (1 Samuel 17:20-25).

Terwijl David bij het wagenkamp kwam trok het leger naar de gevechtslinie. Hij was niet afwachtend maar snelde daar naartoe en vroeg naar zijn broeders welstand. Ondertussen kwam Goliath aan en sprak dezelfde honende woorden, en David hoorde ze. De mannen van Israël waren zeer bevreesd en vluchtten allen voor Goliath weg! Hebt u die man wel gezien?

 

Eliab ontsteekt in woede

Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden: Wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Het volk gaf hem hetzelfde antwoord: Zo zal men de man doen die hem verslaat. Toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en zei: Waarom ben je eigenlijk gekomen en onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. Toen zei David: Wat heb ik dan gedaan? Is er geen reden voor? Hij wendde zich van hem af naar een ander en sprak dezelfde woorden; en het volk gaf hem weer antwoord zoals de eerste keer. (1 Samuel 17:26-30).

Nadat David de vraag heeft gesteld wat men zal doen met de man die deze Filistijn verslaat en de smaad van het volk Israël afwendt, komt hier de hartsgesteldheid van Eliab naar boven: zo jong broertje wat doe jij hier eigenlijk? Leg mij verantwoording af en vertel me niet dat je de schapen in de steek gelaten hebt. Onder wiens hoede staan die paar schapen? Leest u hoe hij David vernederd door steken onder de gordel te geven? Ook zegt hij dat hij de overmoed en slechtheid van Davids hart wel kent. Hij doet overkomen alsof hij God is want Hij alleen kent de gesteldheid van het hart van de mens!

Als gevolg van de zonde kampt Eliab met de destructieve emoties toorn en angst = zelfzucht, egoïsme. Maar in plaats van naar zichzelf te kijken richt hij zijn pijlen op zijn jongste broer, de uitverkorene om koning van het volk Israël te worden. Leest u nog eens wat de HEERE tegen Samuël heeft gezegd:

Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan. (1 Samuël 16:7).

 

Enkele tekstverwijzingen

En jij, mijn zoon Salomo, ken de God van je vader, en dien Hem met een volkomen hart en met een bereidwillige ziel, want  de HEERE doorzoekt alle harten, en Hij heeft inzicht in alle gedachtevorming. Als je Hem zoekt, zal Hij door jou gevonden worden, maar als je Hem verlaat, zal Hij je voor eeuwig verstoten. (1 Kronieken 28:9).
Laat er toch een einde komen aan de slechtheid van de goddelozen, maar doe de rechtvaardige standhouden, o rechtvaardige God, Die harten en nieren beproeft. (Psalm 7:10).

 

Slot

Ieder wedergeboren christen kan de destructieve emoties toorn en angst overwinnen met behulp van de Heilige Geest. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat de zogenaamde sociale media, maakt niet uit wat voor medium, destructief is voor de mens die naar Gods beeld (Genesis 1:26-27) is geschapen.

 

 

Geschreven door: B.B. Koster

Bron gegevens: Stichting Herziening Statenvertaling

18/07/2018 15:06

Reacties (0) 

Reageren is uitgeschakeld.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert